BEVAR GRANHEIM LUNGESYKEHUS, juli til september 2019.

Kommentarer

#1001

Et godt behandlingssted for de som trenger det skal ikke legges ned!!

Oddny Melgårdsbakken (Fredrikstad, 2019-07-10)

#1008

Jeg mener det er veldig viktig å beholde Granheim Lungesykehus.

Elisabeth Mosebakken (Drammen, 2019-07-10)

#1016

Jeg signerer fordi dette er viktig.

Liv Kjensberg (Korshamn, 2019-07-10)

#1018

Jeg vil at Granheim skal bestå som i dag for all tid!

Odd Borgen (Lillehammer, 2019-07-10)

#1019

Jeg signerer fordi jeg er imot rasering av landet vårt!

Britt Evelin Thoresen (Fannrem, 2019-07-10)

#1021

Jeg signerer for det er meget viktig og fortsette driften ved Grandheim.

Stein Stokke (Tynset, 2019-07-10)

#1028

Jeg ønsker å bevare Granheim

Gerd Bjørgo (Oslo, 2019-07-10)

#1032

Man trenger spisskompetansen som er etablert ved Granheim over mange år.

Ida Kongelstad (Rælingen , 2019-07-10)

#1034

Har selv vært bruker av Granheim i snart 20 år og vet hvor viktig de er for lungesyke. Uten Granheim mister vi et tilbud som er uerstattelig på flere områder og følgene blir ikke bare stor for hver enkelt pasient men for sykehuset innlandet generelt .

Toini Merethe Løvaas (Stavsjø, 2019-07-10)

#1035

Må selvsagt beholde landets eneste lungesykehus. Noe annet ville være galskap!!

Steinar Hegstad (Øyer, 2019-07-10)

#1039

Granheim må bestå!!!!!!

Bodil Ringerud (2847, 2019-07-10)

#1041

Granheim må bevares. Ikke for å bevare, men fordi der er det fagfolk og et miljø som er viktig for å gi folk varig hjelp

Ola Fyksen (Vestre Gausdal, 2019-07-10)

#1043

Det er galskap å legge bed et så velfungerende tilbud som Granheim og erstatte det med et dårligere tilbud. La Granheim bestå så pasienten3 få4 beholde god livskvalitet !

Mona Brustad (2618, 2019-07-10)

#1053

Vårt rike land må ha rå til å ta seg av sine lungesyke pasienter som det viser seg å bli flere og flere av. Behold Granheim Lungesykehus!

Agnes Lillesæter (Vinstra, 2019-07-10)

#1055

Jeg vet at dette er et veldig bra lungesykehus, som har hjulpet mange

Astrid Wester Storberget (Roverud, 2019-07-10)

#1058

Jeg vet at Granheim hjelper mange og det er flere som må få hjelp fra de i mange år framover!!
Støtter fullt ut!!!!

Monica H. Myklevik (Vingrom, 2019-07-11)

#1059

Jeg signerer fordi jeg mener Granheim er det beste stedet og det er der kompetansen ligger, flott sted med frisk luft og det er der alt ligger tilrette for de som trenger det. Bare tull å klemme dette inn i ei trang deling på sykehuset, hvor de må ta heis for å komme seg ut i "frisk" luft, som det ikke er på Lillehammer. Bruk Granheim, der er det mest egnet, både i praksis og økonomisk.

Jorun Granli (Tretten, 2019-07-11)

#1063

Viktig å bevare, strukturert og god helsehjelp.

Thomas Fredriksen (Mjøndalen , 2019-07-11)

#1066

Stedet er kjent for gode resultater og steder er kjent for den friske, gode lufta astmatikere trenger.

Anne-Hilde Barlund (Askim, 2019-07-11)

#1067

Å legge ned Granheim er en STOR fadese!

Siri Kleiven (Lillehammer, 2019-07-11)

#1080

Vi som er astmatikere og de som har kols og allergi har god nytte av å få et opphold der.

Lille Gravem (6600 Sunndalsøra, 2019-07-11)

#1081

Fordi flere i familien og kjente har fått god hjelp, nok informasjon og tid med helsepersonell og leger. Livskvaliteten har økt etter opphold på Granheim.

Gunvor Strangstadstuen (Lillehammer , 2019-07-11)

#1082

Jeg signerer fordi at Granheim er eit viktig tilbud med gode resultat for lungepasienter for heile Norge.

Oddny Rakstad (Østre Gausdal, 2019-07-11)

#1085

Jeg signerer fordi vi må bevare et så bra sykehus som Granheim. Det har uvurderlig fagkompetanse og perfekt beliggenhet/omgivelser for målgruppen sin.

Sissel Tangen Haggui (Lillehammer , 2019-07-11)

#1087

Granheim må bestå! Viktig sykehus for mange, dyktige ansatte.

Eva Vollan (Lillehammer, 2019-07-11)

#1093

Jeg signere fordi jeg ser behovet for et sånn fantastisk sted. Dette kan være hjelpen som trengs for å forbedre/forlenge livskvaliteten for de berørte.

Per Arne Tandr (Ringebu , 2019-07-11)

#1098

Jeg mener det er viktig å opprettholde Granheim lungesykehus. Der har de god kompetanse, godt og trivelig miljø, frisk luft og idylliske omgivelser. Alt dette virker positivt inn på oss som er eller har vært pasienter der.

Sissel Berget (Vinstra, 2019-07-11)

#1108

At Granheim er et fantastisk tilbud for lungesyke fra hele landet!

Turid Jamtli Pedersen (Gjøvik, 2019-07-11)

#1115

Fordi det tydeligvis er nødvendig forå håpe at regjeringen stopper raseringen av viktige helsetilbud i vårt land.

Ellen Smtt-Ingebretsen (Heggenes, 2019-07-11)

#1121

Granheim må bevares.

Randi Stetrud (Follebu, 2019-07-11)

#1124

Xx

Liv Astrid Lundby (Elverum , 2019-07-11)

#1134

Jeg har og har hatt KOLS i mange år.

Else Bjørg Masovn Holen (Oslo, 2019-07-11)

#1137

Granheim er et unikt tilbud for lungesyke over hele landet. Faktisk det eneste tilbudet i hele landet. I tillegg et godt innarbeidet fagmiljø, som er alfa og omega for å kunne gi pasienten et godt nok tilbud.

Tonje Storsveen Bjørnstadjordet (Østre Gausdal, 2019-07-11)

#1138

Viktig å bevare Granheim lungesykehus

Torild Skog (Lesja, 2019-07-11)

#1140

Granheim kæn itte legges nå. Gausdal æ avhengig tå granheim!!!!

Isabell Rognlien Furulund (VESTRE GAUSDAL, 2019-07-11)

#1141

Sykehuset trengs! Eneste i Norge!

Brynhild May Johnsen (Lullehammer, 2019-07-11)

#1142

Beholde og videreutvikle kompetanse i et vel etablert fagmiljø!!

Anita Lohnsveen (Brøttum, 2019-07-11)

#1145

Jeg synes Granheim skal bestå. Viktig for alle med lungeproblematikk. Behandling er ikke bare poliklinikk!

Anna Aassveen (Tretten, 2019-07-11)

#1149

Det finnes ikke noe bedre alternativ for lungesyke. Dessuten er bassenget en resurs for lokalbefolkningen.

Ingrid Stuksrud (Follebu, 2019-07-11)

#1153

Granheim er det beste stedet for denne pasientgruppen.

Ingveig Lilleeidet Strøm (Lillehammer, 2019-07-11)

#1160

Dette sykehuset har en kompetanse som er unik.

Mari Thevik (Sure, 2019-07-11)

#1162

Far, stemor begge jevnlig pasienter der, samt hørt så mye positivt fra andre.

Lillian Skanche Blindhrim (Trondheim , 2019-07-12)

#1167

Viktig å bevare Granheim, som et godt sted å komme for lungesyke. Stedet ser ut til å være godt for både kropp og sjel.

Reidun Brodersen (Andebu i Sandefjord kommune, 2019-07-12)

#1172

Jeg signerer fordi jeg har jobbet på Granheim, og vet hvor mye dette tilbudet betyr for pasientgruppen

Anne Kristin Vindsetmo (Østre Gausdal, 2019-07-12)

#1176

Granheim må ikke legges ned. Granheim kan ikke erstattes av noe av det som er foreslått.

Else Marie Ardem (Lillehammer, 2019-07-12)

#1179

Hele Norge trenger et slikt sted, og spesielt de som virkelig er syke. Vi som fortsatt er friske, vet ikke hva morgendagen bringer, så la oss alle sammen slå ring om dette fantastiske stedet.

Elin Rognlid (Fåvang , 2019-07-12)

#1183

Vi trenger dette , mange som får hjelp, 😊

Turid Skurdal (Sør Fron, 2019-07-12)

#1191

Granheim MÅ leve! ❤️

Eli Marie Kolstad (Heidal. , 2019-07-12)