OPPROP for en halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved UiB

Kommentarer

#9

Eg signerar fordi dette er den viktigaste saka i vår tid

Inga Kjersti Sjøtun (Bergen, 2019-03-19)

#16

UiB bør ha en offensiv miljøpolitikk.

Signe Knappskog (Bergen, 2019-03-19)

#20

#Researchersforfuture

Leif Dahlberg (Stockholm, 2019-03-19)

#25

Klimakvoter blir for lettvint

Vegard Fosso Smievoll (Bergen, 2019-03-19)

#29

Det er nødvendig med endring. Universitetsleiinga bør særleg gå føre med eit godt eksempel, ikkje som no, når dei er klimaverstingar.

Torodd Kinn (Os, 2019-03-19)

#32

VI KOKER KLODEN

Oda Helle (Bergen, 2019-03-19)

#40

forskerne må vise vejen gennem selv at tage konsekvensen af deres fund!
Desuden er det banal klassekamp. Den der har råd, må give afkald!

Morten Nørholm (Uppsala, 2019-03-19)

#54

Akademikere må kutte flyreiser. Det kan ikke kun være et ansvar som hviler på den enkelte.

Agnete Hessevik (Bergen, 2019-03-19)

#55

Dette er jo lett!

Jens Tandstad (Oslo, 2019-03-19)

#63

Jeg signerer fordi det burde være en selvfølge at universitetsansatte går foran og viser vei i vår tids viktigste sak.

Vigdis Kvam (Bergen, 2019-03-19)

#67

jeg mener at vi må kutte unødvendige flyreiser

Friederike Hoffmann (Bergen, 2019-03-19)

#89

Jeg tror det er mulig å få til endring, med gode, lettvinte avtaler med Vy, og gulrot fra arbeidsgiver. Heia, heia!

Solveig Moldrheim (Bergen , 2019-03-19)

#122

Vi som forskere må gi det rette eksemplet

Inge Althuizen (Bergen, 2019-03-20)

#135

Betre tilrettelegging for bruk at tog mellom Bergen/Oslo: Klargjere reisetid/arbeidstid, mindre vekt på reisekostnad ved val av grønnare reisemåtar, insentivar for grønnare reiser, fjerning av personlege bonuspoeng som insentiv til å fly.

Anders Myren (Bergen, 2019-03-20)

#136

With the ongoing rising of anthropogenic CO2 in the atmosphere, the lower atmosphere get warmer leading to a change on the Earth's climate. The oceans do not remain unaffected. The last decades, oceans take up about the one-third of anthropogenic CO2 from the atmosphere. This could modify the biogeochemical and physical properties of the oceans with unpredictable consequences for marine life.

Considering the negative impacts of high anthropogenic CO2 concentrations on climate and marine environment, I strongly believe that university's community should support actions which help the reduction of CO2 emissions. University could also influence the students following that plan and be a good role model for the new generations.

Areti Balkoni (Bergen, 2019-03-20)

#151

Vi må sette et godt eksempel som statlig virksomhet

Fay Wheldon (SLATE, 2019-03-20)