NEI til sammenslåing av Hauger og Gjettum ungdomsskole!

Kommentarer

#403

Jeg støtter FAU i sin kamp mot en sammenslåing av ungdomsskolene fordi det blir mye styr i trafikken og for eksempel jeg jobbe I turnus og sønn min er avhengig av kollektivtransport for å kom seg på skolen hverdag og ikke glem mobbing selv om det er reglene i skolen at det er ingen mobbing men barna blir mer utsatt for blir mobbet når det er mange barna på et sted spesieltpå skoleveien. Jeg er godt eksempel på dette og vil ikke at barne mine skal går gjennom det samme SÅ FAU HAR MITT FULL STØTTE PÅ DETTE

Rebecca Fayia (Koksås, 2021-05-09)

#412

Jeg tror det blir dårligere vilkår for læring ved en så stor skole. Dessuten vanskeligere å ha et trygt og godt miljø for ungdommen.

Christer Jakobsen (Haslum, 2021-05-09)

#425

Bedre med mindre skoler, f.eks. I forhold til inkludering og unngå mobbing

Anne Grete Skotteberg (Skui, 2021-05-10)

#441

dette blir for diiigert og upersonlig, det trenger ikke være svært for å ivareta faglighet og sikre nok lærere/ økonomi.. Tror sammenslåing gir risiko for manglende tilknytning/ eierskap til egen skole i nærmiljøet.

Stefi Nerland (Kolsås, 2021-05-11)

#453

Jeg signerer fordi hensynet til godt skole- og læringsmiljø for barna må gå foran rent økonomiske hensyn og betraktninger om såkalte stordriftsfordeler.

Thale Rønqvist (Haslum, 2021-05-12)

#457

Jeg signerer fordi jeg mener det er riktig å beholde to skoler.

Janne Morstøl (Haslum, 2021-05-12)

#466

Min samboer og jeg har gått på Gjettum ungdomsskole og om få år skal våre barn gå der. En så stor skole er ikke annet enn å gjøre barna våre til forsøksprosjekt som studier allerede har vist at ikke er bra for ungdommen. Nei nei nei og atter nei!

Paul Karstensen (Gjettum, 2021-05-14)

#467

Fordi jeg ikke ønsker 8-parallell ungdomsskole for min datter som begynner på ungdomsskolen høsten 2022.

Siri Herland (Dønski, 2021-05-14)

#473

Stiller meg bak oppropet fordi dette vil være en tragedie for bærums kommende ungdommer. Sammenslåing er ene og alene økonomisk motivert, og annen fremlagt argumentasjon fremstår i all hovedsak som oppkonstruert og svak.

Andreas Hagen (Gjettum, 2021-05-15)

#476

Det er bedre med to mindre skoler, enn én stor skole. Det tror jeg er godt for ungdommene/elevene. Vi burde også ta lærdom av fordelene av å ha en mindre skole under en slik pandemi vi har vært gjennom. Det er ikke alltid det største som er best. Det er aldri en fordel å slå sammen skolene. Elevene blir ikke sett og ungdommene blir identitets løse. Gjør et klokt valg, behold Hauger ungdomsskole , behold Gjettum ungdomsskole.

Hege Haslerud (Kolsås, 2021-05-16)

#483

At mange ikke kan komme til skolen for egen maskin gir negative konsekvenser for folkehelse, miljø og økonomi. Skolene er allerede store, når det vises til fordeler ved større enheter er de store skolene i den størrelsesordenen skolene allerede er per nå, det er ikke holdepunkt for at ytterligere størrelsesøkning vil gi de samme eller ytterligere fordeler etter det jeg kan se? Jeg tror det har negative konsekvenser for skolemiljø.

Tone Fladhagen (Haslum, 2021-05-19)

#509

Onkler verken langt skolvei og stor skole. Bilr bare dårlig resultat av det .

Mahta Weldeghebriel (Haslum , 2021-11-03)

#515

Storskoler utelukkende er økonomisk motivert. Elevenes psykososiale læringsmiljø forringes. Dette er vist i flere studier utført blant annet i USA og Storbritannia de siste 20 årene.

Bjarne Plassen (Haslum, 2021-11-04)

#518

Ønsker ikke storskole

Kjersti Lanballe Rolfsen (Haslum, 2021-11-04)

#523

Som pedagog og mor vet jeg at store skoler ikke skårer høyt på godt sosialt miljø.

Sandra Koren (Avløs, 2021-11-04)

#526

Det er ett svært dårlig valg å slå sammen to mellomstore ungdomsskoler til en veldig stor skole, ref høringsinnspillet. Det vil være for langt for mitt barn å gå til de foreslåtte lokasjonene, og vi vil da kjøre bil til den nye skolen hvis sammenslåing blir en realitet.

Erik Andreassen (Haslum, 2021-11-04)

#530

Jeg er imot sammenslåing. Bevar lokalskolene

Veline martinsen (Haslum, 2021-11-04)

#532

Jeg syntes det er en dårlig løsning med så stor skole!

Jan-Erik Tanderø Kristiansen (Løkeberg/Haslum , 2021-11-04)

#535

Lite miljø, bedre miljø.

Marianne Pinnock (Haslum, 2021-11-04)

#543

Jeg mener at mindre skoler i nærområdet er viktig for barn i alder 12/13-15/16 år. Barnas utdanning og læring bør være tungtveiende fremfor økonomiske besparelser.
Majoriteten får lengre reisevei i en ellers hektisk hverdag som ungdom. Klassemiljøene spres over betydelig større område og areal. I korte trekk ønsker jeg for mine barn en skole nærmere der vi bor med færre elever, fremfor en mega-skole dobbelt så langt unna der barna risikerer å «drukne» i mengden. En større verden venter dem fort nok.

Helle Hatten (Haslum, 2021-11-04)

#562

For store enheter medfører større sosialt utenforskap og dårlige læringsmiljø

Falch Svein (Gjettum , 2021-11-05)

#563

Jeg signerer fordi jeg har tro på mindre miljøer for optimal læring og trivsel. Jeg tror et mer uoversiktlig miljø kan fremmedgjøre og skape sosiale problemer.
Videre vil det bli lang reisevei for mange og langt til skolevenner.

Møyfrid Tjøstheim Elter (Gjettum, 2021-11-05)

#564

Jeg signerer fordi jeg er imot en sammenslåing av 2 ungdomsskoler til 1, det blir altfor mange elever som kan være ugunstig for noen barn å forholde seg til. I tillegg blir det altfor lang skolevei og skolekrets. Er imot storskoler, ønsker å beholde 4 parallell skole som kan gi bedre skolemiljø og mer oversiktlige forhold og også mindre smitte med tanke på koronaspredningen i disse dager.

Kristine Løland (Gjettum, 2021-11-05)

#567

Skolene er store nok som de er i dag. Frykter en sammenslåing vil få negative konsekvenser både for læringsmiljø og det sosiale miljøet ved skolen. En sammenslåing vil også påføre mange av elevene lengere reisevei, og vil kunne skape tarfikale problemer på allerde dels sterkt trafikkerte veier. Forslaget virker lite gjennomtenkt, og vil neppe være til elevene og nærmiljøets beste. Det synes primært motivert ut fra rene økonomiske betraktninger.

Klaus Søreide (Haslum, 2021-11-05)

#568

Storskole i sårbare ungdomsår er ikke veien å gå i dagens samfunn med eskalerende psykisk sykdom.

Hanne Holand (Haslum, 2021-11-06)

#572

Jeg signere fordi jeg er enig med alle punktene i oppropet. Spesielt uheldig er det at plassering skal bestemmes etter man beslutter om skolene skal slås sammen eller ikke.

Anja Reiler (Gjettum, 2021-11-06)

#579

To skoler er tryggere og mer oversiktlig (for eksempel mot mobbing) enn én stor.

Vivien Uggen (Sandvika, 2021-11-07)

#580

Jeg signerer fordi to skoler er beste løsning for elever, foreldre, nærmiljø og Bærum.

Tor Pundsnes (Gjettum, 2021-11-07)

#590

Ønsker ikke sammenslåing og ny skole på Levre, det er nok med en. Og for dårlig infrastruktur, vei kapasitet.

Morten Gran (Levre skolevei, 2021-11-08)

#591

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker enda en Levreskole som nabo.

Lene Bulling (Gjettum, 2021-11-09)

#594

Syns barn skal ha tilbud om skole i sitt eget nærmiljø. Jeg tror også at de som jobber med barna har større innflytelse på ledelse/bestemmelser etc i barnas favør i et mindre miljø.

Birgitte Huitfeldt (Kolsås, 2021-11-09)

#597

Skolevei

Kamilla Due (Trondheim, 2021-11-09)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...