Nei til nedleggelse av Kongens dam

Kommentarer

#1005

Jeg signerer fordi demningen på Hellestvedt er en kultur attraksjon som burde ha blitt fredet for mange år siden. Det er passering av gamle norske byggverk.

(Skien, 2018-10-05)

#1006

Bamblevassdraget er en historisk perle som må bevares.

(Skien, 2018-10-05)

#1024

jeg vil at Kongens dam skal bevares

(siljan, 2018-10-06)

#1025

Treng da ikkje rasera alt som er bygd av flittige nevar

(Luster, 2018-10-06)

#1027

Fordi området betyr mye for meg og min familie

(Skien, 2018-10-06)

#1028

Fint rekreasjonsted med gode minner

(Skien, 2018-10-06)

#1032

Jeg mener det er viktig

(STATHELLE, 2018-10-07)

#1035

Ikke alt trenger å rives. Det er mulig å bevare noe i dette landet og ikke bare kaste kulturarv på søpla

(Evanger, 2018-10-07)

#1039

Dette er vandalisering av naturperle!

(Porsgrunn, 2018-10-08)

#1040

Fordi dette er et friluftsområde for alle i nærmiljøet og for oss litt lenger unna. I tillegg er det et kulturminne og mye historie knyttet til denne dammen. For meg personlig er jeg uten uttak på dammen hver gang besøker familie på herre. Jeg var mye på herre i min barndom da mine besteforledre bodde der. Jeg lånte min bestemor sykkel og tok en tur på dammen. Da var alltid spørsmål om hvordan det var på dammen og hvem jeg hadde snakket med.

(Ringebu, 2018-10-08)

#1043

De ikke skal øderlegge kongens dam

(Siljan, 2018-10-08)

#1047

Dette er en katastrofe for hytteeiere ved Hellestvedtvannet og Mevann, barn og ungdom på Herre, såvel som for voksne. Dette er et vernet vassdrag med vernede områder inntil. Dyrelivet vil lide. Det vil ta åresvis, sikkert 10-år før bunnen er tørr nok til at man kan ta seg innover på en overkommelig måte. det vil i det hele endre Herre for alltid, og på en SVÆRT negativ måte!

(Skien, 2018-10-11)

#1049

Er født og oppvokst på Herre og håper virkelig de som vokser opp der nå og framover kan få like mange fine minner fra Kongens Dam som jeg har!

(Skien, 2018-10-12)

#1051

Oppvokst på Herre....endel av min identitet. Herrevassdraget er et eldorado og Kongens dam et kulturminne.

(Skien, 2018-10-12)

#1054

Når jeg bodde på Herre var det her en gikk turen til. Badet, sto på ski, fisket på vinteren. Gjør det fortsatt. En fantastisk fin plass.
La den forbli.

(Porsgrunn , 2018-10-12)

#1063

Det er et kulturminne.

(Oppegård, 2018-10-12)

#1066

Kulturminner er til for å bevares. Det er og et rekreasjonsområde for lokalbefolkningen. La det få bestå.

(Sandvika, 2018-10-12)

#1078

Dette er viktig for meg!

(Skien, 2018-10-13)

#1086

Tove Rymill

(Porsgrunn, 2018-10-17)

#1089

Viktig for nærmiljøet

(Porsgunn, 2018-10-19)

#1098

Jeg støtter venner som har hytte ved enden av vannet. Og det er mange andre fordeler ved å ha dette vannet.

(Porsgrunn , 2018-10-27)

#1105

Som hytte eier i mevann

(Stathelle, 2018-10-28)

#1106

Veldig fin badeplass !

(Porsgrunn, 2018-10-28)

#1108

Født og oppvokst på Kongsberg. Jeg vi si og legge ned Kongens dam er vandalisme av kulturminne. Disse dammen har ligget der i 100 vis av år og er en del av naturen.

(Eidsfoss, 2018-10-28)