Nei til regulering av næringsområde på Landa, Fitjar.

NEI TIL LANDA NÆRINGSOMRÅDE!OPPROP. På Søndre Landa er det i gang et planarbeid satt i gang av K. Volden AS. Det gjelder et område på 204 dekar med beite, skog, bekk, sjø og en fin badestrand. Hensikten er å tilby næringslivet tomter med rikelig tilgang til sjø og kai. Det er planlagt store utfyllinger av stein i sjø på vesentlig sandbunn, opp mot 60 dekar sjø. Vi mener at det er nok av ubebygde tomter på Årskog og i Svartasmoget, og nå skal det og bygges ut et stort område kalt Sandvikvåg Næringsområde i Fitjar. På Årskog ligger det flere båter fast og blokkerer den kommunale kaien der, og der er vel plass å lage mer kai om nødvendig.  Naboene på Landa og Årskog er selvfølgelig opptatt av nabolaget og ønsker ikke ytterligere støyplager fra anlegg, industri og skipstrafikk som denne utbyggingen må medføre. Landa og Årskog  er støyutsatt nok som det er med støy hele døgnet fra vindmøller og Årskog Industriområde. I tillegg vil vi miste fine badestrender i Sagvika og Skjervika og vår fine gammelskog med mye bær og sopp. Denne skogen er et kjært turområde. Vi er bekymret for tap av uerstattelige naturverdier og fragmentering av naturen, samt beiteområde for hjort. Området kan og ha stor verdi som fremtidig friluftsområde med tanke på fine kvaliteter på skog og sjø og nærhet til boligområdene på Fitjar. Dessuten minkar det vel på urørt kystlinje i Fitjar kommune. Til Skjervika og Sagvika er det grei adkomst til fots. Mange steder er det utbygd eller veldig bratt å komme til sjøen. Området er ikke undersøkt for biologiske verdier og fornminner, således vet man ikke hva som går tapt heller! Vi er og bekymret over trafikkøkningen her, ikke minst i anleggsperioden med tilførsel av enorme mengder fyllmasse. Det er meget mulig anleggsperioden vil vedvare over flere år! Vi ber kommunen være fremsynt og si klart nei til utbyggingen av Landa næringsområde og at området igjen blir et LNF-område! 

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Tor Christian Hestenes vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke telefonnummeret ditt offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...