Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Stortinget vedtok 19. juni 2020 å be regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energiloven og forvaltningslovens krav. «Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivingens krav skal forvaltningen stanse vedtaket.» Stortingets vedtak er gjort på bakgrunn av at det stilles spørsmål om NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) og OED (Olje- og energidepartementet) har gitt konsesjoner på mangelfulle utredninger og dermed feil grunnlag.  

KRAV 1: Vi krever at en uavhengig instans går gjennom konsesjonene og begrunnelsene for gitt konsesjon. Det skal ikke være NVE og OED som selv gransker sine vurderinger og sine vedtak.  

Samtidig stilles det nå store spørsmålstegn ved departementets og regjeringens anvendelse av Energiloven. Mye kan tyde på at Energiloven av 1990 har vært anvendt mot sin intensjon. Den var ment å skulle skape juridiske rammer for at strømkundene, dvs den vanlige norske kvinne og mann, også skulle kunne medvirke til energipolitikken. Dette igjen betyr at formålet med loven ikke støtter at vi som strømkunder skal subsidiere vindkraftutbyggingen.  

Haramsøya.jpgTidligere avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet, Svein Roar Brunborg, skriver i et leserinnlegg 15.08.2020: «Det er på høy tid med en juridisk vurdering av hvordan energiloven er praktisert de siste 30 år, og om konsekvenser av endringene i bruken av loven i tilstrekkelig grad er tatt opp i Stortinget. Kanskje bør Høyesterett ta initiativ til å vurdere om energiloven praktiseres i samsvar med lovens formål og om endringer er vedtatt på en juridisk akseptabel måte.» 

KRAV 2: Vi støtter dette forslaget og krever at en nøytral juridisk instans vurderer om energiloven er anvendt riktig i disse konsesjonssakene.


Siri Fjeseth, Dag Bremnes, Håkon Skau    Kontakt personen bak underskriftskampanjen