Nei til nedleggelse av Kongens dam

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Litt informasjon vedrørende nedbygging av dammen

2018-10-08 20:01:37

Det viser seg at Kongens dam står på en statlig liste over kulturminner. Den har KulturminneID 177979-1 og du finner den her: https://www.kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F177979

Dette gir ikke noen lovmessig fredning, men setter større krav til endringer av dammen!

Dette er hva listeføring betyr: Statlig listeført: Kulturminner som anses som verneverdige av staten, men som ikke har formelt vern etter lov. Inneholder hovedsaklig verneklasse 2 fra statlige verneplaner.

Det setter også noen begrensninger etter plan og bygningsloven, så her har kommunen ett og annet og si.

For alle berørte parter er det lurt å stille på Herre Vels møte 16 oktober på Herre Skole, gymsalen, kl 1900

https://www.facebook.com/events/171745730407001/

Selve konsesjonssøknaden som nå ligger ute til høring kan lastes ned her: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=8195&type=V-2 høringsfristen er 20 November 2018.

For øyeblikket er det 1043 som har skrevet under på signeringen!

Fortsett og spre budskapet!


Helge SelstøDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.