OPPROP for en halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved UiB

Fly.jpgVi oppfordrer rektor og universitetets ledelse på alle nivå om å fremme tiltak som sørger for at utslipp fra ansattes flyreiser halveres i løpet av få år, senest innen 2025. Vi vil ha en offensiv tiltaksplan som ikke bare bidrar til å redusere våre samlede CO2-utslipp, men som også stimulerer hver enkelt av oss til å handle klimapolitisk ansvarlig i den akademiske hverdagen, og som vil kunne stå som eksempel for andre virksomheter i samfunnet.    

Budskapet fra klimaforskningen og resultatene fra klimaforhandlingene i Katowice er klare: Den globale temperaturstigningen må begrenses til godt under to grader, helst ned mot 1,5 grad, om store klimaskader skal kunne unngås. Dette krever handling.

Universitetet har som samfunnsinstitusjon et særlig ansvar for at farlige og irreversible klimaendringer ikke skjer. Derfor må undervisning, forskning, formidling og – selvsagt – Universitetets klimafotavtrykk, være i tråd med klimamålet. Vi som universitetsansatte og studenter gjør derfor felles front for en endring som kan gjøre en forskjell.

En reduksjon i flyreiser behøver ikke å gå på bekostning av forskning, undervisning og internasjonalt samarbeid. Mange flyreiser kan erstattes ved hjelp av togreiser, videokonferanser eller seminarer i nærmiljøet.

UiB profilerer seg som Norges ledende universitet i arbeidet for FNs bærekraftmål. Rektor har satt som mål at UiB skal være klimanøytralt innen 2030. Vi vet at utslippene fra flyreiser har økt og utgjør en stor del av UiBs klimafotavtrykk. I det videre arbeid med den strategiske planen ved UiB må det legges større vekt på klima og bærekraftig drift. Et betydelig skritt på veien er en omlegging av reisevanene våre. For å oppnå store utslippskutt må vi fly mindre.

Ifølge klimapanelets siste rapport må verdens klimagassutslipp i 2030 halveres i forhold til utslippene i 1990. Med hensyn til våre egne flyreiser kan omstillingen begynne umiddelbart. Vi er overbevist om at økt bevissthet og kritisk vurdering av nødvendigheten av flyreiser kan gi en halvering av utslipp fra ansattes flyreise i løpet av få år.  

Jostein Bakke, MN; Magne Bergland, IT; Helge Bjørlo, SA; Astrid Blystad, SiH, Daniela Elena Costea, MED; Ragnhild Freng Dale, UiB alumni; Helge Drange, MN;  Lars Thore Fadnes, MED; Ida Fauskanger, SA; Ragnar Fjelland, SVT; Kristin Guldbrandsen Frøysa, MN; Eira Vilde Martinsen Garrido, Studentparlamentet; Anders Goksøyr, MN; Borghild Gramstad, SV; Håvard Haarstad, CET; Øyvind Halskau, MN; Gabriel Hes, student MN; Maren Iversen, Studentparlamentet; Thor Olav Iversen, SVT; Marco van Hulten, MN; Else Jerdal, HR; Christian Jørgensen, MN; Nikolai Klæbo, leder, Studentparlamentet; Gunnar Kvåle, SiH; Trygve Lavik, HF; Gry Ane Vikanes Lavik, UB; Gro Therese Lie, HEMIL; Ingunn Lunde, HF; Andrea Melberg, SiH; Bente Moen, SiH; Karen Marie Moland, SiH; Anders Molven, MED; John Gunnar Mæland, MED; Kerim Hestnes Nisancioglu, MN; Miguel Angel Quesada-Pacheco, HF; Hanne Riese, PSYK; Ingvild Fossgard Sandøy, MED; Gunnar Skirbekk, SVT; Silje Skjelsvik, student MN; Kristin Torp Skogedal, SA; Vegar Fosso Smievoll, student JUR; Siri Smith, MED; Sigrun Stefnisdottir, MED; Eva Svensson, SV; Jorunn Sørdal, SA; Idun Bjørlo Tandstad, JUR; Andreas Trohjell, Studentparlamentet; Endre Tvinnereim, CET; Vigdis Vandvik, MN; Ellen Vikersveen, HF

OBS: Når du signerer, vil du få en epost der du blir bedt om å bekrefte signaturen din. Gjør det med en gang, og når du har gjort det, send gjerne en e-post til kolleger og medstudenter med oppfordring om å signere på oppropet. 

Kontaktpersoner:

Helge Bjørlo, helge.bjorlo@uib.no; Helge Drange, helge.drange@uib.no; Ida Fauskanger, ida.fauskanger@uib.no; Gunnar Kvåle, gunnar.kvale@uib.no; Vigdis Vandvik, vigdis.vandvik@uib.no


Helge Bjørlo, Helge Drange, Ida Fauskanger, Gunnar Kvåle, Vigdis Vandvik    Kontakt personen bak underskriftskampanjen