BEVAR GRANHEIM LUNGESYKEHUS, juli til september 2019.

Kommentarer

#1

Det er galskap å legge ned Granheim lungesykehus som er det eneste spesialsykehus for lungesyke i Norge. En sengepost på Lillehammer sykehus kan aldri erstatte denne unike plassen på noe vis. Her er bred faglig styrke, frisk luft, tilrettelagt for lungesyke i alle henseende. Granheim kan dette etter 114 års drift. Kommunene har ikke verken penger eller kunnskap som tilfredsstiller en slik rehabilitering som Granheim kan vise til. Vi blir svingdørspasienter som kommer til å dø tidligere enn vi ville gjort med rehabiliteringsoppholdene på Granheim.

Bjørg Haave (Ringebu, 2019-07-08)

#2

Har vært der. Fikk en god utredning siden en kardiolog på Elverum Sykehus i 2017 sa jeg hadde lungesykdom. Han tok feil jeg hadde AF.

Vidar Rødsjø (2416 Jømna, 2019-07-08)

#8

Gunn Lierstuen

Gunn Lierstuen (Brumunddal, 2019-07-08)

#15

Dette er en behandlingsplass vi trenger!

Stine Johansen-Solbraa (Tretten, 2019-07-08)

#18

Nedleggelse av et spesialsykehus som går bra og alle er fornøyd med, er for meg total galskap. Jeg håper virkelig de ansvarlige tar innover seg alle tilbakemeldinger, og tenker seg om en gang til. Det er ingen skam å snu!

Randi Øverli (Follebu, 2019-07-08)

#19

Dette stedet må bevares❤️

Nina Werner (Elverum, 2019-07-08)

#20

Granheim skal bestå!!

Anni Hvattum (Fåvang, 2019-07-08)

#21

Alt for Granheim👍💪🌹

Mari-Anne Veland (Kongsvinger, 2019-07-08)

#25

Viktig at Granheim består slik det er i dag, til stor hjelp for de mange som trenger den hjelpen de får der.

Anne Eli O Strøm (Storgt. 61, 2019-07-08)

#28

Detter er det stort behov for

Eli Kristin Harby (Ringsaker, 2019-07-08)

#31

Jeg blir så fortvilet når jeg ser at et stort tiltrengt tilbud til lungesyke blir rasert - og det pga såkalte økonomiske grunner. Jeg mener å ha hørt våre regjerende politikere briske seg med at Norge "går så det suser". Hvor blir de pengene "puttet"inn?

Mary Myrhaug Kurland (Øyer, 2019-07-08)

#34

Granheim er livsviktig for så mange lungesyke at det er skammelig at dette stedet som er så dyktige skal legges ned.
Helsetilbudet kan umulig bli det samme om det flyttes til Lillehammer sykehus.
Rehabilitering har gitt så mange mennesker - meg inkludert, bedre livskvalitet, ved å klare å mestre sykdommen på mange forskjellige måter

Mai Stine Lysbakken (Lillehammer, 2019-07-08)

#41

Jeg signerer fordi helse faktisk er viktig.

Siv Ørnvall (Tretten, 2019-07-08)

#44

At det er galskap å legge ned en slik plass !

Håvard Wangen (Sør Fron, 2019-07-08)

#45

Det er viktig å beholde gode og trygge behandlinga plasser.

Grete Kleven Hagen (Fall, 2019-07-08)

#49

Jeg forstår viktigheten av å bevare Granheim i det miljøet det har i dag.

Svanhild Pålhaugen (Gausdal, 2019-07-08)

#67

Flytting inn i byen for denne pasientgruppen er helt meningsløs. Det var og er en grunn til at dette sykehuset ligger der det ligger. Penger er ikke en god nok grunn til å rasere dette tilbudet,

Ola Ellingsberg (Rudsbygd, 2019-07-08)

#76

Dette stedet er det eneste som hjelper, ikke i 12.etasje på Lillehammer sykehus.Og det går med overskudd. 😯

Cecilie Rødningsby (Moelv, 2019-07-08)

#77

Hilde Moe

Hilde Moe (Lillehammer , 2019-07-08)

#80

Vi trenger Granheim,

Solveig Andersen (Sør fron, 2019-07-08)

#81

Folk trenger Granheim lungesykehus!

Monica Mork Rognlien (Tretten , 2019-07-08)

#86

Legg ikkje ned tilbud som går godt og som folk trenger!!!!!

Elisabeth Rudiløkken (Heidal, 2019-07-08)

#88

Rehabiliteringen og det tilbudet kols-pasienter får på Granheim, kan ikke erstattes ved å opprette en «sengepost»
på Lillehammer sykehus.

Randi Kampesveen (Vestre Gausdal, 2019-07-08)

#98

Jeg tenker det er viktig , og ha et Sykehus som Granheim som jobber med lungepasienter etc.

Mia Kathrine Kaltrud (Lillehammer , 2019-07-08)

#101

Jeg og min familie har behov for dette tilbudet i lokalsamfunnet.

Tor Kristian Mjelde (Lillehammer, 2019-07-08)

#104

Viktig sak👍

Line Høstmælingen (Lillehammer , 2019-07-08)

#105

Har god venninne som trenger dette tilbudet ... og det gjør mange andre

Lise Hernæs (Svelvik, 2019-07-08)

#108

Fordi vi må ha et spesialsykehus i innlandet og at lungesyke har en trygg plass å komme til.

Rune Borgan Isaksen (Lalm, 2019-07-08)

#112

Mange trenger Granheim!

Lene Tidemand-Johannessen (FOLLEBU, 2019-07-08)

#113

Har hvert på granheim

Yngve Ruud (Stange, 2019-07-08)

#118

Som lungesyk har jeg hatt to opphold på Granheim. Trening i sal, i basseng og i flotte utearealer med frisk luft, undervisning om lungesykdommer, medisinering osv... Dette har vært helt avgjørende for min helse. Har av den grunn sluppet akutte innleggelser pga. forverrelser. Vi kan aldri få samme tilbud på en sykehusavdeling.

Elisabeth Korsmo (Braskereidfoss, 2019-07-08)

#120

Et unikt behandlingssted med spesialister og beliggenhet, som ikke kan erstattes.

Marianne Smelien (Østre Gausdal, 2019-07-08)

#121

Granheim må for enhver pris bevares!

Bjørg Torunn Kristoffersen (Lismarka, 2019-07-08)

#122

Jeg signerer fordi jeg er en av mange som har alvorlig astma/allergier. Det er for meg helt tullete å skrote et godt fungerende tilbud til lungepasienter og dermed forverre deres situasjon som i utgangspunktet er ille nok! For ikke å snakke om utryggheten!

Mary Lian Røsand (Trondheim, 2019-07-08)

#125

Granheim er et viktig rehabiliteringstilbud til personer med lungesykdommer. Her er det dyktige fagfolk og et flott miljø.

Eva Lundemo (Follebu , 2019-07-08)

#126

Jeg vet at Granheim Lungesykehus gjør en forskjell! Jeg har jobbet der i 27 år. Det helhetlige tilbudet vi har på Granheim kan ikke flyttes til en post på et sykehus.

Marit Bjerke (Follebu, 2019-07-08)

#127

Det er uhørt at et velfungerende behandlinstilbud for lungesyke skal legges ned, og flyttes til Lillehammer, med alt svevestøv og forurensing vi har i sentrum.

Heidi Voll Nervik (Lillehammer , 2019-07-08)

#128

Det er feil valg å legge ned landets eneste offentlige lungesykehus.

Arve Berntsen (Lillehammer, 2019-07-08)

#129

Bedre tilbud til lungesyke finnes ikke, og kan ikke erstattes!

Berit Karlsen (Drammen , 2019-07-08)

#139

Bevar Granheim 💪

Aud Kvikstadhagen (Sør-Frin, 2019-07-08)

#140

Vil bevare granheim. Jg er imot å legge ned granheim. Vært stor hjelp

Veronica Knudsen (Brumunddal, 2019-07-08)

#145

Jeg signere for vi er helt avhening av dette sykehuset

Iren skauen Kolbu (Vestre Gausdal , 2019-07-08)

#150

Dette er så viktig for mange. Kan ikke flyttes til 12 etg på Lillehammer sykehus

Roger Skjelmoen (Brumunddal , 2019-07-08)

#151

Opptrening og rekreasjon for lungesyke bør vel være i landlige områder med frisk luft og ikke i en by.

Helene Rundhaigen (Skåbu, 2019-07-08)

#156

Jeg er lungesyk pga arvelig genfeil. I 20 år har Granheim hatt stor betydning for meg. Der blir jeg utredet og får lungemedisiner og full oppfølging i alle år. Jeg ble trygg og jeg klarer mestre hverdagen. Dødsangsten ble omgjort til en kamp for å leve og skaffe meg kunnskaper om alle situasjoner lungene utfordret meg. For det koster krefter å puste "gjennom et sugerør 24/7 hele året" Fastlege og lungemedisinsk avd på Lhmr, er engler i hvitt, og gjør sitt aller beste, men det kan ikke erstatte den kompetansen og helsemessige miljø som gjør Granheim unikt! Økonomi er en begrunnelse for flyttingen. Som lungesyk føler jeg meg utrygg og frustrert, fordi opplevelsen av å bli kassert på økonomisk grunnlag dessverre er sterkt. Det er heller ikke spesielt betryggende, at Granheims fagmedisinske personell ikke har blitt involvert i prosessen og ikke blir hørt. Det er skremmende å ta inn over seg. Jeg har hatt få akutt innleggelser pga lunger på sykehus, nettopp pga Granheim!

Grethe Wik (Gaupen, 2019-07-08)

#158

Jeg har opplevd sykdom gjennom hele livet, og god hjelp er det man da er avhengig av. Her tilbys det nettopp det, og det er noe man bør og skal ta vare på. Enkelt og greit.

Jan Erik Rønning (Stavsvegen 22, 2019-07-08)

#165

Spesialenheter som dette må bevares til det beste for pasientene!

Tordis Barhaugen (Oslo, 2019-07-08)

#170

Jeg signerer fordi jeg har en søster som har vert der og fått god hjelp mange ganger så dette må ikke nedlegges . Jeg hadde også en far som var lungesyk siste årene så det Norske folk trenger absolutt dette flotte lungesykehuset

Kjartan Kvalsvik (Hareid, 2019-07-08)

#178

Dette er det eneste gode tilbudet i Norge for denne type pasienter som ved god hjelp av kompetente helsepersonell , natur og frisk luft, stille rehabilitering på sitt beste. Dårlig samfunnsøkonomi å legge ned et slikt sykehus som går med overskudd! Ingenting kan erstatte dette!

Bjørg Kampestuen-Berntzen (Oslo, 2019-07-08)

#180

Jeg støtter Granheim

Erik Simengård (Tretten , 2019-07-08)

#182

Støtter fordi eg veit at lungepasientane ikkje kjem til å få god fagleg behandling på sjukehuset som dei får på Granheim. Granheim er ein ressurs for alle lungepasienter i Norge, det einaste og beste dei har i sitt slag.

Liv Irene Kopperud (Lillehammer, 2019-07-08)

#188

Jeg vil at dette stedet skal brukes der det er.

knut moheim (Sør fron, 2019-07-08)

#189

Vi trenger Grandheim Lungesykehus.
Forfor legge ned noe som fungerer.

Wenche Stensli (Brumunddal , 2019-07-08)

#195

Granheim må få leve,der er det fint å være. God hjelp blir gitt,og enkelte pasienter, kommer ut mye friskere,enn da de kom. For meg er det galskap,å legge ned ett sånn sted.

May Helga Leine (Fåberg, 2019-07-08)

#197

Dette er et fint sykehus. Og jeg brenner for at det skal bevares.

Irene Sveen (Lillehammer, 2019-07-08)

#198

Dette er en viktig plass både for pasienter, pårørende og ansatte!

Lars Bråthen (2652 Svingvoll , 2019-07-08)

#199

Granheim bør absolutt bestå ! for å hjelpe alle som trenger det! Finnes ikke bedre sted 😊Hva er alternativet?

Gunn Jensbakken (Jørstadmovegen 663, 2625 Fåberg, 2019-07-08)