Nei til nedleggelse av Kongens dam

Kommentarer

#1

Nedleggelse av dammen vil være en tragedie!

Helge Selstø (Oslo, 2018-09-24)

#2

Hellestvedtvannet / Kongens dam er virkelig en naturperle både sommer og vinter for lokalbefolkningen,hytteeiere og besøkende.

Aud Skyttemyr Oma (Oslo, 2018-09-24)

#3

Riving av dammen og ødeleggelse av vår naturperle er ikke et alternativ!

Hilde Evensen Selstø (Oslo, 2018-09-24)

#5

Fordi jeg er fra Herre! Og vil bevare dette flotte området slik det har vært

Heidi Thorstensen (Skien, 2018-09-24)

#9

Jeg håper inderlig hellestvedtvannet får bestå

Dennis Gauslaa (Herre, 2018-09-24)

#12

Dette er det flotteste og mest brukte fritidsområdet vi har på Herre, slik som vannstanden er nå er området å se på som ødelagt.
Veldig synd for Herres befolkning å miste denne perlen...

Gisle Garmo (Herre , 2018-09-24)

#17

En slik perle, som brukes av store og små både sommer og vinter, kan ikke ødelegges. Det vil være en skandale. Er det ikke også et museum knyttet til dette, med kraftstasjonen og hele anlegget. Dette er kultur og natur. Må bestå!

Rosanne Kristiansen (Skiensgate 32b, 2018-09-24)

#27

Dette er hjerte av Herre. Området brukes sommer som vinter, av unge som gamle! Området brukes ikke bare av Herre folk, men også andre kommer hit for og oppleve denne perlen.

Linn Olsen (Hellestvedtveien 181, 2018-09-24)

#28

Rasering av denne naturperlen vil være veldig tragisk og trist. Må finnes en annen løsning

Lisbeth Gauslaa (Herre, 2018-09-24)

#30

Om dette skjer og Kongens Dam blir lagt ned vil det gå utover samfunnet, ikke bare på Herre, men for mange som bruker de fantastiske områdene som Kongens Dam åpner for. Både sommer og vinter er Kongens Dam et fantastisk sted å oppholde seg, et flott naturområde og en plass hvor både store og små skaper veldig gode minner!
Vær så snill å la oss beholde Kongens Dam slik den er!

Bjørn Kenneth Holmberg Pedersen (Replevegen 124, 3739 Skien , 2018-09-24)

#35

Den flotteste plassen på hele herre, og flott badested. Trist for hytteeiere også om det blir riving av dammen

Anette Andersen (Herre, 2018-09-24)

#37

Dette er stedet jeg vokste opp, og det er synd hvis et så flott tilbud for de som bor der skal forsvinne. Har brukt mange flotte timer sommer og vintertid der med skolen og speideren.

Trinelise Aass Severinsen (Høyord , 2018-09-24)

#45

Jeg håper barna på herre kan oppleve alle de flotte opplevelsene jeg selv opplevde som liten.
Hilsen
Pedagog

Therese Larsen (Porsgrunn, 2018-09-24)

#50

Kongens Dam er ett kulturminne, og vernet. Om den skulle rives, blir flere aktiviteter på Herre indirekte påvirket, negativt. Dammen (på fotballtomta), laksefiske m.m. Hele grenland kommer på besøk til Herre, for å bade, grille, fiske. Tyskere, dansker, svensker har også tatt turen. Kun positive tilbakemeldinger på Herres attraksjoner. Ikke ta det fra oss.

Christer Gulliksen (Herre, 2018-09-24)

#51

Mange gode minner

Silje Larsen (Herre, 2018-09-24)

#52

Jeg vil bevare hellestvedtvannet som det er, dette er ei flott perle sommer som vinter.

Vegard Tokerud (Herre, 2018-09-24)

#53

Viktig å beholde, for herresbefolkning

Jan Andre Henriksen (Kongensdam, 2018-09-24)

#54

Tur områder fiske blir borte

Jo Kennet Ringnes (herre, 2018-09-24)

#56

Ønsker å bevare den flotte naturen i området.

Steinar Oma (Oslo, 2018-09-24)

#63

Det er en del av herres historie, bygda vår blir ikke den samme. La den bevares

Len Skoglund (3965 herre, 2018-09-24)

#76

Jeg vil bevare dette flotte stedet og det mye benyttede vannet for beboere i Bamble og for barn og unge sitt friluftsliv i fremtiden. Kongens dam må bevares, her trenger man Kongens nei!

Bjørn Gustav Jensen (Stathelle , 2018-09-24)

#86

Jeg er opprinnelig fra Herre. Mener Kongens Dam må vernes. Å rive den vil være ren vandalisme.

Aud Dolonen (Vadsø, 2018-09-24)

#89

Kongensdam er viktig for oss som bor på Herre og omegn. Blir demningen revet, ødelegger det enormt mye. Vi mister den flotte badeplassen både på kongensdam, badedammen på fotballtomta og flotte turer og aktiviteter om vinteren.

Marita Gundersen Hansen (Herre, 2018-09-24)

#92

Har brukt vassdraget til rekreasjon, fiske,og av og til jakt i terrenget til BJFL i nær 30 år sommer og vinter

Terje Karlsen (Porsgrunn , 2018-09-24)

#102

Vil at dammen skal bestå fordi jeg bruker dammen sommer og vinter

Kenneth Bomodden (Skien, 2018-09-24)

#103

Kongensdam er noe som tilhører Herres befolkning. Bevar

Fredrik Andersen (Skien , 2018-09-24)

#104

Er fra Herre .Kongens dam er en perle.Har fisket der siden jeg knapt kunne gå, både sommer og vinter.Badet der mye.MÅ IKKE legge ned den fantastiske plassen

Hege Deilhaug (Porsgrunn, 2018-09-24)

#107

Jeg signerer fordi jeg ønsker og bevare gleden av og bo på Herre. Badeplass, kanopadling, skiløyper, isfiske, alt dette gjør Herre til et fantastisk sted og bo! For store og små. Bevar Kongens Dam! Bevar friluftslivet! Bevar Herre!

Ida Martine Henriksen (Herre, 2018-09-24)

#113

Kongens dam , må få leve. En installasjon.

Ann Kristin Nyquist Sollid (Porsgrunn, 2018-09-24)

#117

Ved å ødelegge demningen mister vi så mye som vi lokale har til rådighet på vinter og på sommer.

Christoffer Eriksen (Herre, 2018-09-24)

#118

Det er viktig for Herre og befolkning på Herre, og mange andre at denne IKKE blir revet. Det ligger masse historie bak Kongens Dam, ett fantastisk naturperle blir ødelagt om den bli nedlagt, hyttefolk kommer ikke til sine hytter. Badested om sommeren, padling mm forsvinner. Om vinteren er det ikke muligheter for å gå på isen, fiske, gå på ski og skøyter mm, grunnet at isen ikke blir sikker pga strømninger som oppstår ved lite vann. Faunaen blir ødelagt. Herrevassdraget er fredet, noe som vil bli berørt om Kongens Dam blir nedlagt.

Wenche Ingvaldsen (Herre, 2018-09-24)

#120

Dette kulturminne må bevares.

Annie Marie Brendemo (Skien, 2018-09-24)

#124

Det skal ikke være lov å fjerne denne dammen og ødelegge naturen på en slik måte.

Arno Johansen (Herre, 2018-09-24)

#126

Barndomsminner

Astrid Nedrud (Oslo, 2018-09-24)

#128

En mislykket investering av en investor(kalt brukseier)
skal ikke kunne gi rett til å rasere området slik som riving av dammen vil medføre, nå og for kommende generasjoner. Selg til kommunen for 1 kr. Håper Herre vel tar ansvar og kaller inn til folkemøte.

Ragnar Øivind Kristiansen (Herre, 2018-09-24)

#129

En så flott perle både historisk, og en plass som blir brukt året rundt! Bading, fisking, skiløyper, skøyting, båt og kano turer.

Tom Anders Johnsen (Herre, 2018-09-24)

#140

Camilla sa det.

Karoline Evensen (Porsgrunn, 2018-09-24)

#145

Jeg signerer fordi at en kollega viste passion om hvor mye dette betydde for henne, ble rørt på insiden

Jan Martin Hauge helle (Porsgrunn , 2018-09-24)

#146

Dette er et kjært minnesmerke jeg, og andre setter stor pris på. Det vil skape merkbare omveltninger i lokalsamfunnet om dette plutselig hadde forsvunnet. Ikke riv dammen.

Jørgen Jordgrav (Herre , 2018-09-24)

#149

Jeg tusenvis a minner og forbindelser til kongens damm og alt det som er rundt, hele herres befolkning har det, i mange mange generasjoner! Og det kunne lett ha vært det for mange, mange kommende generasjoner!!

Snart så er det ingenting igjen av herre, alt blir tatt vekk.. Men det vil ikke skje så lenge det er folk med forfedre som var med å bygde det som idag er herre!!

Kevin Jahren (Porsgrunn , 2018-09-24)

#151

Dammen er historisk...

Fredrik Moe Hofstein (Stathelle, 2018-09-24)

#153

Avvikling av kongens dam er ett overgrep mot innbyggere i bamble og spesielt mot oss som bor her på herre

Ole Petter Grohs Berntsen (Herre, 2018-09-24)

#165

I LOVE MY HOMETOWN.

Lars Bærø (Herre, 2018-09-24)

#168

Jeg signerer Forde kongens dam er en fantastisk fin perle her på herre. Jeg bruker selv denne flotte plassen til både bading og isfisking.

Marthe elise Eriksen (Herre, 2018-09-24)

#172

Jeg vil ikke at denne fantastiske plassen, som brukes både vinter og sommer - skal legges ned.

Marthe A-Andersen (Herre, 2018-09-24)

#178

Jeg syntes dette er en viktig sak som engasjerer meg!

Glenn Høiseth (Herre, 2018-09-24)

#179

Jeg liker kongedammen

Stian Kaarstein (Skien, 2018-09-24)

#182

Dette er et område jeg med glede har vært i med ujevne mellomrom i ca førti år. Men viktigst er det at dette er et kulturminne som ikke bare kan fjernes. Så utrolig historieløst at det provoserer.

Tor Wathne (Oslo, 2018-09-24)

#187

Jeg vil bevare Herrevassdraget pga friluftsliv; padling, bading, skigåing på isen, gåturer på isen med grilling og barnas lek. Dessuten er dette både et kulturminne og et sted for rekreasjon og naturglede. Det er mye folkehelse i å bevare denne tur- og treningsarenaen.

Tone Eek Solvoll (Porsgrunn, 2018-09-24)

#188

Viktig å bevare turområdet og fiske.Badedammen er en perle for store og små som også må bevares.

Mats Berg-Hansen (Herre, 2018-09-24)

#191

Jeg har stor tilknytning til Herre og har hytte i Mevannet. Slik det er nå er det veldig problematisk å komme seg på hytta. I tillegg ser det helt grusomt ut. Hele området rundt blir ødelagt.

Elisabeth Jacobsen (Langhus , 2018-09-24)

#194

Kongens dam er en veldig viktig del av Herre

Anette Slåtta (Porsgrunn, 2018-09-24)

#197

Bor i nærområde og bruker område til rekreasjon i fritiden.
Området har også historisk verdi som blir foringet dersom dammen blir fjernet

Jørn Høidalen (Herre, 2018-09-24)