Nei til nedleggelse av Kongens dam

Underskriftskampanjen går nå mot slutten! 30/10 er siste dag for underskrifter og listen sendes til NVE og Bamble kommune!

 

Bamble Bruk søker i disse dager NVE om konsesjon til nedleggelse av Kongens dam. Det finner vi oss ikke i!

Signer dette oppropet og bli med på å påvirke politikere og NVE slik at dammen blir bevart.

Kongens dam foreslås fjernet, både hoveddammen og den lille som nå er synlig i det nedtappede Hellestveitvann. Vannspeilet blir 11,3m lavere ved dammen og ca 8,5m lavere i selve Hellestveitvann. Dette vil ødelegge både for friluftsliv og hyttefolket både i Hellestveitvann og Medvannet.

Herrevassdraget og Kongens dam er et kulturminne som Herres befolkning har stor glede av og tilknytning til. Det gjelder både sommer og vinter. Kanopadling og badeliv blir påvirket. På vinteren vil skiløyper og isfiskeplasser bli utrygge pga endret strøm i vannet.

Din signatur er viktig!

(Hvis du savner din signatur på siden, så kan det skyldes at e-postadressen din er feilskrevet, da godtar ikke systemet signaturen. Det kan også skyldes at signaturen må godkjennes manuellt, det kan ta litt tid å gjøre det)IMG_18851.JPG

Her er en lenke til en relevant veileder hos NVE: http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_01.pdf

s 15 i veilederen er nyttig lesestoff: (bildet under er hentet der)

2018-09-24_(2).png

IMG_6885.jpg

IMG_1895.JPG