OPPROP for en halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved UiB

Kommentarer

#221

1.All reisingen, spesielt med fly, bidrar til å forverre klimaet i en tid da vi trenger det motsatte.
2. Det brukes alt for mye penger på unødig reising. Penger som skulle vært brukt på forskning og undervisning
3. UiB profilerer seg som et SDG-universitet og må få sammenheng mellom liv, lære og målsetninger.
4. Unødig og klimaskadelig reising undergraver forskningens legitimitet. Folk må ha tillit til forskingen og dens institusjoner. Det fordres derfor at institusjonens ledelse og ansatte går foran som gode og troverdige eksempler.

Hans Geir Aasmundsen (Bergen, 2019-03-20)

#226

Jeg synes jeg reiser for mye.

Laurent Bertino (Bergen, 2019-03-20)

#228

Dette er ett av mange nødvendige tiltak og universiteter og høyskoler har et særlig ansvar for å gå aktivt inn i arbeidet for å redusere klimaødeleggende utslipp pga sine kunnskaper på dette området.

Kjell Haug (Inst for global helse og samfunnsmedisin UiB, 2019-03-20)

#229

Dette er viktig. Jeg reiser mye i jobben, og håper institusjonell støtte til alternativ infrastruktur vil kutte reisebehovet.

Magnus Vollset (Bergen, 2019-03-20)

#231

Det berre skulle mangle!

Benedikte Svardal (Bergen, 2019-03-20)

#249

Veldig bra! Vi må gjøre noe for klimaet!

Julia Romanowska (Bergen, 2019-03-21)

#254

Vi har kun en jord

Jon-Thøger Hagen (MN, 2019-03-21)

#256

Fordi UiB hevdar å vere i førarsetet kva vedkjem klima. Fordi også vitskaplege og sentraladministrasjonen kan ha webinar og liknande web-løysingar i 2019.

Ingvild Nilssen (Bergen, 2019-03-21)

#260

Jeg signerer fordi vi trenger handling og forandring

Morven Muilwijk (Bergen, 2019-03-21)

#262

Jeg signerer fordi klimaspørsmålet er svært viktig.

Bente Moen (Bergen, 2019-03-21)

#266

Fordi vi må øke bevisstheten rundt reisevirksomheten vår, både hva gjelder klima og pengebruk. Jeg mener ikke at vi skal helt slutte å reise, men enkelte bør redusere reiser betraktelig. Vi bør se mer på andre muligheter, som Skype møter, der det er mulig. I tillegg er streaming av høy kvalitet på våre egne konferanser/seminarer viktig slik at ikke alle trenger å reise til Bergen for å få det med seg. Vi kan også spesifikt oppfordre til togbruk for reisende fra Oslo for eksempel, og ha en policy på dette når vi inviterer innenlands.

Linn Knudsen (Bergen, 2019-03-21)

#275

Jeg signerer fordi det er nødvendig!!

Hilde Grønlien (Ås, 2019-03-21)

#283

Det er viktig at vi reduserer vårt karbonavtrykk.

Ingjald Pilskog (Bergen, 2019-03-21)

#294

Vi må gjøre det for barna våre!

Regine Olsen-Hagen (Bergen, 2019-03-21)

#310

Jeg signerer ford jeg er pessismist.

Olaf H. Smedal (Bergen, 2019-03-21)

#315

Det er viktig at UiB, som profilerer seg som en kunnskapsinstitusjon på klima, går foran og viser ved egne handlinger at klimakrisen er reell. Den beste måten å vinne troverdighet på i befolkningen er å feie for egen dør.

Marianne Holmedal (Bergen, 2019-03-22)

#329

Vi må redusere CO2-utslipp, og redusere reising med fly vesentlig.

Jarle Berntsen (Bergen, 2019-03-22)

#334

Dette er viktig - akademia må vise vei.

Henning Simonsen (JUR, 2019-03-22)

#335

Jeg vil satse med på webinar enn å dra på møter for å reduserer mitt karbon fotavtrykk.

Truls Johannessen (Bergen, 2019-03-22)

#365

Jeg signerer fordi jeg ønsker at UiB skal handle klimapolitisk. Selv er jeg teknisk ansatt og reiser svært lite i jobbsammenheng, men oppfatter at andre ved UiB reiser særs mye. Dette kan og bør minimeres.

Irene Heggstad (EIDSVÅG I ÅSANE, 2019-03-25)

#373

Universitetet snakker om redusering av utslipp, men det er lite som gjøres for å begrense det. Det er på tide at dobbeltmoralen legges på hyllen.

Julie Knutsen (Fyllingsdalen, 2019-03-25)