BEVAR GRANHEIM LUNGESYKEHUS, juli til september 2019.

Statistikk