Bevar Samfunnshuset i Namsos

Kommunedirektøren og Kommunestyret i Namsos har stemt for å sanere Samfunnshuset i Namsos til fordel for et nytt administrasjonsbygg for kommunens ansatte.

Namsos by er av Riksantikvaren betegnet som en såkalt GJENREISINGS BY som representeres av en spesiell og særegen etterkrigsarkitektur, hva gjelder byggestil og arealbruk. Samfunnshuset som ble reist i 1961 er et unikt arkitektonisk prakteksemplar fra gjenreisningens og den modernistiske arkitekturens tidsepoke. Bygget var et samarbeidsprosjekt mellom arkitektene Arne Aursand og Herman Krag. 

RIKSANTIKVAREN mener det er viktig å ta vare på denne typen arkitektur. ARKITEKTFORENINGEN og FORTIDSMINNEFORENINGEN er også samstemte i sitt syn på nødvendigheten av å bevare samfunnshuset i Namsos for fremtidige generasjoner, da det er et unikt nasjonalt kulturminne.

Samfunnshuset står også sentralt i byen og innbyggernes KOLLEKTIVE HISTORIE da det gjennom generasjoner har vært en felles arena og møteplass for namsosinger. Her var det samlet flere sentrale institusjoner under ett tak; festsal, kino, basseng, kafeteria, bibliotek og kiosk, i tillegg til det å være kommunens administrasjonsbygning. Huset har dermed blitt en sentral del av byens og innbyggernes kollektive identitet.

Det FINNES MANGE ALTERNATIVER til sanering av Samfunnhuset, som det å bygge et annet sted eller renovere et annet eksisterende bygg for kommunens administrasjon.

Vi mener Samfunnshuset bør renoveres og få tilbake sin rolle som en sentral arena for sosiale og kulturelle aktiviteter for dagens innbyggere og fremtidige generasjoner i Namsos.

Hvis du er enig med oss, signer og del dette oppropet, som vil bli overlevert til Riksantikvaren og Fylkeskommunen med kopi til Kommunaldirektøren og Kommunestyret i Namsos.

 

A99B8F29-1BA7-4E2F-BF78-8FA2A6068D70.jpeg41540A40-5FBD-4590-831A-6C48B6994328.jpeg

Foto: Espen Sagmo NRK


Fortidsminne Foreningen Namdal lokallag    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Fortidsminne Foreningen Namdal lokallag fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...