Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#9206

Er imot at Norsk Natur blir ødelagt for all fremtid. Forny heller vannkraft

Eivind Sørbo (Krokstadelva, 2020-09-01)

#9218

Det er tragisk hvordan myndighetene ødelegger og selger landet vårt! Våre etterkommere vil aldri kunne kjøpe det tilbake. Her er det nok mange politikere som er blitt lurt og ikkje har skjønt alvoret den gang konsesjonene ble gitt. Derfor MÅ de gjennomgås på nytt!!

Therese Meusburger (Odda, 2020-09-01)

#9226

Mot vindkraft.

Einar Tetlie (Kyrksæterøra, 2020-09-01)

#9227

Eg meiner, at konsesjonane er alt for dårleg utgreidd, og derfor gitt på sviktande grunnlag.

Einar Lyngnes Dahle (Volda, 2020-09-01)

#9241

Våre politikere tar ikke ansvar som folkevalgte, samt at de prøver å tie det norske folk ihjel.

Jan-Henrik Haugsøen (LAKSEVÅG, 2020-09-01)

#9242

Jeg synes politikere bør høre på folket

Helene Enger (Roa , 2020-09-01)

#9245

Fordi jeg vil bevare Norges natur! Bruk vannkraft!!

Thomas Råken (Ytre Enebakk, 2020-09-01)

#9246

Fordi jeg er oppvokst i øvre landvik rettere sakt gusdal gård. Å det er ein skam å ødelegge den fine naturen i øvre landvik. Men når det er ein framtidig politiker som skal overta på gusdal som kunn tenker penger framfor natur. Så håper e heile vind mølle prosjekte bli screen lakt😊🤗

Lars einar stalleland Berthelsen (Grimstad, 2020-09-01)

#9251

Er imot unødvendig voldtekt av vår natur.

Jostein Luka (Kirkenær , 2020-09-01)

#9252

Vi trenger ikkje vindkraft, i tillegg øydelegg det naturen.

Jon Knutson Rysstad (4748 Rysstad, 2020-09-01)

#9253

Vi trenger vår uberørte natur ta vare på dyre og fuglelivet.Vi har mer enn nok strøm til våre behov og vil ikke gi bort ressurser til utlandet.

Turid Nilsen (Grimstad, 2020-09-01)

#9254

Nå må denne raseringen av norsk natur ta slutt.
Dette henger ikke på greip lenger

Tore Gylland (Hell, 2020-09-01)

#9259

Jeg er lei av å bli lurt av styres makkvæket

Jon Vegard Alfarrustad (Lakselv, 2020-09-01)

#9266

Jeg signerer fordi det er helt utrolig korttenkt og uvitenskapelig med alle vindkraftverkene som nå bygges i Norge, og mest av alt er det overgrep mot naturen og folket.

Elisabet Børsheim (Little Rock (p.t.), 2020-09-01)

#9276

vi er ført bak lyset...
VÅKN OPP!!

Ishmahin Micella Bøhn (Grimstad, 2020-09-01)

#9278

De ødelegger naturen

Annemarie Fossland (Bø, 2020-09-01)

#9283

Jeg signerer fordi vannforsyninga til Florø by står i fare!

Asse Strømsøy (Florø, 2020-09-01)

#9285

Avskyr ødeleggelse av Naturen og Drap på Tusenvis av Fugler Forurensinger Støy Og alt Det Negative som Vindkraften medfører

Tor Chupipat (Eda , 2020-09-01)

#9286

LA NATUREN VÆRE UBERØRT! S TILHØRER også FUGLELIVET OG DYRERIKET!

Line Leirmo (Kongsberg, 2020-09-01)

#9288

Imot rasering av natur til ikke lønnsomme prosjekter

Morten Lund (Drøbak, 2020-09-01)

#9295

Jeg er imot vindkraft i Norge

Bodil Henne (Bergen , 2020-09-01)

#9297

Behandling av konsesjoner må gå på en ansvarsfull og ryddig måte. Det har ikke skjedd. Dette skal våre barn leve med. Gremmes. Griskhet kalles d.

Hallgeir Ringen (Stavanger , 2020-09-01)

#9301

Vi bør finne andre kilder til energi + redusere vårt krraftforbruk; IKKE bygge vindmøller; som eies av utenlandske firma, som eksporterer mesteparten av norsk energiproduksjon til andre EU land, som dreper havørn, som ødelegger vakker natur, som er energikrevende å bygge (råmaterialene), som gir få norske arbeidsplasser.

Anne Mari Siv Kvaale (Nesodden, 2020-09-01)

#9303

Denne industrien er kun til skade for mennesker og natur og miljø!

Elisabeth Hafsøe (Stavanger , 2020-09-01)

#9304

Jeg signerer fordi , vindmøller ikke er så miljøvennlig som den mafia- eller statsstyrte media skal ha det til.
Ikke er det miljøvennlig
Ikke gangner det den vanlige innnygger
Ikke kommer inntekten landet til gode
Ikke er den helsemessig innbringende
Ikke har avtalene blitt gjort etter boken
Ikke er det likhet innenfor lovverket

Ivan Kjølset (Bergen , 2020-09-01)

#9305

Store økonomiske interesser korrumperer.

Knut Lysell (Skarnes, 2020-09-01)

#9309

Jeg er uenig i konsesjoner gitt i en tid uten konsekvens analyser. Respekt for demokrati og lokalpolitiske vedtak i nyere tid. Kast regjeringen på bosset.

Frank Erik Henriksen (Isdalstø , 2020-09-01)

#9310

Feil ressursbruk. Vindmølleinstallasjoner ødelegger norsk natur. Oppgradering av eksisterende vannkraftverk og pumpekraftverk kan gi opp til 30 Twh.

William Leonhardsen (Horten, 2020-09-01)

#9314

Rolf Hornæs

Rolf Hornæs (Fykse, 2020-09-01)

#9323

Få stoppe dette svineriet ødelegger all natur

Odd Ivar Høvik (Kristiansund N , 2020-09-02)

#9325

Jeg signerer fordi jeg mener vindmølleutbygging skaper for store belastninger på natur og miljø.

Norunn Skjong (Valderøy , 2020-09-02)

#9328

Jeg er totalt imot vindmølle på land og sjo....Og den måten regjeringen behandler motstandere er under sll kritikk....

Elin Kjellsen (4432 Hidrasund, 2020-09-02)

#9332

Jeg signerer fordi jeg ikke har tillit til prosessen som har foregått. At naturområder ødelegges på grunn av en lite gjennomtenkt og mulig korrupt prosess.

Frode Mikkelsen (Gjerdrum, 2020-09-02)

#9333

Jeg signerer fordi utbyggingen av vindkraft virker i mot sin hensikt og er forferdelig ødeleggende for norsk natur og dyreliv

Kevin Vikersveen (Lena, 2020-09-02)

#9338

Jeg vil ikke betale for at kapitalinteresser skal få rasere vår natur.

Svein Hauge (Surnadal , 2020-09-02)

#9344

Energiloven må gjennomgåes for å redusere vindkraftutbygging i sårbare strøk !

Sissel Mjelde (Loddejord, 2020-09-02)

#9350

Vi trenger ikke vindkraft før vi har oppgradert vannturbinene i dette landet.

Stig Jerstad (Lyngdal , 2020-09-02)

#9356

Dette er store naturinngrep som ikke harmonerer med norsk natur fordi det gir massive madkiner tilgang til villmark. Dette må være i strid med FN's klimarapport som peker på nødvendigheten av å ivareta vegetasjon for å begrense global oppvarming.

Renate Ingebrigtsen (Hamneidet , 2020-09-02)

#9357

Vi trenger ikke vindkraft. Århundrets bløff.

Jarl Berentsen (Garnes, 2020-09-02)

#9362

Mot rasering av naturområder og massedrap av fugler og innsekter.

Per Villa (Vestnes, 2020-09-02)

#9371

Jeg ønsker å bevare vår natur...urørt !!!!

Anita Solum (Narvik, 2020-09-03)

#9372

Jeg signerer fordi jeg er opptatt av naturmangfold og at naturressursene blir forvaltet riktig og etter riktig lovverk.

Arne Rygh (Kvinesdal, 2020-09-03)

#9378

Jeg vil ikke se norsk natur bli rasert!

Hege Lindblad (Finstadgjordet, 2020-09-03)

#9379

Jeg signere fordi jeg er i mot å ødelegge så mye natur. Vi har vannkraft som kan utbedres/forbedres uten nye natur inngrep. Ingen miljø gevinst ved å ødelegge så mye natur, som vindindustrien gjør.

Leif Gunleifsen (Roresanden 294, 2020-09-03)

#9387

Vindkraft skulle aldri vært utbygd i Norge

Elise Høyland (Haugesund, 2020-09-03)

#9390

Jeg er i mot vindmøller!

Brede Såheim (Vinstra, 2020-09-03)

#9391

Det er en skammelig rasering av uerstattelig natur, Flora og fauna drevet av utenlandsk økonomisk interesse.

Brita Erica Duwe (Ålesund , 2020-09-03)

#9395

Er motstander av EU, EØS, og rasering av norsk natur.

Ove Terje Trædal ( 6996 Vadheim , 2020-09-03)

#9396

Ødeleggelse av natur er vår tids største utfordring og i mange tilfeller en forbrytelse mot kommende generasjoner.

Morten Hegge (Trondheim, 2020-09-03)

#9398

Jeg kan ikke tro at disse konsesjonan er i trå med norsk forvaltnings rett.

Jonny Risvik (Verdal , 2020-09-04)

#9399

Jeg mener utplassering av vindturbiner er voldtekt av både landskap og fauna, og at det fins bedre alternativer, som thoriumdrevne atomkraftverk, som kan erstatte plutonium! Vindkraftverk er kun ei melkeku for rike investorers sugerør i statskassa, akkurat som Paris-avtalen skal berike de aller rikeste på offentlig bekostning! Rikspolitikerne våre er i ferd. Med å drepe demokratiet og samfunnsøkonomien over hele Europa, med sin «klimakamp», som kun er for å gi de rikeste mere inntekter og makt! Trump viser med all tydelighet at alt dreier seg om penger og makt, mot det meste som han er! De aller største og viktigste aktørene i en klimakamp, er jo ikke med, så det er et dødfødt prosjekt for lille Norge! Politikerne nevner aldri noe om krigers forurensning! Stoppe alle kriger og prøvesprengninger kunne være en plass å begynne...

Karl Per-Ove Krey (Ulefoss, 2020-09-04)