NEI til sammenslåing av Hauger og Gjettum ungdomsskole!

Kommentarer

#7

Jeg ønsker det beste for egne og andre barn/ungdom i området. Stor ungdomsskole er alt for risikabelt i en sårbar fase i livet.

Anne Langås (Haslum, 2021-05-05)

#9

Jeg signerer fordi jeg stiller meg bak kampanjen, d jeg mener det er feil fokus og dårlig forberedt saksgrunnlag. Jeg er bekymret for konsekvens for våre barn og betydningen en sammenslåing har for et trygt nærmiljø, for barn og ungdom som er i en viktig fase av livet.

Cathrine Kanck-Vårdal (1344 Haslum, 2021-05-05)

#10

Jeg signerer fordi jeg har en sønn som begynner på ungdomsskolen neste år.

Lars Erik Herstad (Haslum, 2021-05-05)

#11

Jeg signerer fordi det vil føre til lang reisevei for mitt barn, og et alt for stort og upersonlig miljø. I tillegg blir det for vanskelig for faglærere på et trinn å være samkjørte når de er så mange. Her snakker jeg av erfaring, da jeg selv har jobba på skole med 6-8 paralleller. Alt over 6 er for stort.

Karen Lind (Haslum, 2021-05-05)

#13

1 skole gjør at mange elever får lengre skole vei.
Gjettum og Hauger er allerede store skoler i norsk sammen heng!

Behold nærskolen og nærmiljøet!

Robert Austreim (Haslum, 2021-05-05)

#16

Ønsker ikke storskole

Anne Marie Lunaas Sørensen (Gjettum, 2021-05-05)

#32

Skolen blir for stor for å få til et oversiktelig læringsmiljø. Ungdomsskolen er en krevende periode for ungdommene og større skole er ikke veien å gå.

Erik Tegnander (Gjettum, 2021-05-05)

#37

Jeg har barn dette angår

Arvid Wam Solvang (Haslum, 2021-05-05)

#42

Skolen blir alt for stor! Mindre skoler er bedre for klassemiljø og læringsmiljø.

Margaret Hanssen (Sandvika, 2021-05-05)

#49

Jeg signerer fordi jeg er imot storskole

Karina de Presno (Gjettum, 2021-05-05)

#53

Nærskolen bør bevares

Charlotte Alnes Thalberg (Haslum, 2021-05-05)

#54

Mine barnebarn skal gå på Gjettum skole.....den eldste begynner om ett år.

Sidsel O. Skjølaas (Løten, 2021-05-05)

#57

Jeg tror ikke en storskole er til det beste for elevene

John Christiansen (Sandvika, 2021-05-05)

#59

Jeg ønsker ikke at skolene slås sammen for jeg tror ikke en så stor skole som det blir er det beste for elevene

Geir Yngve Andersen (Gjettum, 2021-05-05)

#74

Jeg tror på mindre skoler, lokalt tilknyttet.

Margrethe Wam Solvang (Haslum, 2021-05-05)

#78

Jeg signerer fordi jeg synes det er uholdbart at hensyn til økonomi skal gå foran hensyn til våre barns skolehverdag.

Erik Lampe (Haslum, 2021-05-05)

#80

Synes dette er galskap.

Knut Arve Kristiansen (Jevnaker , 2021-05-05)

#94

Ønsker å beholde to litt mindre skoler fremfor en stor.

Synnøve Nafstad (Sandvika, 2021-05-05)

#127

Det er alt for mange elever samlet på en skole, i tillegg blir det en lang reisevei for mange

Elise Hånes (Haslum, 2021-05-05)

#132

Jeg har barnebarn som Biri området og synes ikke store skoler er det beste for barn.

Gro Grimmert Langås (Tønsberg, 2021-05-05)

#138

Som støtteerklæring for bekjente som vil bli berørt av en slik sammenslåing, samt på generelt grunnlag. For ofte tenker man på å utvide pengesekken, enn på vettet.

Thomas Dahl (Røyken, 2021-05-05)

#157

Mine barn sogner til Gjettum ungdomsskole og jeg ønsker en skole for dem i nærmiljøet.

Marit Skjevling (Haslum, 2021-05-05)

#158

Ser ikke noen argumenter for hvorfor en storskole er bra for barna/ungdommen.

Siri Skaalmo (Haslum, 2021-05-05)

#164

Jeg signerer fordi jeg er bekymret for lærings- og skolemiljøet ved en stor ungdomsskole - en særlig sårbar tid for mange. Jeg støtter at argumentene for sammenslåingen er svake og på feil grunnlag, og at det er flere ulemper ved lang skolevei for mange.

Tone Bowitz Wee (Løkeberg/Gjettum skoler , 2021-05-06)

#177

For stort, for store avstander, for utrygt! Hvorfor kan ikke skolene pusses opp/morderniseres hver for seg?!??. Kommunehuset i Sandvika fornyes etter bare 10 år!!!

Kari Hildrum (Haslum, 2021-05-06)

#179

Jeg signerer fordi jeg mener at en «monsterskole» ikke er positivt for læringsmiljøet.

Anna Nordén (Haslum, 2021-05-06)

#192

Fordi en så stor skole vil være mindre oversiktelig, og vil oppleves som mer utrygg for mange av våre ungdommer! At dette vil skape et bedre fagmiljø er bare tull, kanskje tvert om, hvilke lærere vil finne dette attraktivt?

Jørn Larsen (Gjettum, 2021-05-06)

#194

Dette vil etter min mening gi et dårligere læringsmiljø.

Hans Leine (Haslum, 2021-05-06)

#197

Dette er ikke til det beste for barna

Haakon Rønneberg (Haslum, 2021-05-06)

#199

jeg er sterkt imot sammenslåing av Gjettum og Hauger til en storskole

Mette Vigsnæs (Haslum, 2021-05-06)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...