STOPP de foreslåtte budsjettkuttene for Oppeid skole

    bilde5.jpg

Underskriftsaksjon for Oppeid skole

Oppeid skole rammes uforholdsmessig hardt i budsjettforslaget som ligger til behandling 16.des. Det ikke alle vet, er at Oppeid skoles budsjett allerede ble skåret ned ved budsjettregulering gjort 6. oktober i år. Her ble bl.a. 1 årsverk ved Oppeid skole kuttet. Når det i tiltaksplanen foreslås i tillegg å redusere med enda 2 årsverk ved skolen mister skolen altså 3 årsverk. I tillegg er det kuttet stort i bl.a. innkjøp av lærebøker og digitale læremidler.

Hvis 3 stillinger blir borte, rammes især mulighetene for tidlige tiltak, tilrettelagt undervisning og leksehjelp med pedagog. Samt valgfagstilbud og muligheter for å velge fremmedspråk i ungdomsskolen. Å kunne velge noen fag selv er et viktig trivselsmoment for ungdom.

Kutt i innkjøpsbudsjett gjør at skolen ikke får kjøpt inn nye lærebøker og -midler som er helt nødvendig for å følge opp den nye læreplanen som er innført på alle norske skoler fra høst 2020.

De senest tilsatte, yngre lærere som har satset på å etablere seg i kommunen, og som vi trenger! står plutselig utsatt til for oppsigelse. Sammenslåing av to klasser vil åpenbart ikke avhjelpe reduksjon på tre årsverk (jamfør lærernormen for småskoletrinnet) og vil i tillegg fungere dårlig med skolens små klasserom.

Barn og unge i Oppeid skolekrets rammes slik tungt i tiltaksplan for kommunebudsjett kommende år. Vi mener for tungt.

Vi ber politikerne om å ta vare på skolen og elevene våre ved å moderere de foreslåtte kuttene:

  • redusere antall årsverk med maksimum 2.

  • La de to årsverkene trekkes inn ved naturlig avgang de nærmeste årene, for å beholde nytilsatte lærere som skolen trenger.

  • Ikke kutte i skolens budsjett for lærebokinnkjøp, digitale læremidler og datautstyr. Så også elevene i Oppeid skolekrets kan få sjansen til å ta del fullt ut i de nye læreplanene som innføres i år.

Til slutt: Pass på voksenopplæringa! Vær sikre på at ikke denne skjæres ned så mye at kommunen ikke lenger har et forsvarlig tilbud på plass for Hamarøyboere og tilflyttere som trenger den.

 

 


Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og Samarbeids- og Miljøutvalget (SMU) ved Oppeid skole 2020.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og Samarbeids- og Miljøutvalget (SMU) ved Oppeid skole 2020. kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...