Bevar Samfunnshuset i Namsos

Kommentarer

#1

Dette bygget må bevares. Vi kan ikke frata fremtidige generasjoner dette flotte og unike kulturminnet i Namsos sentrum.

maria bruun (namsos, 2021-03-30)

#3

Jeg ønsker at også mine barn skal få oppleve å skape gode minner og relasjoner til dette bygget. Selv har jeg gode minner fra blant annet kinoen og svømmebassenget. Håper bygget kan bli et samlingspunkt for barn (og voksne) også i framtida. Ønsker meg blant annet lekeland og bowlinghall👍

Alexandra Næss (Namsos, 2021-03-30)

#6

Samfunnshuset er det sterkeste arkitektoniske bygget i Gjenreisningsbyen. Sannere bygget, så vil det få følger for resten av bebyggelsen på Bråholmen.

Tor Jørgen Olsen (Namsos, 2021-03-30)

#7

Vil at huset skal bevares som kulturminne til fremtidige generasjoner

Ann Karin Bruun (Namsos, 2021-03-30)

#8

Samfunnshuset er en viktig del av bybildet, historien og identiteten til Namsos by.

Susanne Bratli (Steinkjer, 2021-03-30)

#9

Støtter uttalelsen

Espen Aursand (Namsos, 2021-03-30)

#10

Dette er et signalbygg som er viktig for alle Namsosinger, uansett hvor vi bor.

Truels Eirik Hovde (Ytre Arna, 2021-03-30)

#11

Samfunnshuset i Namsos er en viktig ressurs for byen og regionen. Bruksverdien er stor i dag og blir enda større når huset pusses opp og funksjoner utvikles. Den historisk verdien er ubeskrivelig både for Namsos, Namdalen og Norge.

Egil Furre (Trondheim/Overhalla, 2021-03-30)

#15

Det er viktig å ta vare på etterkrigsarkitekturen, en viktig del av byens særpreg.

Ellen Hovik (Oslo, 2021-03-30)

#17

Sanere er å gjøre sunt. En nennsom rehabilitering av Samfunnshuset er det sunneste som kan gjøres for kulturskatten i Namsos og for kulturminnene om gjenreisningsbyene.

Bjørn Cappelen (Oslo, 2021-03-30)

#23

Jeg signerer fordi det er det flotteste bygget i Namsos, og gir identitet til byen vår. Fyll bygget med aktivitet, det gir Liv til sentrum

Ruth kristin Fiskum (Trondheim, 2021-03-30)

#25

Samfunnshuset er et vakkert arkitektonisk bygg, og er mye av identiteten til Namsos gjenreisningsby etter krigen. Vi har ikke råd til å ikke rehabilitere bygget. I tillegg har ikke Namsos vedtatt hvordan byen skal se ut i fremtiden. Uansett blir dette en historisk tabbe, hvis bygget saneres. Gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden.

Julie Nilsen Sævik (Namsos, 2021-03-30)

#33

Namsos trenger å bevare de få kulturminnene som vi har igjen.

Elin Hestmo Evensen (Namsos, 2021-03-30)

#35

Samfunnshuset er en arkitektonisk perle. Et symbol på gjenreisingen av Namsos etter krigen. Et hus for folket i Namsos gjennom flere generasjoner. Det er bærekraftig å rehabilitere framfor å rive.

Britt Holm (Trondheim, 2021-03-30)

#37

Huset har allerede mange kvaliteter med tanke på nytt bruk samt de arkitektoniske og identitetsskapende verdier som er viktig for framtidas generasjoner

Paal Sandø (Førrineset, 2021-03-30)

#40

Ønsker å bevare.

Hilde Marit Solstad (Namsos, 2021-03-30)

#44

E fra Namsos og synes samfunnshuset e ei arkitoteknisk perle. Er for forvaring av Namsos bys historie.

Rigmor Prytz Saksen (Oslo , 2021-03-30)

#45

Fordi jeg mener dette bygget har en historisk verdi for Namsos by og våres innbyggere. Og nå er dette bygget blitt et symbol på at det ikke er bare å bygge nye bygg, men at de må vedlikeholdes! Noe politikere tydeligvis har lett for å glemme.

Linda Lauvsnes (7860 Skage, 2021-03-30)

#54

Huset over alle Hus i Namsos! Det vil bli et stort tap for byen å rive denne arkitektoniske perla som vi har så mange minner knytta til.

Hege Kaspersen (Trondheim , 2021-03-30)

#55

Gjenreisning av byen betyr ikke at vi må rive for å bygge nytt. Byen vår er reist etter krigen, vi kan ikke fjerne vårt viktigste bygg . Bygget ble reist av innbyggere i Namsos , et viktig bidrag til fremtidens beboere fra de som bygde opp byen etter krigen. Dette må vi bevare.

Karin Karin Kvebæk (Namsos, 2021-03-30)

#60

Bevare samfunnshuset i Namsos

Ove Peder Eiden (Åbogen, 2021-03-30)

#61

Samfunnshuset er avgjørende for at Namsos bevarer sin identitet som gjenreisninsby💖

Gerd Grong (Namsos, 2021-03-30)

#65

Det vil være historisk og estetisk flaut for Namsos å miste dette bygget.

Ingvild Kvaale (Namsos, 2021-03-30)

#67

Fordi det er hjertet av Namsos. Har vokst opp med alt det rommet av aktiviteter. Det samlet Namsos befolkning, er et helt unikt vakkert bygg som må ivaretas for fremtida og ikke gå med i kverna av i dag hvor gjenbruk av bygg og bygningsvern forsvinner pga at et fåtall forbigående valgte personers meninger med manglende kultur forståelse og uten respekt for det som ikke er nybygg får siste ord. Og hvor Bærekraftighet er et ukjent begrep. Det skal rives og bygges og overkjøres for ubegrenset vekst. Ikke glem hjerteverdiene. Sjelløs shopping er det mer enn nok av i vår tid som sjelløse rivninger. sjelstap og rotløshet følger der verdier kun regnes i kroner

Hilde Aga Brun (Tvedestrand, 2021-03-30)

#68

Minnene om som barn var der på kafe med bestefar på kino,svømteog opplevde bingo å juletrefester i salen i andre etg.mange
Gode minner i det huset.

Per Olav Brøndbo (Grimstad, 2021-03-30)

#69

Jeg signerer fordi jeg ønsker at Samfunnshuset må bestå og brukes til glede for byens innbyggere

Astrid Sundh (Bønes, 2021-03-30)

#75

Jeg signerer fordi bevaring av samfunnshuset er viktig for framtidige generasjoners opplevelse av dette arkitekturverket. Det kan være utfordrende å se idag, men ettertiden vil berømme dem som klarte å finne god bruk for huset!

Are Risto Øyasæter (Trondheim, 2021-03-30)

#79

Historisk og arketektonisk bygg det er viktig å ta vare på. Jeg mener også at grunnlagene for kostnadsoverslag er for dårlig, da det ikke er skissert med ulike metonder og standar'er. Byen storstue er vært en bedre behandling.

Hanne lise fahsing (Namsos, 2021-03-30)

#85

Samfunnshuset er et signatur bygg for gjenreisningsbyen Namsos. Det er en arkitektonisk viktig bygning av kvalitet som er verd å bevare for kulturarv og bærekraft i Namsos og på nasjonal basis

Ingeborg Bodzioch (Namsos , 2021-03-30)

#86

Samfunnshuset er for Namsos et signaturbygg som bør få beholde sin plass som administrativt og kulturelt sete i byen.

Hild Mari Heufken (Hattingen, 2021-03-30)

#91

Jeg ønsker at Namsos Samfunnshus skal få Leve

Tove Wannebo Tangen (Namsos , 2021-03-30)

#96

Flott bevaringsverdig arkitektur. Når det snakkes om riving får jeg samme følelsen som da Tiendeholmen ble sprengt bort og området ble ødelagt for alltid.

Tina Hakli (Namsos, 2021-03-30)

#98

Det eneste signalanlegget i Namsos og Namdalen og det viktigste bygget i Gjennreisningsbyen Namsos. Et hus som kan bli et aktivt hus for alle innbyggerne i Namsos. Et levende samfunnshus.

Ingebirg Flornes (Namsos, 2021-03-30)

#100

Jeg ønsker å bevare Samfunnshuset

Trude Emilie Torvin (Namsos , 2021-03-30)

#102

Samfunnshuset i Namsos er sammen med Namsos kirke grunnpilarene i byen sin gjenreisningshistorie. Arkitekturen er unik og vakker. Saken bør til Kulturdepartementet også.

Kari Ystgård (Namsos, 2021-03-30)

#105

Jeg synes samfunnshuset bør bevares

Jan Gerhardsen (Namsos, 2021-03-30)

#109

Fordi jeg mener vi må ta vare på denne samlingsplass i Sentrum

Kim Skomsvold (Namsos, 2021-03-30)

#113

Namsos samfunnshus er et viktig etterkrigsbyggverk av høy regional og nasjonal arkitektonisk verdi .
Det viktigste bygget i Namsos

Katrine Aursand (Ådalsbruk , 2021-03-30)

#134

Huset er viktig for vår identitet og et viktig samlingspunkt i sentrum! Og ja i mine øyne fin arkitektur som er alt for dårlig vedlikeholdt.

Bjørn Viken (Namsos, 2021-03-30)

#137

Namsos blir aldri det samme om samfunnet forsvinnet

Ellen kristine Hojem Aune (Jessheim , 2021-03-30)

#145

Samfunnshuset må bevares for fremtiden....for å fortelle våre etterkommere vår historie......å rive et viktig bygg som dette er jo historieløst🤨

Jorunn Wold (Namsos, 2021-03-30)

#153

Dette bygget er hjerte og sjel for oss som har bodd i byen "hele livet"
De arkitektoniske kvalitetene, og som eksempel på gjenreisningsarkitektur, er alene grunn nok for værn.

Ketil Bolkan Olsen (Namsos, 2021-03-30)

#161

La våre barn og barnebarn få se signalbygget i Namsos som viser gjenreisningen etter 2. Verdenskrig

Ståle Aarmo (Kongsmoen, 2021-03-30)

#162

En bauta i min barndoms by. Å rive er galskap.

Eskild Aakervik (Sandefjord, 2021-03-30)

#165

Samfunnshuset er ei perle. Bygningen har særegenhet og er viktig arkitektonisk og i historisk sammenheng for byen!

Ingvild Øien Torvin (Salsnes, 2021-03-30)

#167

Huset er skjela i Namsos bys histore .i gjennoppbyginga etter krigen

Vigdis Klykken (Nansos, 2021-03-30)

#169

Jeg er født og oppvokst i Namsos. Gikk på kino og handlet i kiosken. Husker veldig godt kaffeen. Brukte badet ofte og var med i svømmegruppa en kort periode.
Samfunnshuset MÅ bevares.

Anne Grete Boullet (Nannestad, 2021-03-30)

#170

Jeg signerer fordi at jeg synes at Namsos fortjener ny by utvikling og mer moderne bygning med nydelig utvikling:)

janne kathrine alte (Trondheim , 2021-03-30)

#173

Må bevare samfunnhusets historie som er også endel av byens historie. Ved å rive så fjerner man historie til Namsos.

Trond Roger Skogås-Rosendal (Namsos, 2021-03-30)

#177

Det er viktig å bevare det historiske ved oppbygging samt det er unik design

Lisbeth Angen (Trondheim , 2021-03-30)

#185

Bærekraft. Historie. Fornuft.

Torgeir Hopen (Spillum, 2021-03-30)

#186

Viktig at denne arkitektoniske perlen får bestå med nytt innhold og liv.

Are Haukø (Vingelen , 2021-03-30)

#189

Æ e fødtå oppvokst i namsos. Å æ syns man må ta vare på de gammle byggan som e der, d e sjarmen men namsos.

Gaute Staven (Årnes, 2021-03-30)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...