Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#3402

Jeg signerer fordi vi som strømkunder ikke skal subsidiere vindkraft som ødelegger norsk natur

Robert Finstad (Elverum, 2020-08-19)

#3411

Jeg mener vindkraft raserer naturen som vi kjemper for, samtidig som det forsøpler naturen. Å oppgradere vannkraft er et bedre alternativ.

Rune Søgaard (Råde, 2020-08-19)

#3412

Jeg mener vindkraft er ødeleggende for naturen!

Oddvar Olaussen (Alta , 2020-08-19)

#3413

Det er en skam å ødelegge så flott natur

Hilde Monica Myrdam (Bekkestua, 2020-08-19)

#3414

Dette er voldtekt av vår nattur.

Dag Løkke (Nordre Frogn, 2020-08-19)

#3415

Å rasere landet på denne måten, gir store miljøskader. Jeg har ikke samvittighet til å gi vårt land videre i den forfatning til neste generasjon😭‼️

Anne Fimland (Oslo, 2020-08-19)

#3420

Jeg signerer fordi vår natur med alt det innebærer er i stor fare. Der har enorme konsekvenser for nåværende befolkning og kommende generasjoner uten at våre politikere evner å forstå det. Prosessen rundt dette har vært udemokratisk med lite informasjon om konsekvenser for natur og folk slik at lokalbefolkninger og vi andre opplever å ha blitt lurt. Anleggene blir større enn opprinnelig planlagt for mange år siden og mye av fortjenesten (samt evt fordeler) går ut av landet, mens den norske befolkningen må ta alle uheldige og alvorlige konsekvenser. Hvordan dette kunne skje må granskes av uavhengige!

Maj Roland (Vøyenenga, 2020-08-19)

#3422

Stark imot vindkraft som ødelegger norske naturen

Shaun Casey (Kopervik , 2020-08-19)

#3426

Nei til vindmøller i Norske fjell

Audun Carlsen (Klepp, 2020-08-19)

#3435

Fordi vindkraft hører ikke hjemme i Norsk funa, og er noen miljøsvin både produksjon og ødeleggelse av Norsk natur og dyreliv. Lønnsomt er det heller ikke bare en stor kostnad for det Norske folk.

Gert Andre Verheul (Hokksund , 2020-08-19)

#3438

Denne vandalisme av landet vårt kan ikke fortsette og må stoppes nå!

Torhild Landøy (Værlandet, 2020-08-19)

#3440

Alt virker korrupt og bør sees etter i sømmene.

Anna Karin Aarvik (Tiller, 2020-08-19)

#3442

Å bryte lover er det vel kun staten som har lov til

Kennie Trana-Stamnes (Namsos, 2020-08-19)

#3446

Vindkraftindustrien ødelegger natur, fugleliv , livskvalitet .

Bjørg Rygnestad (Mandal, 2020-08-19)

#3452

Fordi natur, dyreliv, insekter blir drept og folk blir skadet av støy.

Heidi Irene Christensen (Sandefjord, 2020-08-19)

#3455

Jeg signerer fordi jeg er imot vindkraft, og ønsker heller at det skal oppgraderes på vannkraftverkene som allerede er.

Evy Hus (Skånevik, 2020-08-19)

#3456

Jeg signerer fordi stor vindkraft utbygging raserer enormt mye flott natur. Vi har fortsatt et stort potensial i å utbedre vannkraft anleggene våre. Dette bør gjøres før vi begynner å vurdere vindkraft utbygging. Ser og for meg at solenergi kan gi masse alternativ energi. Vi har fortsatt mange tak uten solcellepanel i Norge...

Sigurd Martin Bermingrud (Vestfossen , 2020-08-19)

#3458

Eg hater dagens politikk og politikere som har godkjent noe så grusomt som vindmøller, og at på til kjører propaganda i storstilt skala om hvor fint det er at vi har vindmøller og hvor grønne de er - til tross for at alt annet sier imot.

Kenny Haugen (Nedenes, 2020-08-19)

#3460

Ødeleggende for natur og økonomi.

Børre Enoksen (Silsand, 2020-08-19)

#3469

Det lukter rett og slett råttent av hele greia. Dette kan vi som demokrati ikke bare la være ugransket. Det er i alles interesse at det blir en granskning.

Ellen Fredheim (Songesand , 2020-08-19)

#3470

Disse vindmøllene ødelegger norsk natur, dreper fugler og insekter. Påvirkning på de øvrige pattedyr, inkludert mennesker, er ikke tilstrekkelig kartlagt. Listen angående skader og miljøforurensing er vel dokumentert og veldig lang. Vi kan dekke den norske, samt markeds behov, med å effektivisere eksiterende vannkraft uten ytterlige inngrep i natur.

Jeffrey Fryett (Sandnes, 2020-08-19)

#3474

Håper bedraget blir avslørt !

Audun Malvin Dyb (6055 Godøya, 2020-08-19)

#3477

Jeg signerer forde dette bør stanses og granskes. Her er det mye som ikke stemmer.

Roar Karlsen (Mysen, 2020-08-19)

#3478

Ødeleggelse av våre nasjonale verdier

Karl Grude Songe-møller (Stavanger , 2020-08-19)

#3481

Verne natur som er den beste medisin og terapi for folk og dyr.

Karen Gaup (Oslo, 2020-08-19)

#3487

Vindmøller er ødeleggende for naturen, vi behøver dem ikke!

Gunn Era (Oslo, 2020-08-19)

#3489

Jeg ønsker å værne om vår dyrebare natur

Åse Granaas Hansen (Våler , 2020-08-19)

#3490

Jeg er lei av politikere som sitter å styrer men som har glemt hvem som bestemmer. Nemlig Folket. Du og meg nå er det på tide med Direkte valg av politikere. Så vi virkelig får et demokrati i Norge.

Fred-Ruben Trøan (Hof, 2020-08-19)

#3496

Vindkraft i Noreg er fauna kriminalitet!

Roar Kyvik (Tysvær, 2020-08-19)

#3504

Vindkraft er en forbrytelse mot forvaltning av norsk natur og ivaretar ikke på noen måte norske interesser.

Inger Olsen (Tromsø, 2020-08-19)

#3505

Med rett skal land bygges............

Olav Erik Wagnild (Singsås , 2020-08-19)

#3514

Jeg signerer fordi vindkraft er et overgrep på naturmangfoldet, og fordi vi ikke har mer urørt natur å miste.

Rune Martinsen (Oslo, 2020-08-19)

#3519

Landet vårt holder på å bli ødelagt, for utenlandsk profitt.

Oddny Haram Halkjelsvik (Haramsøy, 2020-08-19)

#3520

Jeg signerer for en svært viktig sak!

Mari-Ann Teigmo Hansen (Oslo, 2020-08-19)

#3523

Vi vil bevare naturen vår!!

Tuva Sunniva Thomassen Bolstad (Tuftadalen 37, 2020-08-19)

#3528

Vi trenger ikke vindkraft

Stein-Åge Grav (Stamsund, 2020-08-19)

#3531

Vindkraftutbygging er voldtekt på natur og miljø. Katastrofalt for fuglelivet. Forgiftning av fisk og mat med tonnevis av microplast som spres utover sjø og land.

Bernt Knutsen (Molde, 2020-08-19)

#3533

Vindkraft ødelegger Norge. En subsidiert næring som skattebetalerene må metale for, medan profitt og fordeler går til diverse EU land

Elias Mårstøl (Volda, 2020-08-19)

#3541

Er i mot ustabil vindkraft som ødelegger mye mer natur enn det gir lokalbefolkningen nytte. De som bor i området må få full innsyn fra begynnelsen og vite hva de går mot!
Ikke rett å holde informasjon tilbake, hva har de da å skjule?

Lise Mari Hildre (Hildre,Haram, 2020-08-19)

#3548

Vindkraft rasserer naturen.

Kjell Dahlø (Brekstad , 2020-08-19)

#3549

Unødvendig sats på vannkraft

Eric-Lodve Hvistendahl (Enebakk, 2020-08-19)

#3557

Jeg er svært kritisk til omfanget av byggingen av vindturbiner i Norge.

Liv Aastad (7350 Buvika, 2020-08-19)

#3563

Dette er ødeleggende for både dyr og mennesker, kraftbaroner enten de befinner seg i Norge eller utlandet er de som tjener penger på dette! Naturen der disse bygges voldtaes!

Morten Sæming Langseth (Elverum, 2020-08-19)

#3569

Dette må stanses.

Hallgeir Bjarte Overå (6230 Sykkylven, 2020-08-19)

#3570

Hate vindmølle pga naturn ødelegges for våre etterkommera 💪

Odd Erling Vikan (Bangsund , 2020-08-19)

#3577

Jeg er motstander av vindkraftsatsingen

Preben Slåttsveen Borgan (Kristiansand, 2020-08-19)

#3581

Støtter oppropet

Ronny Håkon Nordby (Harstad , 2020-08-19)

#3590

Dette er rasering av naturen vår og forsøpling.

Randi Aune (Bodø, 2020-08-19)

#3595

Jeg er helt uenig i denne raseringen av naturen vår.

Alf Alfredsen (Kvassnesvegen 57, 2020-08-19)

#3600

Jeg vil ha en uhildet gransking av vindkraftindustrien, og nve sin rolle i dette.

Torbjørn Lindseth (7770 Flatanger, 2020-08-19)