Nei til nedleggelse av Levangsheia Oppvekstsenter!

Den 18 april 2024 vedtok kommunestyret i Kragerø kommune en høring rundt en eventuell nedleggelse av Levangsheia Oppvekstsenter fra august 2024. Høringsfristen er 19. mai og saken skal avgjøres politisk den 20. juni - EN dag før sommerferien! Er dette greit? 

Barna går en usikker høst i møte og får for liten tid til omstilling og bli kjent med sine nye skolekamerater og lærere, samt voksne og barn i ny barnehage. Reiseveien for barn på skolen blir opp mot 1,5 time én vei! Barna i barnehagen får en reisevei på opp mot 50 minutter én vei!  

Elevundersøkelser og foreldreundersøkelser viser at elevene og foresatte er fornøyde med Levangsheia oppvekstsenter, og elevene scorer høyt på nasjonale prøver. På Levangsheia oppvekstsenter har barna omsorg for hverandre og det sosiale samspillet foregår på tvers av alderstrinn; også mellom barnehage og skole. Samtidig som det er høy trivsel på oppvekstsenteret, gir nærmiljøskolen foreldrene en mulighet til å kunne opprettholde nåværende arbeidsforhold, da jobben til de fleste som har barn på skolen eller i barnehagen her ligger i nabokommuner eller på Levangsheia. En nedleggelse av oppvekstsenteret vil skape store utfordringer for familielivet til hver enkelt familie dette berører. Levangsheia er et langstrakt kommunesenter. Avstanden til andre kommunesentre fører til at familier vil få mindre tid sammen, og noen må vurdere endring av arbeidsplass for å kunne overholde det kommunale tilbudets åpningstider, som også resulterer i at barnet får lengre "arbeidsdag".  

Et politisk mindretall ønsket å gjennomføre en utredning av de samfunnsøkonomiske konsekvensene ved et så inngripende tiltak, men dette ble nedstemt og ikke inkludert i høringen av saken. Nedleggelsen av Levangsheia oppvekstsenter vil ikke bare ha en konsekvens for barna og foreldrene, men vil ramme samfunnet på Levangsheia i sin helhet. Nedleggelse av de offentlige tilbudene vil gjøre det umulig for barnefamilier å bosette seg og leve på Levangshalvøya, og vi krever derfor en konsekvensutredning! Dette er ikke storforlangt, men en nødvendighet. 

Som det sto på Levangsheia velforening sin parole under 1. mai toget:
«La Levangsheia bestå – Vi bor her nå» 

Signer og gi din støtte til arbeidet vårt med å jobbe mot nedleggelsen av oppvekstsenteret, og i arbeidet for å bevare de lokale tilbudene i distriktet!


Marta Lárudóttir Gjernes, FAU Levangsheia Oppvekstsenter    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Marta Lárudóttir Gjernes, FAU Levangsheia Oppvekstsenter vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...