NEI til sammenslåing av Hauger og Gjettum ungdomsskole!

Vis din støtte til arbeidet mot å slå sammen Hauger og Gjettum ungdomsskole ved å signere dette oppropet og del videre i dine sosiale medier!

Bærum kommune ønsker å slå sammen Hauger og Gjettum til en stor 8-parallell skole. Vi foreldre er svært kritiske til en slik sammenslåing og vi mener saksgrunnlaget er dårlig forberedt og bære preg av et økonomifokus og lærerfokus og ikke fokus på skoleutbytte, nærmiljø og konsekvenser for reisevei.

Dette oppropet støtter FAUene som jobber mot denne sammenslåingen, dvs Evje, Løkeberg, Bryn og Hammersbakken, Levre, samt ungdomsskolene Hauger og Gjettum.
Denne saken bør i deres øyne handle om mennesker, og ikke millioner. Plassering av en mulig ny skole er også av grunnleggende betydning, og vi er kritiske til prosessen hvor det skal besluttes én eller to skoler før man har besluttet hvor en mulig storskole skal plasseres.

En fremgangsmåte med ufullstendig saks- og beslutningsgrunnlag vil kunne medføre at politiske stemmer avgis med en annen forventning enn hva som blir realiteten. FAU ber om at nåværende forslag om å sammenslå Hauger og Gjettum ikke vedtas og at alternativet om å videreføre to separate skoler besluttes.

Jeg støtter FAU i sin kamp mot en sammenslåing av ungdomsskolene. Men, vi er avhengig av at også du signerer dette oppropet dersom du er imot en sammenslåing, og ønsker å støtte arbeidet som gjøres for å forhindre det.

Noen konsekvenser av en ny 8-parallell ungdomsskole i vestre/midtre Bærum:

  • Det blir enorme avstander innenfor skolekretsen hvis man ser på de ulike lokasjonene som til nå er nevnt. Hele syv kilometer fra ende til annen.
  • Det vil resultere i lang reisevei til nye skolekamerater. (Og sannsynligheten for at barna blir mindre sosiale anses som høyere når de er avhengig av skyss eller kollektivtrafikk for å kunne besøke venner.)
  • Sammenslåing av skolene medfører at et av de to nærmiljøene mister den samlende funksjonen som ungdomsskolen har i dag for lokale musikkorps, samlinger og årsmøter som de har hatt de seneste 70 årene.
  • Betydelig lengre skolevei for svært mange barn medfører en stor økning i trafikk. Spesielt langs allerede trafikkerte Bærumsveien. Enda flere personbiler på veiene, men også økt behov for skoleskyss. Og dette slår naturligvis negativt ut for klima og miljøet.
  • Det vil dessuten være færre barn som går og sykler til skolen som gir negative utslag i form av tapt mosjon/aktivitet
  • Det sosiale aspektet forvinner også fra de som ikke lenger får mulighet til å slå følge til skolen - En stor andel av mobbing skjer på skoleveien. Når strekningene blir lengre og antall barn på strekningen mangedobles, øker også risikoen for enda mer mobbing.
  • Kanskje må man også regne med elever fra én eller flere videregående skoler i disse tallene, og på de samme strekningene!
  • Å beslutte en sammenslått skole nå, uten at tema smittevern omtales i beslutningsunderlaget, vil dessuten også være svært uheldig.


Saken har høringsfrist 26. mai – 2021 og skal opp i Hovedutvalget for barn og unge 09. november.

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Benjamin Blatch vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke telefonnummeret ditt offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...