Nei til nedleggelse av Kongens dam

Kommentarer

#201

Kongens dam bør absolutt bevares,noe annet er helt forkastelig.

(Herre, 2018-09-24)

#205

Jeg er gammmel Herre gutt og glad i bøgda mi

(Stathelle, 2018-09-24)

#206

Ønsker at kongens Dam skal bevares. Vil være synd om vannstanden vil være så lav da det går utover bading, dammen ,vassdraget med fiske.

(Herre, 2018-09-24)

#208

Jeg støtter naturen

(Karmsund, 2018-09-24)

#210

Dammen er ett kulturminne som må bevares!!

(3965, 2018-09-24)

#217

DETTE MÅ BEVARES.

(Herre, 2018-09-24)

#219

Ferskvann som dette gir utrolig mange muligheter. Det har blitt en del av kulturen og forsiktighet må utvises. Ser vi slike tørre somrer som nå i fremtiden kan et vann som dette være redningen for hele lokalområdet.

(Lunde, 2018-09-24)

#231

Dette er det fineste rekreasjonssenter jeg vet om! Herrevassdraget og dammen MÅ bevares!!!

(Porsgrunn, 2018-09-24)

#242

Et flott fritidssted for aktiviteter, både sommer og vinter

(Stathelle , 2018-09-24)

#243

Dammen må bevares, friluftsliv året rundt. God samlingsplass i generasjoner.

(Herre, 2018-09-24)

#245

dette er en fantatisk god plass å bade å isfiske det er tidelig varmt i vannet for bading å tidelig god å TRYGG is å fiske på å den ligger somregel lenge.
det er også veldig mye dyre liv rundt dette vannet.

(skien , 2018-09-24)

#246

Betyr mye for oss som bor her og de rundt.. noe må vel vi på Herre også kunne ha av fritidsaktiviteter!!!!!!!!

(Herre, 2018-09-24)

#248

Har gode minner fra både skigåing, bading og soling. Svært trist hvis dammen skal avvikles.

(Stavanger, 2018-09-24)

#251

Kongens Dam er et viktig kulturminne, men også ett av Bambles fineste naturområde.

(Herre, 2018-09-24)

#252

Jeg signerer fordi det er en unik sted med sin flora og fauna. Liker å gå turer om vinteren og bade om sommeren. Vil ha det som det er!!

(Oslo, 2018-09-24)

#263

Mine barn og meg bruker dammen på sommer, høst, vår og vinter. Vi vil ikke at dere stedet skal forsvinne, skolen mister også en skatt da de også bruker dammen mye.

(Herre, 2018-09-24)

#266

Jeg signer fordi jeg vet at alle her på Herre og nærområdet har stor glede av dammen på både Sommer og Vinter. Jeg selv bruker mangfoldige dager der oppe på sommeren, litt mindre på vinter.
Denne dammen, som har så fint temperatur og masse gode muligheter til fisking osv kan ikke bli lagt ned.

(Herre, 2018-09-24)

#267

Mange gode minner og fordi det ville være synd å miste et så fint rekreasjonsområde, spesielt vinterstid.

(Skien, 2018-09-24)

#271

Jeg er vokst opp på Herre og har mange gode minner fra Kongens Dam og Hellestvedtvannet. Derfor signerer jeg

(Steinkjer, 2018-09-24)

#274

Kongens Dam er både verneverdig og et viktig samlingspunkt for folk både sommer og vinter

(Herre, 2018-09-24)

#280

Helstvedt er viktig for lokalbefolkningen i Herre. Barn og ungdom bruker disse vannene som lekeplasser/møteplasser. Man kan kose seg å bade osv. Når familien min ferier her så er vannet og naturen rundt noe vi bruker hele tiden. Enten kanotur, bading eller gåtur.

(Stavanger, 2018-09-24)

#283

synes det er feil å legge ned fordi det er en plass herres beboere og folk utenfra har stor glede av både sommer og vinter....det meste står i teksten ved siden av...

(bamble/surtebogen, 2018-09-24)

#287

Denne saken er bare trist. Her er det veldig mange som har en mening og veldig mange berørte.
Blir demningen revet, ødelegger det så mye for lokalbefolkningen og Herre.
Du ødelegger blant annet en fantastisk badeplass for barna. Det blir ingen gjennomstrømning til badedammen da inntaket ligger på øvre del av demningen.
Dette er en fantastisk plass for oss med barn om sommeren. Skulle vi mistet dammen betyr dette at vi må kjøre lengre distanser for og kunne bade. Med den tiden vi lever i nå, hvor global oppvarming og klima spiller en så stor rolle. Så er vi da med på å forurense enda mer.
Barn og ungdom som bor på Herre nå, får en tilknytning til hjemplassen sin ved at de bruker nærmiljøet. Dette vil bygge oppunder ønsket om å bo på Herre som voksen, noe som vil redusere fraflytting herfra. Vi ønsker at barn og unge skal slå seg ned her når de kommer tilbake fra studier. Da må vi fortsette å gi dem de gode, nære opplevelsene som de vil føre videre til sine barn.
Herrevassdraget står også i fare for å forsvinne. Dette går utover laksen og fiskemulighetene. Hva fører dette til for Herre? Herre er kjent for et godt laksefiske, noe som også har stor verdi for lokalmiljøet vårt.
Framkommeligheten for alle hytteeiere rundt Hellestvedt vil bli kraftig redusert. Dette vil føre til prisfall på hytter, og at dette blir et mindre populært område.
Barna på Herre skole og barnehagen bruker også Hellestvedt, både sommer og vinter. Hvorfor ta fra barna våre denne plassen, som betyr så mye for både barn og lærere?
Vinterstid blir det laget fantastiske arrangementer og skispor på Hellestvedt. Dette er et eldorado for alle som liker å være ute. Her foregår grilling, isfiske, skøyting, turgåing og mye mer.
Man har oppover hele Hellestvedt kulturminner.

Dette er et sted Herres befolkning bruker mye, men det er ikke bare herres befolkning som benytter seg av de flotte turområdene, fiskemulighetene og badeplassene. Det kommer folk fra hele Grenland til Hellestvedt, både sommer og vinterstid. Vi må være kreative når det kommer til hvordan vi kan redde demningen - dette er viktig for Herre og lokalbefolkningen her!

(Herre, 2018-09-24)

#290

Jeg vet hvor mange som har glede av å ferdes der.

(Vrådal, 2018-09-24)

#291

Jeg signerer fordi dette er ikke greit.

(Porsgrunn, 2018-09-24)

#296

Bruker og har stor glede av denne naturperla
sommer som vinter

(Herre, 2018-09-24)

#297

Kongens dam er en viktig og selvfølgelig del av Herre!!

(Herre, 2018-09-24)

#300

Jeg er født og oppvokst på Herre. Har hatt/har mye glede av Kongens dam. Håper virkelig vi kan beholde den. Den har stor betydning for oss alle fra Herre!

(Skien, 2018-09-24)

#301

Det er et kraftig inngrep i naturen som man ikke skal gjøre uten en meget grundig konsekvensanalyse. Spar heller penger for analyse og bevar naturen slik den er nå - til glede for dyr og planter og områdets innbyggere som har sin kulturarv og fritidsaktiviteter knyttet opp mot dette anlegget.

(Porsgrunn, 2018-09-24)

#304

Jeg bruker dammen til å komme meg til Mevann og Flåte, jeg fisker i dammen og elva sommer og vinter. Og bruker de flotte løypene til å gåtur til fots og på ski. Så dammen betyr mye for meg og min familie

(Herre, 2018-09-24)

#309

Jeg signerer fordi dette vil ødelegge for vannveier til hytta mi i Mevannet.
Det vil bli umulig og ta seg over isen om vinteren pga. Strøm i vannet.
Det ødelegger for padlefolket. Meg inkludert.
Vi kommer til og miste en badeplass som er brukt daglig om sommeren.
Båtplasser min vil bli ubrukelig.
Hytter i Hellstvedt kan bare rives da det ødelegger hele omgivelsene.

(Herre, 2018-09-24)

#313

Stedet er et barndoms minne for meg, i tillegg til at stedet fortsatt blir brukt av frilufts elskere. Nydelig sted å bade og viktig for de som bor på Herre. Vil ikke dere ikke at folk skal være mer ute? Dette stedet blir brukt året rundt, bla til skøyting, skole turer, bading, roing osv.
La Kongens Dam bli!

(Herre , 2018-09-24)

#314

Dette er en plass vi trenger.

(Herre, 2018-09-24)

#316

Ville være en katastrofe om denne naturperlen blir bort!!!!!!

(Herre, 2018-09-24)

#323

Stedet er en perle,det har også STOR betydning for friluftsliv og rekreasjon for befolkningen som bor på Kongens Dam ,Herre og distriktet rundt.

(7810 Namsos, 2018-09-24)

#327

Hellestvedt vannet er kjempeviktig for bygda vår! Den må ikke gå tapt!

(Herre, 2018-09-24)

#330

Denne plassen er viktig for herres folk og det jeg husker og hadde stor betydning for barndommen

(Ulefoss, 2018-09-24)

#331

Denne dammen må bevares, slik at barnebarnet mitt får oppleve denne også i fremtiden/, samt at nye generasjoner får oppleve fortidens ingeniørkunst

(Sandefjord , 2018-09-24)

#332

Roger Knudsen

(Skien, 2018-09-24)

#336

Støtte til Kongensdam. Ikke riv Herres nasjonalskatt.

(Stathelle, 2018-09-24)

#342

Ønsker at Dammen skal bli bevart, da jeg er oppvokst i Bamble.

(Porsgrunn, 2018-09-24)

#354

Det er viktig å ta vare på et så fint område!

(Porsgrunn , 2018-09-24)

#357

Jeg er i mot at demningen blir revet. Jeg vil at demningen blir satt i stand og at vassdraget blir opprettholdt slikt det var før de tappet.

(Herre , 2018-09-24)

#359

Jeg ønsker at vassdraget består som den naturperlen det er. Et viktig rekreasjonsområde. Et enda større ønske er at Rune Engen må få blø for det han har påført vassdraget.

(Skien , 2018-09-24)

#360

Som født og oppvokst på Herre, vet jeg hvilken perle dette er, både sommer og ikke minst for ski og skøyter om vinteren.

(Skien, 2018-09-24)

#370

Kongens Dam er et kulturminne og et rekreasjonsområde for lokalbefolkningen.

(Skien, 2018-09-24)

#377

Nedleggelse av Kongens Dam er rein miljøkriminalitet

(3830 Ulefoss, 2018-09-24)

#378

Helt enig, nedleggelsen av dammen vil være en tragedie! Og den flotte området burde bevares slik det har alltid har vært.

(Herre, 2018-09-24)

#379

Nei til nedleggelse av Kongens dam

(Porsgrunn , 2018-09-24)

#380

Vokste opp her. Vil fortsatt bruke plassen.

(Stathelle, 2018-09-24)

#381

Hva har Herres befolkning igjen dersom dammen blir borte??

(Herre, 2018-09-24)

#383

Det er uhørt å rive dette historisle verket. Utfartspærle og møteplass for folket på Herre og hele Bamble.

(Ekstrand, 2018-09-24)

#384

Vokst opp med denne dammen og badeplass

(Herre , 2018-09-24)

#385

Det vil være en tragedie og miste Kongens Dam, Dette er en del av flere generasjoners historie.

(Skien, 2018-09-24)

#389

Min Bestefar var med å bygge denne og jeg har tilbragt mye av min barndom på Herre og på Hellestveitvannet og hytta til onkel og tante (Elsebu) som ligger i andre enden av vannet.

(Risør , 2018-09-25)

#390

Jeg bor på Herre og kongens dam er noe av det flotteste og kjæreste vi har!

(Herre, 2018-09-25)

#392

Kommer fra Herre og besøker stedet ofte. Vil miste en god friluftsplass sommer som vinter om denne flotte plassen raseres uten demningen i bruk.

(Stjørdal, 2018-09-25)

#393

Hellestvedtvannnet er det viktigste og flotteste befolkningen fra Herre og omkringliggende områder har for friluftsliv for hele familien året rundt.

(Herre, 2018-09-25)

#397

kulturminner er uvurderlige!

(RENA, 2018-09-25)