Nei til baseskole på Høybråten skole!

Høybråten skole er pr. dags dato en baseskole, og dette er noe vi I HFAU, ledelsen til skolen samt driftsstyret ønsker og gå vekk ifra. Dette oppropet er laget av oss i HFAU. For og få med oss foreldre, foresatte, fremtidige foreldre, de som har hatt barn på skolen tidligere kan underskrive hvis man ikke ønsker at skolen skal fortsette og være en baseskole. Eller andre som føler at de ønsker og underskrive! 

Grunnen til at oppropet kommer nå er fordi det skal sendes inn en ny skolebehovsplan til Utdanningsetaten for 2025-2044. Det har vært jobbet mot dette I flere år, og nå er det tid for en ny runde. Og nå håper vi at det blir gjennomslag! 

 

Læringsutbyttet kan minske med større antall elever i klasserommet. Det er også mer sjanse for støy og uro, slik at barna på baseskoler mister fort fokuset. 

"Elevene anstrenger seg kognitivt for å undertrykke distraksjon, det skaper tilleggsbelastning i arbeidsminne som igjen påvirker læringen. " (Gary Rance, Richard C. Dowell & Dani Tomlin, 2023)

"Det er fem ganger så høy sannsynlighet for at elever i baseskole blir medisinert med sentralstimulerende midler." (Torstein Vik, Bjarne Grov & Helge Garåsen, 2001) 

 

Referanser: 

https://www.nature.com/articles/s41539-023-00157-y

https://tidsskriftet.no/2001/08/klinikk-og-forskning/medikamentell-behandling-av-skolebarn-med-oppmerksomhetssvikt-og

 

 

 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Høybråten skole FAU vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...