Riksrevisjonen må nå granske prosessen ved valg av flybase på Evenes

Kommentarer

#1601

Bevar Andøya.

Thomas Halvorsen (Bardu, 2018-05-28)

#1603

Jeg signerer fordi det vil være galskap å legge ned basen på Andøya. Det vil ikke bli noe som helst besparelse, tvert imot.

Jan Petter Naustvik (Lødingen Vestbygd, 2018-05-28)

#1604

Forslaget med å legge MPA, Martitime Patrol, 333 skvadronen til Evenes vil bety at vi i Norge kommer i bakleksa med å stille med operativt flygende ressurser i våre Nordområder, som innbefatter hele Norskehavet og Barentshavet. Andøya er en uovertruffet alternativ for slik virksomhet, fordi det ligger i samme klimatiske sone som operasjonsområdet. Andøya-samfunnet har en mer enn 60 år tradisjon som hjemmebase for MPA på norsk jord, og det er kort vei ut til operasjonsområdet. Det å skulle flytte MPA til Evenes vil gi meget store uavklarte operative, miljømessige og anleggsmessige direkte og indirekte kostnader, som man kun aner konturene av per i dag. Evenes har ikke tilstrekkelige disponible arealer for både MPA, QRA og mottak av andre flybårne enheter. Det å blande sivil og militær aktivitet på en såpass arealbegrenset rullebane som Evenes, vil ikke være forenlig med sikkerhetsmessige betraktninger, foruten allmenn aktuell HMS-tankegang. Potensialet for ulykker vil øke formidabelt, da militære fly som er utstyrt for skarpe oppdrag vil operere tett inntil sivile fly og terminal. Rullebanen på Evenes ligger altfor nærme taksebaner til at både taksebane og rullebane vil kunne være i virsksomhet på samme tid, og enten vil den sivile stadig økende trafikken eller den planlagte militære trafikken bli fortrengt til fordel for den andre. Evenes er også planlagt som en hoved-eksport-flyplass for fisk, og mottaksflyplass for cruise-turister, det vil medføre at det blir bortimot umulig å holde militære flyoperasjoner adskilt fra innsyn fra sivil side, og det kan ha en enorm betydning for andre lands etterretning å kunne skaffe fortløpende informasjon om militære tiltak på norsk side i et tenkt krise-scenario i våre Nordområder som krever militær støtte. Forslaget om å samle all militære flyoperasjoner til Evenes vitner om ignorant og arrogant saksbehandling fra de ansvarlige parter, som vil påføre vår militære flyoperasjoner et betydelig handikap, spesielt ved at basene på Andøya, Bardufoss, Bodø og til dels Banak blir lagt brakk. Det er uforstålig at folk som burde langt vite langt bedre, vil stå inne for et slik vannvittig forslag, trass i all den kontrainformasjonen som er tilflytt saksbehandlere og ansvarllige politikere fra de ulike fagforeninger og forbund fra de som vet aller best hva denne type operasjoner innebærer året rundt i Arktiske forhold.

Jens Hoxmark (4812 Kongshavn, 2018-05-28)

#1605

Dette må stoppes

Janne Amundsdatter (Oslo, 2018-05-28)

#1607

Jeg støtter oppropet for å bevare Andenes og Andøy som en hovedpulsåre i nord!

Per Dagfinn Wolden (Knapstad, 2018-05-28)

#1615

Det er helt på tryne å ta en så stor beslutning på fullstendig feilt grunnlag!!

Clas-Einar Jacobsen (Andenes, 2018-05-28)

#1617

Klarer ikkke å se at det er lønnsomt å legge ned en 100% operativ Andøya flystasjon, og flytte aktiviteten til en trang flyplass langt fra tettsteder, og med mest sivil trafikk.

Ellen Moy (Narvik, 2018-05-28)

#1631

Signerer denne fordi prosessen rundt nedleggelsen av Andøya Flystasjon har foregått på en meget lite demokratisk måte og politikere i regjeringen har valgt å la være å svare på spørsmål som har vært stilt.

Gunn-Annie Nilsen (Nittedal, 2018-05-28)

#1638

Fordi en grundig gransking er viktig.

Owe Steen-Hansen (Tromsø, 2018-05-28)

#1641

Rett skal være rett.

Frank Rørnes (Mo i Rana , 2018-05-28)

#1642

Det er en uhyre viktig sak!

Berit Bergvik (Andenes, 2018-05-28)

#1650

Rætr ska vær rætt! Bevar andøy flyplass

Tonje stranda Bornoy (Sortland, 2018-05-28)

#1651

Regjeringen ved FD har hatt en manglende opplysning angående LTP, vedrørende Andøya Flystasjon / Evenes Flystasjon. Det har i ettertid kommet fram nye opplysninger fra aksjonsgruppa "Bevar Andøya Flystasjon" Der de påviser store mangler ved det tallmaterialet ved LTP som Regjeringen la fram for Stortinget. Derfor mener eg at denne saken bør behandles av Riksrevisjonen, for å sjå om fakta er kommet på bordet i denne saken. Da det Norske Forsvar blir svekket.

Torleif Hamre (Omastrand, 2018-05-28)

#1653

Fordi jeg synes det er merkelig at det skal være billigere på EVE enn på ANX.

Solveig Ryeng (Sjøvegan, 2018-05-28)

#1654

Dette lukter svindel lang vei.Hvorfor bygge dyrt,når man har noe billigere?

Nina Andersen (ANDENES, 2018-05-28)

#1655

Jeg signerer fordi jeg synes det ikke skal være basert på kameraderi/bekjentskaper og alle linjer mellom de berørte partene skal være tydelig vist for alle og enhver!

Elin A Amundsen (Trondheim/Tromsø/Longyearbyen, 2018-05-28)

#1656

Dette er feil fra start til slutt. Galskap å legge ned Andøya på feil tallgrunnlag og taktiske begrunnelser.

Frank Melum (Melhus, 2018-05-28)

#1658

Liker ikke fremgangsmåten denne saken er behandlet på.

Tore Myrseth (Gravdal , 2018-05-28)

#1663

Her er det boe som ikke stemmer!

Vegard Markussen (Sortland, 2018-05-28)

#1666

Oddvar Aune

Oddvar Aune (Andenes, 2018-05-28)

#1671

Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle oppleve et slikt svik mot det norske folk og forsvarsevnen til landet vårt fra "forsvarspartiet" Høyre og deres støttespillere Frp, Venstre og Arbeiderpartiet. Skammelig at slike folk skal forvalte folkets penger og legge landet, utenom det sentrale østland, åpent for den som måtte ønske å ta seg til rette.

Magne Forøysund (Sigerfjord, 2018-05-28)

#1672

Sompon Supanok

Sompon Supanok (Bua Yai, 2018-05-29)

#1676

Her fremkommer opplysninger som neppe har vært vurdert i valg av base

Jørn Drugli (Løkken verk, 2018-05-29)

#1677

Få frem sannheten

Baard Berg Andreassen (Torrevieja, 2018-05-29)

#1679

Jeg signerer fordi vil ha flyplassen på Andenes.mest praktisk og koster ikke en formue som å bygge om på Evenes.og så blir ikke plassen Andenes lagt øde sakte men sikkert.

Tor-Åge Horrigmoe (8514 narvik, 2018-05-29)

#1689

Det er sløsing med felleskapets midler.

Tommy Jensen (Andenes, 2018-05-29)

#1693

Det er sløsing med våre skattepenger å legge ned Andøya! Og et hån mot alle de som måtte flytte derfra!

Einar Broks (Kirkenes, 2018-05-29)

#1694

Oppbygging av Evenes, som en i beste fall dårlig kopi av Andøya Flystasjon, er sløsing med felleskapet midler som etter min mening burde vært straffbart. AF ligger her med arealer som Evenes bare kan drømme om og fullt operativ enn så lenge, men nå er politikerne (H,FRP og AP i ferd med å rasere et unikt miljø i Norge. MPA miljøet på øya, det eneste Norge har. Hvert minutt teller nå skal vi BERGE det.......

Oddbjørn Kristiansen (Andenes , 2018-05-29)

#1700

Det er en dyd av nødvendighet !

May K. Raabye Rasmussen (Torrevieja, 2018-05-29)

#1705

Dette er sløsing med fellesskapets ressurser.

Sindre Wolf (BLEIK, 2018-05-29)

#1707

Jeg signerer fordi stortinget har gjort en feil vurdering ig besluttning om å legge ned Andøya Flystasjon.
Å legge Basen til Evenes er ingen gunstig løsning iht til mange faglige begrunnelser.
Jeg mener kommisjonen må granske hele prosessen. Å vurderingen til til fagfolk må tas til etteretning.

Silje Solstad (Øksnes, 2018-05-29)

#1709

Misbruk av fellesskapets midler. Vil være meget vanskelig å ivareta sikkerheten med den meget begrensede plassen som er til disposisjon på Evenes. Kun en rullebane, ingen tverrvindbane. Fjellene rundt.

Egil Lyngra (1555 Son, 2018-05-29)

#1710

Jag signerer fordi går I stikk I strid med sunn fornuft.
Helt felaktig Forsvarspolitikk som gir Norge et dårligere forsvar i Nord-Norge.

Steinar Stefferud (91534 Ånäset , 2018-05-29)

#1725

Dette må sjekkes pga feil grunnlag.

Asbjørn Rud (Kløfta, 2018-05-29)

#1726

Jeg signerer fordi prosessen har vært meget uryddig.

Bernt Hagen (Mo i Rana, 2018-05-29)

#1732

Enig

Erwin Jacobsen (Gullesfjord, 2018-05-29)

#1734

Jeg mener flytting av MPA til Evenes medfører store utgifter for å etablere en langt dårligere operativ kapasitet enn det som er drift på Andøya.

Tore Kristiansen (Andenes, 2018-05-29)

#1735

Ingen vil svare på det som skjer i Nord-Norge. Set er en skam!

Rønnaug Michaelsen (Nøtterøy, 2018-05-29)

#1736

Fordi at her er begått en stor urett mot Andøya og hele Norge, på feilaktige premisser!

Odd Ivar Wold (Kabelvåg, 2018-05-29)

#1737

Reinspika galskap å legge ned Andøy flystasjon

Frode Andersen (Melbu, 2018-05-29)

#1747

Jeg signerer fordi prosessen er feil og koster samfunnet ekstremt mye.

Johnny Albertsen (MOSS , 2018-05-29)

#1755

Politikernes hårreisende beslutninger bør granskes.

Bjørn Inge Lånan Nicolaisen (Bodø, 2018-05-29)

#1757

Min bakgrunn for vurdering av dette er 23 års erfaring fra MPA operasjoner.

Jarle Gansmoe (Andenes , 2018-05-29)

#1760

Noen må få stoppet denne galskapen

Veronica Iversen (Tromsø, 2018-05-29)

#1768

Beslutningen om nedleggelse av Andøya flystasjon og flytting/etablering på Evenes er feil bruk av våre felles ressurser.

Kurt Normand (Jessveim, 2018-05-29)

#1773

Jeg vil ha saken undersøkt slik det beskrives her, fordi jeg ikke lenger er trygg på at regjeringens støtte hos de folkevalgte er bygget på fakta. Det er for stor del av den økonomiske potten som settes i spill her, samtidig som det synes klart at forsvarsevnen svekkes.

JohnErik Haugen (Notodden, 2018-05-29)

#1775

Det er direkte galt å nedlegge en så innarbeidet forsvarsresurs som Andøya er. Jeg misliker den lobbyvirksomhet og den manipulasjon som ligger som et mørkt bakteppe vedrørende Evenes og denne flyplassens militære funksjon. Videre vil Evenes aldri kunne bli noe annet enn en annenrangs flyplass sett både fra et lokaliseringssynspunkt og enda verre, fra et operativt synspunkt. Argumentene for Evenes er manipulerte, regnestykkene er tvilsomme og hele saken om nedleggelse av en førsteklasses militær flyplass, som Andøya er, oser av politisk hestehandel på et så høyt plan at det er skremmende. Det kunne være nærliggende og bruke ordet korupsjon.

Arne Pedersen (Ås, 2018-05-29)

#1778

Jeg mener det bør sjekkes at tallene som ligger til grunn for nedleggelsen av andøya flystasjon, er riktige så man unngår slike overskridelser som er vanlig i offentlige utbygginger

Svein Erik Nilsen (Sortland, 2018-05-29)

#1782

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen operer som rådgiver for Forsvarsdepartementet. Mange vet at denne idioten har personlige økonomiske interesser ved å få flyttet anlegget til Evenes. Supperådet med Erna i front lar seg trollbinde og går 5 på. En skam for Norge og en skam at Høyre med Hårek Elvenes utøver propaganda vi aldri har sett før. Høyre bygger ned det norske Forsvaret.!

Christer Olsen (Molde, 2018-05-29)

#1786

Andøy i mitt hjerte❤️ Født og oppvokst. Venner og familie der

Eli Mikalsen (Stange , 2018-05-29)

#1788

Beslutninger skal ikke taes på ufullstendig eller feil opplysninger

Dag Løken (Kolbu, 2018-05-29)

#1790

Jeg signerer fordi at offentlig sløsing med penger som kan unngås bør unngås. Landets forsvarsevne er avhengig av baser som fungerer. Landet vil ha bruk for basen og en flytting som også innebærer miljøproblemer i ett område som er værnet må ikke finne sted.

Bård Jakobsen (Andenes, 2018-05-29)

#1794

Prosessen fram til vedtak står ikke til troende ettersom vesentlige praktiske sider ved forsvarsmateriellet ikke kommer til sin rett på Evenes. Etter å ha brukt halvannet år av livet i Forsvaret og lært om de strategiske og operative utfordringer vi vil ha i en situasjon der Forsvaret skal brukes innenlands, er det temmelig åpenbart at Evenes er er dårligere alternativ enn der det foreligger geografi og struktur som på Andøya.

Bjørn Brænd (Filtvet, 2018-05-29)

#1796

Tallan regjeringen opererer med er helt feil

Egil Rasmussen (Andenes , 2018-05-29)

#1799

Regjeringen har unnlatt å formidle sannheten om hvorfor Andøya Flystasjonen legges ned.

Øyvind Aas (Fredrikstad , 2018-05-29)

#1800

Jeg signerer fordi. Det her kan umuli være belliar førr landet vårres. Mere korrupt enn fornuftig

Idar Sjåvoll (Andøya, 2018-05-29)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...