NEI til sammenslåing av Hauger og Gjettum ungdomsskole!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Politikerne har bestemt seg - dagens nærskoler skal bestå!

2021-11-25 08:00:05

Hei, 


Denne uken har vært en gledens ukie - Både AP og H har landet på å beholde både Hauger og Gjettum som selvstendige skoler. Det betyr at det er et politisk flertal for å ikke slå sammen Hauger og Gjettum. 

Den politiske behandlingen av sammenslåingen vil ikke skje før 7/12 i Barne og ungdomsutvalget i kommunen og senere i formanskapet, men flere partier har flagget standpunkt i Budstikka slik at den delen er en formalitet (se også link under).

Hva skjer etter det vedtaket: Administrasjonen får i oppgave å returnere til politikerne med et bedre beslutningsgrunnlag for hvor Hauger og Gjettum skal bygges og hvordan dette skal skje praktisk. Det er mest spennende å se hva som skjer med høyspentmastene på Gjettum da dagens tomt er definert som uegnet dersom mastene skal bestå. Jeg forventer at kommunen vil returnere med konkrete forslag og kostnadsoverslag til politikerne før sommeren neste år. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke akkurat deg for at du har signert dette oppropet. Vi har benyttet komentarene dere har gitt aktivt ovenfor politikere i prosessen. 

Politikerne vraker forslag om storskole • Budstikka

 


Robert Austreim - For FAU Fellesaksjonen for to nærskoler

Sammenslåing av Gjettum og Hauger i Media

2021-11-19 13:38:55

Hei, 

 

Vi opplever at sammenslåingen av Hauger og Gjettum blir et heftig omtalt tema i Budstikka, dette er ikke så rart da det skal til behandling hos H og AP førstkommende mandag. 

FAU Fellesaksjonen er invitert til AP sitt møte og vil presentere vårt syn i saken til medlemmene i AP og vi håper at vi kan få med oss AP på at nærskoler også er best i kommunen vår, ikke bare i Viken. 

 

Under følger en kort oversikt over alle leserinnleggene den siste tiden. 

Politikere i Bærum, les her! • Budstikka - FAU Fellesaksjonen

Hauger og Gjettum er to skoler av en grunn • Budstikka - Tidligere elev på Gjettum og unge Høyre politiker

Velkommen til Hauger skole • Budstikka - Lærer Hauger og tillitsvalgt utdanningsforbundet

Nei til én ny, felles skole • Budstikka - Leder Høyre Haslum krets

 


Robert Austreim - For FAU Fellesaksjonen for to nærskoler

Oppdatering fra FAU Fellesaksjonen

2021-11-13 09:00:15

Hei,

 

På vegne av FAU fellesaksjonen ønsker vi å takke dere for alle signeringer og spesielt kommentarer dere legger inn. De kommentarene er uvurderlig i vår dialog med politikere. 

Slik saken står skal saken behandles over 2 møter og politikerne i Barne og Ungdomsutvalget skal formelt ta stilling i BAUN møte 7/12/21. (Her er det lov for deg å møte opp).

Av de politiske partiene er det kun AP og H som ikke har konkludert i saken. Alle andre partier har landet på å beholde to skoler. AP og H har til sammen flertall i saken slik at vi gjør det vi kan for å påvirke dem til å forstå den massive motstanden som er i lokalbefolkningen.

Til uken skal FAU Fellesaksjonen møte sentrale Høyre politikere og delta på medlemsmøte til AP. Vi håper og tror at vi kan bevege minst ett av partiene til å lande på 2 skoler. 

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra flere partier og støtte erklæringer fra foreldre. Det varmer og inspirerer til videre innsats. Men vi trenger fremdeles din hjelp.

Du kan bistå med å dele oppropet på nytt i din facebook konto. Du kan bistå med informere i ditt nærområdet slik at flere kan registrere sin motstand.  


Robert Austreim - for FAU Fellesaksjon for to næskoler

Nå skal saken opp!

2021-11-04 08:41:25

Hei.

 

Denne saken skulle egentlig opp i hovedutvalget for barn og unge i juni, men det har blitt utsatt flere ganger. Men, nå skjer det og datoen er 09. november. 

Vi hadde satt stor pris om at så mange som mulig kunne delt dette oppropet på Facebook, for å sikre en siste runde med signaturer. Ellers kan det være for sent!

 

Tusen takk for støtten og hjelpen!


Benjamin BlatchDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...