OPPROP for en halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved UiB