Opprop for Endring i Reglene for Innleie i IT-bransjen

Vi er en samlet gruppe selvstendige IT-konsulenter som retter et opprop til regjeringen med et ønske om revisjon og endring av de nye reglene som begrenser innleie fra 1-persons-AS og ENK i IT-bransjen.

I en tid hvor fleksibilitet, spesialisert ekspertise og innovasjon er avgjørende for Norges vekst og konkurranseevne, står vi overfor reguleringer som utilsiktet hemmer vår evne til å bidra. Gjeldende restriksjoner på innleie fra 1-persons-AS begrenser ikke bare den individuelle konsulentens yrkesfrihet, men også bransjens samlede styrke og smidighet.

Vårt hovedforslag:

Vi ber om en revidering av de eksisterende reglene ved å gjøre en av følgende:

   1. Tillat innleie fra 1-persons-AS og ENK innen IT

eller

   2. Lag et unntak fra innleiereglene for hele IT-bransjen.

 

Vår begrunnelse:

1.januar 2024 fikk flere tusen selvstendige IT-konsulenter i Norge næringsforbud fordi kunder ser på det som en risiko å engasjere dem på grunn av nye innleieregler. Konsulentene fra 1-persons-AS og ENK mister kontrakter og utelukkes fra nye utlysninger. 

1. Nesten all IT-utvikling er innleie 

Selv om selvstendige fortsatt kan selge tjenester som oppdrag, er ikke dette anbefalt i IT-utvikling hvor arbeid som hovedregel utføres smidig under kundens ledelse. 

Når smidig arbeidsmetodikk er fratatt selvstendige, betyr det i praksis et næringsforbud

Reglene om innleieforbud ble innført for å verne om ansatte, men i dette tilfellet oppnår man det motsatte - man tvinger personer i faste stillinger som trives å jobbe i egen bedrift, til å legge ned.

2. Diskriminerende konkurransevilkår

De nye reglene har ført til en urettferdig fordeling av muligheter, hvor store selskaper får en ufortjent fordel på bekostning av enkeltpersonforetak og småbedrifter. Mens store konsulentfirmaer kan operere som vanlig, finner selvstendige konsulenter dørene lukket. 

En viktig faktor som forsterker denne ubalansen er hvordan store konsulenthus navigerer rundt regelverket. Ved å engasjere juridisk hjelp, unngår de begrensningene som de nye innleiereglene pålegger. Dette skaper en situasjon der de allerede dominerende aktørene styrker sin posisjon ytterligere, mens de mindre aktørene – som ofte ikke har ressurser til å engasjere dyre juridiske tjenester – blir ytterligere marginalisert.

Denne praksisen bidrar til at tilgang til juridisk ekspertise blir en avgjørende faktor for å kunne operere i IT-markedet. Det er dypt problematisk at regelverket tillater en slik utnyttelse, som i praksis favoriserer de store og ressurssterke selskapene.

Det skal være lik konkurranse og lik tilgang til markedet for alle aktører, uavhengig av størrelse eller juridisk kapasitet.

3. Gründerhindringer

Bremsing av innleie i tech-sektoren struper muligheten til å jobbe med oppstartsselskaper. Mange startups finansieres ved salg av timer fra grunnleggerne mens man bygger bedriften og finner ut av om ideen er god.

Salg av timer betyr innleie.

Globalt ser man en økende anerkjennelse av behovet for fleksible arbeidsmodeller for å fremme teknologisk innovasjon. Mange land tilpasser seg raskt for å støtte en mer dynamisk IT-sektor. Ved å begrense disse arbeidsformene, risikerer Norge å falle bak internasjonale konkurrenter i kampen om globalt IT-talent.

4. Kostnadseskalering

De siste årene har vist at smidig utvikling, hvor man leier inn konsulenter ved behov til å jobbe sammen med faste ansatte under kundens ledelse, gir veldig gode resultater. Eksempler på vellykkede prosjekter der selvstendige IT-konsulenter har bidratt inkluderer Altinn 3, Skatteetatens IT-modernisering, samt RuterBillett og Enturs transformative plattform.

I motsetning viser tidligere erfaringer at store, klart avgrensede IT-prosjekter ofte slår feil. Eksempler inkluderer mislykkede NAV IT-systemer for å håndtere sykefravær i 2013 ble estimert å koste rundt 1,2 milliarder NOK før det ble kansellert, Politiets Blålysprosjektet, Helseplatformen.

Selvstendige IT-konsulenter og små bedrifter tilbyr næringslivet fleksibilitet til å raskt skalere opp og ned i takt med behov, noe som betyr mer kostnadseffektive løsninger.

5. Tap av kompetanse fra det norske markedet

Talentfulle IT-profesjonelle foretrekker fleksibiliteten ved å være selvstendige. Restriktive innleieregler kan derfor føre til at viktig kompetanse går tapt fra det norske markedet. Ved å marginalisere selvstendige konsulenter, reduseres mangfoldet og fleksibiliteten som er nødvendig for et dynamisk og innovativt arbeidsmiljø. Dette truer ikke bare individuelle levebrød, men også Norges evne til å tiltrekke og beholde IT-talent.

IT-bransjen trenger fleksibilitet, tempo og tilgang på bred kompetanse for å lykkes med digitalisering. Det er viktig å balansere behovet for regulering med behovet for å opprettholde et dynamisk, konkurransedyktig og innovativt IT-marked i Norge.

Dagens regelverk står i veien for en effektiv bruk av IT-kompetanse.

 

Vi oppfordrer alle berørte parter til å støtte dette oppropet for å skape et mer fleksibelt, rettferdig og konkurransedyktig næringsliv.

 

Med respekt og håp om positiv endring,

Selvstendige IT-konsulenter

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at BrainBase vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...