Riksrevisjonen må nå granske prosessen ved valg av flybase på Evenes

Kommentarer

#1

Her er det mye som ikke stemmer.

Toine C.Sannes (Sigerfjord, 2018-05-28)

#7

denne saken lukter det svidd av.

Jack Paulsen (andenes, 2018-05-28)

#13

Prosessen må granskes!

Glenn Maan (Tromsø, 2018-05-28)

#17

Det lukter svidd av hele prosessen

Roger Grav (Leknes, 2018-05-28)

#18

Jeg signerer, fordi vedtaket om å legge ned Andøy militærflyplass for å så flytte den til Evenes ikke virker helt gjennomtenkt. Gransking av prosessen til staten i dette vedtaket trengs fra Riksrevisjonen!!!

Fredrik Eidesen (Bryne, 2018-05-28)

#22

Vedtaket om å flytte til Evenes er korrupt.

Isak Bendiksen (Trondheim, 2018-05-28)

#26

Unødvendig ødsling av skattepenger

Harald Pedersen (Andenes, 2018-05-28)

#38

RR bør på banen FØR titalls milliarder er svidd av med svekket forsvarsevne som resultat. RR bør også bidra til at alle ubesvarte relevante spørsmål faktisk BLIR besvart på en klar, etterrettelig og troverdig måte.

Skjalg Bjørstad (Sortland, 2018-05-28)

#45

Dette kan umulig ha gådt riktig forseg!

Mikal Markussen (Svullrya, 2018-05-28)

#46

Jeg signerer ettersom denne avgjørelsen er gjort på feilaktig grunnlag

Tiu Similä (Straumsjøen, 2018-05-28)

#51

Det er for mye i denne saken som er untatt offentligheten.
Sansynligvis så er kostnadene mye større enn det som er beregnet.

Harald Jacobsen (Andenes, 2018-05-28)

#52

Vedtaket om nedleggelse av Andøya militære flyplass må gjøres om.

Ronny Løvseth (Sortland, 2018-05-28)

#53

Det er uhyre viktig at statens retningslinjer for offentlige anskaffelser blir fulgt. Hvis ikke er det fare for at vårt styresystem kan falle sammen. Og regjering etter regjering kan gjøre hva de vil med statens midler.

Tove Norvoll (Andenes, 2018-05-28)

#66

Flytting til Evenes er uansvarlig, og ikke minst massivt offentlig sløseri.

Johan Løvold (Sandnes, 2018-05-28)

#69

Jeg synts denna flyttinga berer preg av løngn å lureri.

Jostein Mikalsen (Andenes, 2018-05-28)

#71

All tillit er borte ang. Avgjørelsen runfdt militært rundt Enenes flyplass! Viser til plass, høydeforskjell og politusk sløsing av rikets skattepenger.

Rigmor Kleppe (Årnes, 2018-05-28)

#74

Avgjørelsen er tatt på feile grunnlag.

Tom Johnsen (Alta, 2018-05-28)

#75

Mye galt i vedtaket

Steve Skoglund (Finnsnes, 2018-05-28)

#76

Vedtaket må omgjøres

Helge Adelstein Eliassen (1389 Heggedal, 2018-05-28)

#78

Det er kommet for mange opplysninger som svekker Evenes som enebase. Hvorfor skal de flytte en fullt operativ MPA-base for å bygge opp en ny en annen plass?? Dette lukter skitten politikk, og skitten politikk only!

Henrik Ryslett Hansen (Trondheim, 2018-05-28)

#80

Nedleggelsen av Andøya var basert på at MPA-virksomheten skulle avvikles. En KVU for beste lokalisering av nye P8-fly har aldri vært gjennomført, av den enkle grunn at nedleggelsen av AF ble vedtatt to uker FØR man vedtok å kjøpe nye fly.

Odd Bakken (Ski, 2018-05-28)

#83

Fordi å legge ned Andøya for en sivil flyplass som ikke er egnet til militært bruk vil være en stor feiltagelse.

Asbjørn Michailoff Pettersen (Mandal, 2018-05-28)

#84

Man legger ikke ned verdens beste flybase, Andenes, for å bygge opp ny base i et vernet område(ramsar) 100 kilometer unna.

Helge Søreng (Furuflaten, 2018-05-28)

#85

Eg signerer fordi det er avdekt openbare saksbehandlingsfeil, brot på statens eigne retningsliner, feil i kostnadsanalyser, feilinformasjon til Stortinget og mykje meir.

Niri Forberg (Bø i Telemark, 2018-05-28)

#87

Jeg signerer fordi det helt aapenbart at denne prosessen er gjennom korrupt og vil komme til aa koste skattebetalerne mye mer penger enn det som er skissert.

Odd-Arne Fagerli (Granger, Indiana, 2018-05-28)

#88

Fordi ingen til nå har klart å forklare meg hvordan denne flyttingen kan være fornuftig. Verken militært eller økonomisk.

Even Borgvald Pedersen (Nordre Frogn, 2018-05-28)

#93

Uakseptabel bruk av ressurser på ett langt dårligere operativt alternativ.

Rune Jordet (NESBRU, 2018-05-28)

#94

Her er det "ugler i mosen"

Jan-Bernhard Hansen (Bleik, 2018-05-28)

#96

Fordi det er begått regelbrudd da LPT-en ble lagt frem i 2016.Og slik kan det ikke være!!

Odd Petter Ottesen (Andenes, 2018-05-28)

#97

Valg av Evenes er et feil valg både økonomisk og beredskapsmessige.

Ole Mikaelsen (Trondheim, 2018-05-28)

#99

Her er det ugler i mosen

Magnus Johannesen (Andenes, 2018-05-28)

#100

Jeg mener at andøy bør bli fordi der er alt lakt tilrette for mpa virksomhet

Bendik Myrvang (Risøyhamn, 2018-05-28)

#104

Dette må granskes av uhildrete personer.

Jan Edvardsen (Andenes, 2018-05-28)

#108

Prosessen har vært veldig mangelfull og lite transparent. Det er viktig at det utredes hvorvidt vedtak og beslutninger har blitt fattet på riktig grunnlag.

Farid Shariati (Vadsø , 2018-05-28)

#109

Prosessen i forkant og ettertid angående vedtak om flytting MPA fra Andøya til Evenes har vist at vedtaket ble gjort på uriktig grunnlag samt at viktige steg er utelatt i selve prosessen.

Jørgen Ilstad (Bodø, 2018-05-28)

#111

Beslutningen om å flytte MPA til Evenes er det største feilgrepet i moderne forsvarshistorie.

Arild Nordgaard (Stokmarknes, 2018-05-28)

#113

Jeg signerer fordi jeg vet at Andøya Flystasjon er en moderne og STOR base. Og enda eier de mer som kan hvis ved behov utbygges. Jeg vet at stasjonen er en vel drevet stasjon. Kan ikke i min villeste fantasi forstå hvorfor de vil ha lille Evenes til base for MPA/333 skv. Det må bli utrolig dyrt å bygge ut den til base, og liten plass er der. Det blir veldig nært den sivile flystrafikken. Tenker da på armerte militære fly.

Hilgunn Kristiansen (Andenes, 2018-05-28)

#123

Et av de viktigste (offentlig tilgjengelige) premissene som lå til grunn for vedtaket om nedlegging av Andøya flystasjon, planlagt utfasing av store våpenbærende overvåkingsfly, ble totalt endret i og med beslutningen bare uker senere om å videreføre vår antiubåtkapasitet. Dette med P-8 Poseidon, et fly som har enda større plassbehov enn dagen P-3 Orion. Samme dag som anskaffelsen av P-8 ble besluttet burde PWC-rapporten funnet sin naturlige plass i skuffen for totalt utdaterte dokumenter.

Rolf Lien (Andenes, 2018-05-28)

#124

Jeg oppfatter prosessen rundt avgjørelsen ikke godt nok begrunnet!

Per Andersen (Oslo, 2018-05-28)

#128

jeg signerer fordi jeg er glad i landet mitt.

Bjørn Erik Haugsbakken (Jaren, 2018-05-28)

#131

Fakta må på bordet!

jørn olsen (andenes, 2018-05-28)

#133

Andøya flystasjon må bestå!! Vi gjerne oss f... Ikke!!

randi wangsmo (Løkken Verk , 2018-05-28)

#136

Jeg er uenig i og legge ned Andøya som vi vet fungerer.

Halvor Smeland (Grimstad, 2018-05-28)

#146

Her må tallene sjekkes opp. Hvis det stemmer at det er billigere å bygge nytt på Evenes , er det rart ifh til alt som allerede er på Andøya flystasjon.

Brita Steffensen (Andøy, 2018-05-28)

#149

Valg av Evenes er resultat av manipulering av tall og "fakta" Blir dette stående vil det være katastrofe for Norsk forsvarsevne. Og ødeleggende for Forsvaret. Et hån mot forsvarets personell

Sverre Sønnerheim (9321 Moen, 2018-05-28)

#151

Valg av Evenes som enebase er feil bådd økonomisk og forsvarsmessig.

Vigdis Torsteinsen (Brøstadbotn, 2018-05-28)

#153

Vedtaket om å bruke Evenes som einebase for MPA og QRA er fatta på mangelfullt og feilaktig grunnlag. Regjeringa pluss AP påstår det ikkje har kome fram vesentlige moment i saka sjølv om dette er feil. Det er viktig at riksrevisjonen kjem på bana og ser over vedtaket og grunnlaget det er fatta på.

Henning Holsvik (Volda, 2018-05-28)

#154

Fordi det virker som det er gjort et utrolig dårlig valg av de som styrer landet vårt

Jorunn Nilsen (Brensholmen, 2018-05-28)

#156

Jeg signerer fordi jeg er i mot prosessen som er brukt i forbindelse med nedleggelse/flytting av flybasen. Det ene motargumenter etter det andre blir avvist tvert, uten at det blir vurdert engang. Vi snakker nok om kostnadsoverskridelser i veldig mange milliarder til slutt ved en nedleggelse av velfungerende Andøya flystasjon og oppbygging av infrastruktur på Evenes som har ligget brakk i årevis....

Tommy Jensen (Andenes, 2018-05-28)

#159

Det er våre skattepenger dette ufattelige vedtaket skal betales med.

Aina Holte (Andenes, 2018-05-28)

#160

Ett hasardiøst prosjekt for fellesskapets midler, som samtidig svekker rikets sikkerhet.

Geir Elverum (Målselv , 2018-05-28)

#161

Regjeringen har feilinformert og tilbakeholdt opplysninger som er vesentlig for en riktig avgjørelse i saken

Heidi Laumann (Fauske , 2018-05-28)

#167

Andøy flystasjon må ikke legges ned for å flyttes til Evenes. Andøya er en operativ flyplass som er i daglig bruk. På Evenes må alt bygges opp og det er ikke plass for det som trenges. Skal brukes mange milliarder av våre skattepenger for å bygge noe som blir dårligere enn det vi allerede har på Andøya. Hvor er sunn fornuft?

Ragnhild Rian (Trondheim, 2018-05-28)

#168

Jeg ønsker en granskning av hele saken for å få belyst om fellesskapets midler er brukt på beste måte.

Gunnar B-Austrheim (8400 Sortland, 2018-05-28)

#171

Det mest sannsynlig er vikarierende grunner til flyttingen (noe som vil tjene på det i statsapparatet) og det vil medføre store og unødvendige kostnader for landet. Stortingsgarasjen er billig i forhold til denne tabben

Ståle E. Huse (Kristiansand, 2018-05-28)

#173

e e lei av at arbeiderpartiet rævslekka russeran vis styrke, vis vilje og værn norske verdia

Preben Hjelmseth (Glomfjord, 2018-05-28)

#175

Jeg kan ikke se at Norge vil tjene noe på å legge ned Andøya Flystasjon.

Ragnhild Langø (Røsvik, 2018-05-28)

#176

Nedleggelse av Andøya flystasjon og utbygging av Evenes som enebase er et gedigent feilgrep som vil koste samfunnet milliarder. Fagmiljøet i Forsvaret vil ha Andøya, men politikerne "vet best" og nekter å snu.
Her er så mye grums og manipulering med tall at det må granskes av riksrevisjonen.

Karl Erik Larsen (5067 Bergen, 2018-05-28)

#179

Jeg signerer fordi jeg mener det her er blitt tatt forhastede avgjørelser, og riktige prosedyrer er ikke fulgt.

Berit Øverås (Andenes, 2018-05-28)

#180

Beslutningen er basert på feil grunnlag

Roy Øyan (Andenes, 2018-05-28)

#182

Denne avgjørelse er etter mitt syn helt feil å vil påføre samfunnet enorme unødige kostnader

Ørjan Løkaas (Bodø / Andenes, 2018-05-28)

#186

Maureen Kulleseid Kolstad

Maureen Kolstad (Skollenborg, 2018-05-28)

#190

Jeg vil at riksrevisjonen skal se på prosessen ift nedleggelse av Andøya!!

Kim Vegard Johansen (Hemmingsjorda, 2018-05-28)

#194

Vedtaket må omgjøres

Liv Kristin Wollan (1389 Heggedal, 2018-05-28)

#195

Fullstendig feil å flytte basen fra en velfungerende militær flybase, til en sivil flyplass. Det er fordyrende,upraktisk og risikofylt med tanke på såvel sivil trafikk som militær trafikk. Utfyllende kommentarer kan hentes fra de mange dokumenter som bekrefter dette.

Svein Nyrud (Tromsø, 2018-05-28)

#198

Jeg mener det er en forsømmelse og brudd på eget reglement av regjeringen og ikke utrede Andøya som 0-alternativ for innfasing av P8. At anskaffelse av P8 ble vedtatt noen uker etterat Andøya flystasjon ble vedtatt nedlagt synes ikke å være tilfeldig av regjeringen.

Rolf Austgard (Villajoyosa, 2018-05-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...