Sakkyndige går til aksjon etter 20 år med kutt i rettshjelpssatsen

Sakkyndige går til aksjon etter 20 år med kutt i rettshjelpssatsen

Barnefaglig sakkyndige psykologer jobber med barn i familier med skadelig foreldrekonflikt, vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt - eller urettmessige påstander om dette. For oss oppleves det meningsfullt og viktig å bidra til gode, forsvarlige løsninger i kompliserte saker som har stor betydning for barna. Samtidig jobber vi konstant i høykonfliktsaker, ofte i helger og på ettermiddager. Vi har et stort ansvar og jobber ofte alene. Ikke sjelden opplever vi å henges ut, iblant også å trues. Advokatforeningen viser til at gjennomsnittlig norsk årslønn har økt med 30 prosent de siste 20 år, mens betalingen til barnefaglig sakkyndige psykologer, forsvarere, bistandsadvokater og rettshjelp advokater har blitt redusert. Begge deler justert for inflasjon. Resultatet er at stadig flere sakkyndige psykologer søker seg til andre arbeidsfelt. Det kan være vanskelig å få kompetente sakkyndige til oppdrag. Ventetiden er ofte lang. Dette kan true barns rettssikkerhet. Derfor går vi nå til aksjon. I utforming av aksjonen har vi forsøkt å ikke ramme familier mer enn høyst nødvendig, og vi har valgt en aksjonsform som våre medlemmer vil kunne stå i over tid.

I første omgang vil vi takke nei til samtlige oppdrag etter barneloven og barnevernloven for alle landets lagmannsretter fra og med 29. april 2024. Vi vil fullføre oppdrag vi allerede har akseptert. Vi vil også vitne, slik vi er forpliktet til å gjøre. Men vi tar ikke på oss nye meddommeroppdrag eller sakkyndige utredninger for lagmannsretten. Vi mener det er helt nødvendig å justere salærsatsen i tråd med salærrådets anbefaling. Dispensasjoner vil kunne gis i særlige tilfeller av hensyn til barn.

Signer oppropet og vis med det din støtte og lojalitet til denne viktige saken!

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Olof Gøtestam vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke denne informasjonen offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...