HVALSTAD-AKSJONEN 2013

Åtte boliger for ettervern og botrening i Skustadgata på Hvalstad skal stå klar for innflytting i august neste år.

Formannskapet i Asker kommune vedtok i møte den 16.04.2013 at de tre kommunale boligene i Skustadgata 78-82 (ved transformatorstasjonen) skal rives og erstattes med to bygg i to etasjer med til sammen åtte boenheter.Tilbudet er ment for straffedømte som kommer rett fra langtidssoning eller personer som utskrives fra institusjon, og som har behov for botrening i en periode på 1-3 år før de er i stand til å mestre eget boforhold i en ordinær bolig.Vedtaket åpner også for at boligene kan brukes som midlertidige boliger for personer som venter på inntak i institusjonsbehandling men som foreløpig ikke har fått plass.

Tiltaket skulle opprinnelig være døgnbemannet, jf. sak 0130/11, men kommunen har opplyst at dette ikke lenger er tilfellet.

Vi er av den oppfatning at dette tiltaket har en risikoprofil som gjør det fullstendig uegnet for plassering i et etablert boligområde der det i all hovedsak bor barnefamilier, og med nærhet til flere skoler og barnehager.

Nærmeste "nabo" til tiltaket er et område som etter dagens regulering er regulert til lekområde for barn.

Formannskapets vedtak er etter det kommunen har opplyst endelig i den forstand at det ikke oversendes Kommunestyret for behandling.

Vi har organisert oss, og opprettet en side på Facebook - "Skustadgatas Venner" - https://www.facebook.com/groups/skustadgatasvenner/

Vi krever at Formannskapets vedtak av 16.04.2013 (utvalgssak 52/13) om kommunalboliger/botrening/ettervern i Skustadgata 78-82 må behandles på nytt. Tilbudet må plasseres på et annet, bedre egnet sted.

Dette støtter du ved å gi din underskrift.

Om du har mulighet til å gi et bidrag til våre advokatkostnader, har vi kontonr: 1202.86.72479 (merk gjerne med navn)

Vi setter enorm pris på din støtte!