Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#10

Det er rett og slett uhyrlig at vindkraftbransjen får ture frem, langt på siden av flere lover, og jeg er svært enig i at en uavhengig part vurderer kravet i oppropet.

Randi Skaret (Sandefjord , 2020-08-16)

#23

Fordi dette er en overkjøring av folket og med mye suspekte koblinger og metoder

Linda Lind (Rauland, 2020-08-16)

#24

OED og NVE mangler troverdighet i forbindelse med disse konsesjonene

Dag Bremnes (Kongsberg, 2020-08-16)

#25

Skal truverdighet i forvaltninga opprettholdes må uavhengig organ sjekke faktisk forvaltning.

Laila Haukeland (Hosteland, 2020-08-16)

#27

Fordi gitte konsesjoner er ikke i behold til utbygging. Det er ikke tatt riktige konsekvens utredninger.

Torbjørn Vølstad (Sirdal, 2020-08-16)

#28

Jeg er sterkt imot rasering av norsk natur og dyre- pg insektsliv. Bygg ut vannkraftverk.

Anne Sandersen (Oslo, 2020-08-16)

#41

Det er et overgrep mot det norske og folk og den norske naturen at Energiloven trumfer alt

Gry Eriksen (Tjøme, 2020-08-16)

#46

Jeg signerer fordi disse to punktene er svørt viktige.

Kari Merete Andersen (Trondheim, 2020-08-16)

#47

Dette bør undersøkes

Kjell jonny Wiik (Opphaug, 2020-08-16)

#51

Ønsker IKKE vindkraft noe sted ...

Gerd Eva Hilstad (7525 Flornes, 2020-08-16)

#59

Vindkraftutbyggingen slik den fremstår og utføres, undergraver respekten for demokrati og rettsvern. Folk føler seg overkjørt, ignorert og provosert. Inngrepene er så voldsomme at folk totalt mister respekten for natur og miljøreguleringer ellers i samfunnet. At energiloven trumfer plan og bygningslov er helt uhørt. Det er ingen demokratiske verktøy som regulerer energiloven. Medbestemmelse og påvirkning har opphørt. Dette er farlig. Lovens intensjon må følges, og kursen korrigeres.

Hallgeir Revhaug (Trondheim , 2020-08-16)

#65

Vindkraft bygges ut på et syltynt grunnlag med såkalte «konsekvensutredninger» som er mildt sagt skandale. Heimen til folk ødelegges, heimtraktene ødelegges, natur og myr ødelegges, revir ødelegges, grunnvann forgiftes, drikkevann forgiftes osv. osv.

Reidun Dale (Høyanger, 2020-08-16)

#67

Tillit er avgjørende nå. Det er viktig med en uavhengig gransking av gitte konsesjoner. Energiloven anvendelse må også granskes og evalueres.

Anita Haukås Oppedal (Bergen, 2020-08-16)

#69

Det er ingen grunn til å ha tillit til systemer med "bukken og havresekken" slik det har vært til nå. NVE mangler helt kompetanse på for eksempel hva naturmangfold er, eller andre lover utenom energilov. NVE er en del av utbyggingsinteresser. Det trengs en full gjennomgang av både lovverk og prosesser.

Ole Reitan (Trondheim, 2020-08-16)

#73

Jeg signerer fordi mange konsesjoner er for dårlige og for gamle.

Rita-Elin Hovde (Frøya, 2020-08-16)

#75

Vindkraft utbygging er ikke bærekraftig for vårt land.

Helge Adelstein Eliassen (Heggedal, 2020-08-16)

#84

Vindturbiner har ikke livets rett i Norge, vi vannkraft. Det grønne ødelegger hele Norge for å vise seg 👹👹

Anne Grete Hegelstad (Ålgård , 2020-08-16)

#85

Signerer da jeg er for å ta vare på naturen.

Ståle Valø (Rørvik, 2020-08-16)

#88

Jeg er mot rasering av naturen.

Terje Smerud (FredrikstAD, 2020-08-16)

#97

Med OED og NVE's manglende evner til å ta beslutninger som tar vare på miljøet, naturen, fuglelivet og innbyggere som bli berørt har de allerede diskvalifisert seg som uavhengig instans, og kan aldri inneha rollen som "granskere".

Børge Ueland (Kvernaland, 2020-08-16)

#105

Fordi det er viktig med en uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene.

Dolores Karina Karlsen (OSLO, 2020-08-16)

#120

Jeg skriver under her fordi jeg ser at mange av konsesjonene er gitt på feil grunnlag og altfor lite konsekvensutredet.

John Sandvær (Mo i rana, 2020-08-16)

#130

Her er det tydelig vis mye som har gått galt.
De prosessene som er utført og som kommer opp i dagen skjønner enhver selv uten særlig kompetanse er meget mistenkelige.

Espen Aasheim (Klæbu, 2020-08-16)

#139

Fordi å ødelegge vår jomfruelige natur med monstermaster som ikke bare ødelegger naturen, men som også dreper masse fugler og insekter.

Knut-Erik Mehren (Tofte, 2020-08-16)

#140

Vindkraft er ineffektivt, naturøydeleggjande, forsøplande, helseskadeleg for dei som må bu nær, og den syg pengar ut frå fellesskapet.

Karen Brørvik (Eikangervåg, 2020-08-16)

#145

Signerer fordi jeg mener konsesjon her på Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk er gitt på feil saksgang og elendig konsekvensutredning, jeg påpeker bare dette,men regner med at det stort sett er samme saksgangen over hele landet.

Unni Yttergård (9108 Kvaløya , 2020-08-16)

#166

Ser det som viktig at dette blir grundig undersøkt og behandlet. En så viktig sak for økosystemer i naturen, fugler, insekter og reindrift må behandles i et langtidsperspektiv hvor alle hensyn er tatt med.

Ingrid Ackermann (Malm , 2020-08-16)

#170

Det er nokk galskap me vindturiner over heile landet. Snu i tide,og sats heller på sola og vasskraft!!!!

Anne Siri Grov (SANDE I SUNNFJORD, 2020-08-16)

#181

Er enig i at dette bør sjekkes

Eli Marie Slotsvik (6057. ELLINGSØY, 2020-08-16)

#192

Vi krever uavhengig gransking!

Roar Hembre (Stjørdal, 2020-08-16)

#197

Utbygging av vindkraftturbiner er en trussel mot den kraftkrevende industrien. Vi trenger flere industri-arbeidsplasser i Norge, ikke færre.

Børre Stabell (Horten, 2020-08-16)