Bevar Samfunnshuset i Namsos

Kommentarer

#402

Jeg signerer fordi jeg mener det er viktig å bevare det unike bygget.

Ulf Johnsen (Overhalla, 2021-04-04)

#404

Arkitektur, stedskvalitet, historie.

Guri Conradi (7340 Oppdal, 2021-04-04)

#412

Jeg er utflytta Namsosing og Samfunnshuset er viktig å bevare.

Britt Engesvik (Trondheim, 2021-04-04)

#418

Huset må bevares og brukes

Liv Aursand (Haugen 16, 2021-04-04)

#420

Jeg signerer fordi samfunnshuset er den vakreste bygningen i sentrum. Vårt signalbygg. Men fortjener en skikkelig renovering.

Øyvind Prestvik (Trondheim, 2021-04-04)

#428

Namsos mistet mye historie under krigen. Å ta vare på byens mest sentrale byggverk fra gjenreisinga etter krigen handler om respekt for historien og våre forgjengere, om å anerkjenne og å styrke byens identitet og særegenhet, og å ta ansvar for hva vi overleverer til de kommende generasjoner. Samfunnshuset har et tidløst formspråk som med relativt enkle arkitektoniske grep (f.eks. lyssetting) på fasaden mot festplassen kan fremstå som både kult, retro og moderne. Det handler ikke om tek17 og økonomi, det handler om samfunnsansvar, bærekraftig forvaltning og innbyggernes forhold til byen. Og mye mer, som ikke er like konkret som påstander om tekniske krav og matematiske utregninger, men som gir langt større verdiskaping og avkastning på lang sikt. Alle vet at det er en tabbe å rive bærebjelken i et hus som allerede er svekket....

Ina Kristin Mittet (Fosen, 2021-04-04)

#431

Har signert!

Eva Prytz Rein (Spillum, 2021-04-04)

#433

Samfunnshuset har en viktig plass i Namsos sentrum, både fysisk , og med tanke på historien

Tore Ulsund (Eidsvoll, 2021-04-04)

#443

Det er et vakkert og minneverdig bygg som inneholder sjela til det moderne Namsos.

Terje Tretvik (Brekstad , 2021-04-05)

#444

Samfunnshuset er viktig for Namsos som gjenreisningsby, og dets fantastisk flotte arkitektur.
Bygget står i 100 nye år uten risiko.

Jarle Sjursen (Namsos, 2021-04-05)

#447

Det er et spesielt hus som Namsos må bevare.

Bjørg Sund (Oslo, 2021-04-05)

#448

Jeg signerer fordi Namsos Samfunnshus representerer et viktig Fellesskapshus for hele kommunen med sin lokalisering og kvalitet. Bra at dette skaper debatt!

Solveig Slyngstad (Oslo, 2021-04-05)

#449

Fylkes kommunen har selv gitt ut bok gjennom KS.
UTEN FORTID INGEN FRAMTID.
Bør følge sine egne ord.
Bevar samfunnshuset, Namsos.

Astrid Norgård (Sparbu, 2021-04-05)

#455

må bevare signaturbygget i namsos

bernt hugo andersen (namsos, 2021-04-05)

#456

Bevar samfunshuset.

Per Andreassen (Sprova, 2021-04-05)

#458

Viktig del av Namsos historie .
Nydelig bygg med mange viktige funksjoner gjennom mange tiår . Praktfullt bygg sentralt i et vakkert bysentrum .

Tove Bunes (Lillehammer, 2021-04-05)

#465

Jeg støtter bevaring av bygget

Roger Nygaard (Moss , 2021-04-06)

#470

Samfunnshuset er en viktig del av Namsos by sin nyere historie.

Gerd Skjervold (Namsos , 2021-04-06)

#471

Min barndoms by

Ove Buvarp (Oslo, 2021-04-06)

#494

Et flott bygg!

Inger Thorsen (Namsos, 2021-04-06)

#496

Mener at huset skal bevares!!!

Job Eilert Nilsen (7800 Namsos, 2021-04-06)

#498

Jeg signeter fordi restaurering er mer klimavennlig og man vil kunne beholde langt større areal enn hva som er planlagt for 50 mill.

Morten Nagelhus (Overhalla, 2021-04-06)

#502

Jeg signerer, fordi dette er en del av byen min

Mary Bjørhusdal (Namsos, 2021-04-06)

#504

Signerer rett og slett for at det er helt forkastelig å sanere et så flott bygg.

Gudny Sagmo (Fosslandsosen, 2021-04-06)

#508

Dette er Namsoshistorie vi må ta vare på !

Finn Ove Christiansen (Namsos, 2021-04-07)

#514

Å rive dette minneverdige, historiske bygget vil være et stort tap for Namsos som by dets befolkning og etterkommere.

Kari Mette Urstad (Stjørdal, 2021-04-07)

#515

Jeg ønsker å bevare Samfunnshuset!

Unni Iversen (Namsos, 2021-04-07)

#516

Bygget har en arkitektonisk unik verdig samt er og har vært et unik møte plass i Namsos.

Rosa Maria Correa (Oslo, 2021-04-07)

#526

Jeg er Namsskogan. Ikke alle er det

Bjørg Hillestad (Namsos, 2021-04-07)

#529

Jeg signerer fordi det er sløsing å rive bygget, og vi har plass nok til et nytt kontorbygg uten å rive.

Svein Flasnes (Namsos, 2021-04-07)

#530

Gjenreisningsarkitektur med høy kvalitet. Klar tilhørighet i byens bygningsmiljø.

Bjørn Sakshaug (Stjørdal, 2021-04-07)

#534

Husets arkitektur og betydningen for oppbyggingen av byen etter bombingen i 1940. Huset er navet i gjenreisingbyen Namsos og en sanering vil få gjenreisingsbyen til å falle sammen..

Eystein Stordal (Namsod, 2021-04-07)

#537

Dette saneringforslaget er Galskap.

Nina Leirbekk (Jøa, 2021-04-07)

#538

Jeg signerer fordi jeg er enig i oppropet om bevaring av samfunnshuset i Namsos .

Randi Karoliussen (Oslo, 2021-04-08)

#547

Samfunnshuset er viktig for Namsos sentrum og det er viktig for Namsos sin historie.

Gunhild Borgan (Trondheim , 2021-04-08)

#554

Huset er er perle og et historisk flott bygg!

Guri Amdal (Grong, 2021-04-08)

#563

Bodde i Namsos da samfunnshuset ble bygget!

Trygve Hermod Berg Tollefsen (Drammen , 2021-04-09)

#570

Jeg, som gammel namsosing, synes det er viktig å bevare dette bygget

Rita Nordheim (Nærøysund, 2021-04-09)

#571

Bygget er unikt, fantastisk fint og fullt brukbart.

Hanne Sellæg (Grimstad, 2021-04-09)

#574

Jeg signerer fordi jeg vil at samfunnshuset skal bli bevart

Solvår Myren ( Namsos , 2021-04-09)

#579

Bygget sto fredig da jeg var 13 år og markerte slutten på gjenoppbygginga etter krigen.
Det er det flotteste bygget reist etter krigen(+ kirka) og det må bevares.

Grete Tønsager (Trondheim, 2021-04-09)

#583

Jeg signerer fordi jeg synes det er viktig å ta vare på dette bygget. Det er et unikt bygg, som igjen kan huse aktiviteter. Namsos trenger at huset brukes slik at det skapes liv i sentrum igjen. Det kan være gøy å bruke penger på noe nytt, men renovering og fornying kan føre til ny- skaping og stolthet for Namsos bys befolkning.

Line Haukø (Trondheim, 2021-04-09)

#589

Jeg signerer fordi hjertet i gjenreisningsbyen bør bevares. Namsos’ identitet!

Ida Aursand (Trondheim, 2021-04-09)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...