HVALSTAD-AKSJONEN 2013

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra HVALSTAD-AKSJONEN 2013-oppropet.

Åpne for godhet

#1 Hva er et egnet sted?

2013-04-23 15:49

Til Hvalstadaksjonen.
Flott at det er et nabolagsengasjement som vil ta vare på sine nære.
Jeg har et spørsmål om hva dere mener er et egnet sted for botrening? Hvor ønsker dere at dette skal plasseres? Vi kan velge å vise våre barn at vi vil gi de utstøtte fra samfunnet en sjanse.
"Ingen" vil ha dem i sin nærhet. Aksjonen lykkes først når fokus på hvilke kriterier som legges til grunn for egnet plassering legges til grunn.
Per Olaf Torkildsen

#2 Re: Hva er et egnet sted?

2013-04-23 17:19

#1: Åpne for godhet - Hva er et egnet sted?

Dette er jeg veldig enig i. Det passer ingen steder. Hvis vi slår en sirkel på 500 m fra alle skoler og barnehager i dette landet, er det ikke så mange områder igjen. I alle fall ikke i tettbygde strøk. Og hvorfor disse 500 m? Er det mindre problemer 1000 m fra og mye mer 250 m fra? Undersøkelser gjort i forbindelse med asylmottaket på Tanum viste at det var mindre kriminalitet i nærheten av det enn rundt en blokk i Bærum (hvor som helst i Bærum). I tillegg inneholder oppropet en rekke feilaktige eller i alle fall tvilsomme påstander om straffedømte og asylsøkere. Greit at man er opptatt av bomiljø og bekymret for sine håpefulle. Jeg er bekymret for andre ting rundt min 14-år gamle sønn.

Olaf N. Lofstad

#3 Hvem skal bosettes hvor?

2013-04-23 21:01

Det er mange mennesker som av ulike årsaker er vanskeligstilt på boligmarkedet. De skal naturligvis hjelpes og kommunen og Husbanken har en lang rekke tilbud som tilpasses hver enkelt. Det er flott!

Asker kommune inviterte den 19. januar 2012 til «Informasjons- og idémyldringsdag - Utvikling av differensierte botilbud i Asker». Jeg var selv tilstede sammen med representanter for kommuneadministrasjonen, politikere, ulike statlige og kommunale etater og instanser, Hvalstad Vel, beboere på Kraglund og representanter for Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RiO).

Jeg satt igjen med et klart inntrykk av at boligene i Skustadgata skulle forbeholdes tidligere rusmisbrukere som skulle få et varig botilbud (minimum 3 års leieavtaler), ikke midlertidig bo-trening eller ettervern. Jeg noterte meg at Hvalstad Vel stilte seg positiv til et slikt tiltak.

Jeg har selv erfaring fra eiendomsutvikling og har jobbet med planer for etablering av utleieboliger for økonomisk vanskeligstilte i Oslo. Etter min vurdering vil det være et godt tiltak om boligene i Skustadgata tilbys rusfrie beboere. Dette forutsetter at prosjektet driftes av RiO, som kan vise til suksessprosjekter blant annet i Sarpsborg. RiO har dedikerte folk som vet hvor skoen trykker. RiO har tillitt hos beboerne fordi de har vært i samme situasjon selv. Tillitt betyr trygghet. Trygge beboere skaper tryggere nabolag.

Nå viser det seg at Formannskapet allerede i 2011 vedtok at boligene skal etableres for bo-trening for personer som kommer fra langtidssoning, i tillegg til mennesker som kommer rett fra institusjon (psykiatri/rus). Det er mitt sterke inntrykk at kommunen helt bevisst har forledet lokalbefolkningen på Hvalstad. I stedet for rusfrie beboere skal de planlagte boligene i Skustadgata forbeholdes tungt belastede kriminelle, i tillegg til pasienter innen psykiatri og rus. Beboerne forventes å ha så store utfordringer i hverdagen at de kommunale boligene i Skustadgata skal etableres med fast personalbase. Det betyr i klartekst at beboerne har behov for kontinuerlig tilsyn for å kunne bo i en ordinær leilighet. Ikke nok med det – kommunen forventer at de har behov for å lære seg å bo så lenge som 1-3 år før de er i stand til å bo for seg selv. I henhold til forskrift til Plan- og bygningsloven endres da prosjektet fra reguleringsformål «bolig» til «institusjon».

Og nå kommer jeg til poenget. Skustadgata er ikke egnet for lokalisering av en institusjon for psykiatri og/eller rus-pasienter som kommer rett fra behandling. Ei heller er Skustadgata egnet for å bosette kriminelle som kommer rett fra langtidssoning. Jeg ber deg dvele litt ved hvilke forbrytelser som kvalifiserer til langtidssoning i Norge, og så tenke gjennom om du vil at barna dine (eller du selv) skal gå alene i den samme gata hvor disse plasseres for bo-trening rett etter soning.

Jeg registrerer at man i kommentarene etterlyser et alternativ, hvor skal disse menneskene bo om de ikke skal få bo i Skustadgata? Til deg vil jeg si at de skal ikke plasseres for bo-trening i et veletablert bomiljø hvor det er 340 skolebarn i alderen 6-13 år like i nærheten, i tillegg til barn i de tre barnehagene i nærheten. Asker er en stor kommune og det er ikke vanskelig å finne områder langt fra folk. Det er en god tanke at mennesker med store utfordringer skal få trene til et nytt liv. Men de må få trene et sted hvor de ikke skaper begrunnet frykt hos lokalbefolkningen. Det kan heller ikke være godt å være beboer når du vet at lokalbefolkningen er redd for deg.
Per Olaf Torkildsen

#4 Botrening - langt fra folk!

2013-04-23 22:39

Min erfaring som politimann etter 35 år hvor jeg har pågrepet og fengslet alt fra drapsmenn til mopedtyver og truffet noen tusen asylsøkere er at dette er en konstruert og overdrevet problemstilling. Med all respekt. Jeg bor nærmere Skustadgata enn Torstad skole. Jeg bekymrer meg ikke for å la min sønn "gå alene i den samme gata hvor disse passeres.." Jeg håper nærmiljøet på Billingstad og Hvalstad er rausere enn det per nå ser ut til her på denne "opprop-siden"
Elise Vedeler

#5 Re: Botrening - langt fra folk!

2013-04-23 23:52

#4: Per Olaf Torkildsen - Botrening - langt fra folk!

Hvordan kan du plassere mennesker som har sittet inne for mord og andre tunge kriminelle handlinger rundt barn, ungdom, voksne og eldre som vil være trygge i sitt eget nabolag? Det er barnehager, barneskole, ungdomsskole og videregående i nærheten. Vi vil være tygge. Vi vil gå trygt i nabolaget. De som skal bo med disse menneskene kan ikke sitte barnevakt og passe på dem døgnet rundt. Selv om du er/var politimann så forstår du også hvorfor vi reagerer og hvorfor vi ikke vil ha disse kriminelle menneskene rett utenfor døren vår. Det vil skremme folk til å bli inne, er det greit?

Skustadgata skal være et trygt sted. Man vil være i fred, trygg og ikke være redd for å ikke låse døren eller lukke vinduet. Dette kommer til å skremme folk vekk.

Denne meldingen har blitt fjernet av forfatteren bak dette oppropet (Show details)

2013-04-24 00:02


Kristine Lien Andersen

#7 Re: Botrening - langt fra folk!

2013-04-24 15:06

#4: Per Olaf Torkildsen - Botrening - langt fra folk! 

Raushet og vidsyn er noe av det viktigste vi lærer våre barn, i motsetning til hva dette oppropet forfekter. Hvorfor skal ikke vi bidra til å gi utsatte grupper ny sjanse? Hvorfor skal slike tiltak alltid plasseres "andre steder"? Dette blir for navlebeskuende. Vårt felles sosiale ansvar bidrar vi i første rekke til i de holdninger vi fører videre til våre barn.

Det trekkes i oppropet linjer til asylmottaket på Hvalstad. Jeg opplever daglig beboerne derfra tett på, forbi mitt hus og mine barn. Vi har ingen negative erfaringer med dem. Mine barn forbinder ikke asylmottaket med noe negativt. Med tre halvstore barn på vei ut i verden har jeg klart mine bekymringer og utfordringer. Omgang med tidligere straffedømte og/eller rusmisbrukere er ikke blant dem. Ei heller sneversyn, heldigvis.

Personlig har jeg ett ønske til de som står bak dette oppropet; La meg slippe å få purringer når jeg ikke signerer, slik jeg opplevde å få da jeg ikke signerte mot utvidelsen av asylmottaket i sin tid.

 

 

juni hjartholm
Forfatteren bak dette oppropet

#8 Re: Re: Botrening - langt fra folk!

2013-04-24 22:12

Det var uheldig å nevne asylmottaket i denne sammenheng. Jeg beklager det. Teksten på oppropet er nå redigert, så vi ikke sporer helt av.
Therese

#9 Re: Re: Botrening - langt fra folk!

2013-04-26 21:50

#7: Kristine Lien Andersen - Re: Botrening - langt fra folk! 

 

Kjære Kristine. Jeg er veldig enig med deg i fht. raushet og vidsyn og i at det ikke er store belastninger med asylmottaket. Jeg tenker også at vi bør "tåle" såpass, men jeg har likevel forstått at her handler det om noe helt annet. Du vet også hvor stor tilbakefallsprosenten er for tidligere straffedømte. Her har det endret seg totalt fra et oppfølgingssted for tidligere rusmisbrukere til botrening for nylig straffedømte. Hva blir det neste? Nei, jeg er skeptisk, og jeg er redd det er med god grunn...

Gjest

#10

2013-04-28 23:39

Slik saken er fremmet i Formnskapet 16.04.2013
fremstår den som ufullstendig, uten konsekvens-analyse oppleves kort sagt som manipulerende.

Denne meldingen har blitt fjernet av forfatteren bak dette oppropet (Show details)

2013-04-29 08:19Gjest

#12

2013-04-29 09:56

Vi som bor på Hvalstad må ikke bli pålagt flere "sosiale" tiltak fra kommunen. Vi har i over 30 år slitt med et asylmottak som har vært til stor belastning for omgivelsene.


Gjest

#13

2013-04-29 13:36

Det er ikke bare fare for barnas fysisk og psykisk helse, men også med hensyn til naturomgivelser frykter jeg, at forsøpling og divastasjon tiltar når personer med lav vold terskel og uten tilsyn fra sosialverket skal bo her.
Gjest

#14 Spørsmål

2013-04-29 19:28

Hva benyttes de tre kommunale boenhetene til i dag?
Hvorfor skal man blande ettersoning/botrening med personer som venter på inntak?
Er det ikke elitistisk at man ikke kan ha etterhvernsboliger på Hvalstad?
Vil det ikke være sunt for den ressurssterke mellomklassen på Hvalstad å forholde seg til folk med litt annen bakgrunn?
Hvorfor har ikke aksjonsgruppen oppgitt kontaktinformasjon på flyvebladet? (Utover en nettadresse hvor man må gjette at et tegn i nettadressen skal være en underscore.)
Hvorfor har man ikke oppgitt et sted hvor sjenerte eller høysensitive kan stille spørsmål? (For de vil ikke greie å stille spørsmål fra salen.) Hvis man antar at Hvalstad beboere er hardhudet nok til å snakke for en forsamling, er da en liten ettervernsboliginstitusjon et problem?
Finnes det ikke allerede flere lignende institusjoner på Hvalstad? Eksempelvis i Hvalstadåsen 6?
Når det gjelder asylmottaket, er de som bor der de eneste som bor i området som har smilt og hilst på meg de årene jeg har bodd på Hvalstad.

Gjest

#15 Idyllen som brast

2013-04-29 20:58

Tenk deg at du skal gå hjem etter et selskap, en middag, eller helt enkelt at du får lyst på en måneskinnstur. Så går du der alene, nattestid, nedover stille og fredelige Skustadgata på idylliske Hvalstad, forbi 8 ettervernsboliger hvor det sitter drapsmenn, pedofile, voldtektsmenn, sterkt psykisk ustabile / farlige personer som muligens sitter og ser ut på deg. Du vet ingenting om dem, for du har ikke innsynsrett i hvem som bor der; du vet bare nok til at det gir deg kalde hender idet du heller velger taxi eller står over den turen akkurat i kveld.
Gjest

#16 Min fremtidige politiske stemme i Asker

2013-04-29 21:03

Kommer IKKE TIL Å BLI GITT til de politikerne i Asker som gjør at mine barn nå er redde for hva som skal skje på Hvalstad og som allerede føler seg utrygge og usikre over sin fremtidige skolevei. Snur ikke politikerne på dette foreslår jeg at vi på Hvalstad og omegn stemmer frem noen nye som kan gjøre Hvalstad trygt igjen.
Nabo

#17 Takk til aksjonsgruppa!

2013-04-29 21:34

En stor takk til dere som fronter denne saken! Hvalstad har i høy grad hatt rom for ulike type institusjoner i lang tid. Jeg har bodd mange steder, både østkant og vestkant, men sjelden har jeg opplevd hyggeligere og mer inkluderende mennesker enn her på Hvalstad. At en har fokus på barnas sikkerhet er viktig og riktig. Håper politikerne vil lytte til dere! Lykke til!

Gjest

#18

2013-04-29 21:51

Ved forrige borgerinitiativ var det 330 underskrifter.Håper politikerne tar hensyn til beboerne på Hvalstad og ikke kommer med løfter de senere ikke vil holde.
Gjest

#19 Re: Idyllen som brast

2013-04-29 23:33

#15: Gjest - Idyllen som brast

Hvor er det du har informasjon om drapsmenn, pedofile, voldtektsmenn, farlige personer fra? På hvilket grunnlag sprer du frykt?

Gjest

#20 Re: Min fremtidige politiske stemme i Asker

2013-04-29 23:38

#16: Gjest - Min fremtidige politiske stemme i Asker

Hvis barna er redd nå, et år før planlagt innflytting er det dere som foreldre som må ta ansvar for det. Dere skremmer opp barna, ingen andre!

Nabo

#21 Re: Re: Idyllen som brast

2013-04-29 23:42

#19: Gjest - Re: Idyllen som brast

Det er vel nærliggende å tro at det vil være drapsmenn, pedofile og voldtektsmenn blant eventuelle beboere når det er snakk om straffedømte etter LANGTIDSsoning. Det er snakk om botrening for langtidsdømte som trenger dette. Siden du mener at det skapes unødig frykt lurer jeg på hva du mener vi har i vente dersom dette blir en realitet?

Gjest

#22

2013-04-30 00:34

Vi får møte opp 2 mai på Hvalstad skole. Boligene er ment for Personer med dobbeltdiagnose. Mennesker med dobbeltdiagnose har en alvorlig psykisk lidelse samtidig som de har en vedvarende alvorlig ruslidelse.
Langvarig rusmisbruk fører igjen til fskj.
Juni Hjartholm
Gjest

#23 Derfo så viktig å møte opp

2013-04-30 09:06

Denne diskusjonstråden er et resultat av liten/ingen/misvisende informasjon fra kommunen. Det er derfor så viktig at alle møter opp TORSDAG 2.MAI på Hvalstad Skole, Gymsalen, kl 19:00.
Det er ikke snakk om drapsmenn som vil ligge på lur bak enhver busk. Det er snakk om mennesker, skjebner, som av ulike årsaker har kommet så utrolig feil ut i livet. Ja, etter en langtidsdom i norske fengsler, så inbefatter dette blandt annet drapsmenn og alt som skummelt tenkelig er. Enkelte klarer å fortsette et liv som et bedre menneske. Andre får desverre tilbakefall.
Vi er selvsagt vettskremte, med tanke på å få flere av disse menneskene så nært innpå oss. Det kan gå helt fint, men det kan også gå så fryktelig galt. Det er her viktig å se på statistikken fra andre steder, der de har hatt lignende institusjoner.
Jeg mener vi skal la de som mener at det er en god idé å legge disse boligene her, få lov til å forklare seg på torsdag. Hvorfor har de unlatt å holde oss informert? Det er klart vi blir skeptiske. Vi får forhåpentligvis litt mere sakelige og konkrete opplysninger å forholde oss til, som kan danne et bedre grunnlag for hva vi mener, frykter og tenker.
FOR ALL DEL - MØT OPP!!!


Gjest

#24

2013-04-30 12:37

Grunnen er: Skolevei - hvor mange barn går alene på en øde vei med bom.

Denne meldingen har blitt fjernet av forfatteren bak dette oppropet (Show details)

2013-04-30 14:08


Facebook