NEI til sammenslåing av Hauger og Gjettum ungdomsskole!

Kommentarer

#201

Høyre må slutte med stor skole politikk. Vi som bruker skolene og har barn her ser ingen fordeler med at barna reiser bort fra sine nærmiljøer. Og skal kommunen følge sin egen miljø politikk er jo dette stikk i strid med egen politikk.

Vibeke Pfister (Kolsås , 2021-05-06)

#219

Jeg selv har et barn som påvirkes av dette

Linda Midtskogen (Haslum, 2021-05-06)

#226

Jeg kan ikke se at elevene vil få et bedre læringsmiljø eller læringsutbytte. Risiko for et mindre oversiktiglig miljø der mobbing ikke oppdages økes. Dokumentasjon for at en større enhet øker kompetanse og læringsutbytte for elevene mangler i saksfremstillingen. Heller ikke besparelser på teknisk drift av bygningsmassen er godt dokumentert. Besparelser på pedagogisk drift er heller ikke dokumentert.

Monica Hole (Sandvika, 2021-05-06)

#245

Jeg ønsker ikke sammenslåing av Hauger og Gjettum. Gjettum skal vær egen skole. Det er det beste for ungdommene som går på begge skolene.

Mie Henriette Løkken (Haslum, 2021-05-06)

#248

Jeg ønsker et best mulig læringsmiljø for ungdommen i nærmiljøet.

Silje Aass (Haslun, 2021-05-06)

#261

Sønnen min går i 5 på Levre. Vil ikke at han skal begynne på en «giga» skole

Cecilie Huneide (1346, 2021-05-06)

#264

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker at mine barn skal gå på så stor og upersonlig skole der utfordringene med en i utgangspunktet normal ungdomsskole skal femdobles grunnet størrelse og antall barn.

Hosna Arzani Larsen (Kolsås , 2021-05-06)

#271

Jeg tror ikke så store miljøer gavner ungdommen i en sårbar tid. Jeg ønsker ikke dette for mine barn!

Stine White (Haslum, 2021-05-06)

#274

Jeg signerer fordi argumentene for sammenslåingen er svake og på feil grunnlag. Økonomi skal ikke gå foran barns trivsel og læring.

Sara Moslet (Haslum, 2021-05-06)

#283

Prisen kommer til å betale elevene:(

Joanna Maria Pytko-Orwat (Gjettum, 2021-05-06)

#297

Dette er en viktig beslutning for barna våre. Kvalitet på opplæring har alltid stått sterkt i Bærum, og det ønsker jeg skal fortsette. Skal man vise at dette er et viktig tema, krever det omfattende utredning både av saken og alternativer. Det skylder vi barna våre.

Sigrun Rodrigues (Haslum, 2021-05-06)

#306

Jeg signerer fordi jeg tror de negative konsekvensene ved sammenslåing til en såpass stor skole er mye større enn de positive.

Elisabeth Oftedal Rake (Haslum, 2021-05-06)

#311

Ser ingen fordeler med sammenslåing, dette vil ramme elever i en sårbar alder.

Magnus Orø (Gjettum, 2021-05-06)

#319

Med hensikt om å verne om en ellers meget sårbar tid i de unges liv!

Coral Victoria Haj Khoury (Kolsås , 2021-05-06)

#329

Fordi det blir feil å slå sammen og lage storskala på ungdomsskolenivå. Viktig med kort og trygg skolevei, mindre trafikk i nærmiljøet og et oversiktlig miljø på trinnet hvor ungdom og foreldre kjenner hverandre

Harald Wathne (Høvik , 2021-05-07)

#335

Vil få barn som vi gå på Gjettum skole

Kai Wilsgaard (Gjettum, 2021-05-07)

#341

Flere små skoler, flere lærere og større oppfølging av enkelt elever😀

Christin Nordahl (Hosle, 2021-05-07)

#342

Mindre oversiktlige ungdomsmiljø gjør det vanskeligere å gange opp sosiale utfordringer.
Videre, et mangfold av skolestørrelser i Bærum sikrer at barna får mulighet til å bytte skole dersom nærskolen av ulike grunner fungerer.

Hege Fjellberg (Haslum, 2021-05-07)

#366

Negative konsekvenser for mine barnebarn

Sigmund Nylund (Asker, 2021-05-07)

#370

Jeg har ikke tro på en så stor ungdomsskole og hvor mange får lang skolevei.

Gøril Haukøy (Gjettum, 2021-05-07)

#392

Bærum kommune ødelegger nærmiljøer med sin skolepolitikk

Hans Marius T. Jacobsen (Kolsås, 2021-05-08)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...