OPPROP for en halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved UiB

Kommentarer

#608

Jeg signerer, fordi jeg vil at UiB skal gå frem som et godt eksempel. Det ville vært stilig hvis fremkomstmiddelet til feltturer var tog.

(Bergen , 2019-04-10)

#609

Det er viktig at alle engasjerer seg og trår til for å spare miljøet der vi kan! Unødvendige reiser må begrenses.

(Bergen, 2019-04-10)

#618

Det er viktig at alle deler av samfunnet tar sin del av ansvaret for å redusere klimagassutslippene sine og å forandre/redusere reisevanene sine er et relativt enkelt grep som kan redusere utslipp kraftig.

(Bærum, 2019-04-11)