For naturreservat istedenfor 4 felts E6


Hvor mye skal vi ofre for å spare ca. 3 minutters reisetid gjennom Lillehammer?

Våre bekymringer er mange. Noen av de alvorligste er:

· Pilarer, trafikk og bygging gjennom et vernet naturreservat.

· Nedbygging av nye arealer der matjord, landbrukseiendom og kulturminner går tapt for ny, unødvendig og utdatert, infrastruktur.

· Støy og økt utslipp med bakgrunn i økt hastighet, vil ikke forsvinne med «støybokser i brua» og «bærekraftig bygging i treverk». På samme måte som godstoget høres på Vingnes, vil ny E6 høres på Røyslimoen.

· Deltaområder er rike områder og spesielt viktige for biologisk mangfold. En vei gjennom deltaet vil påvirke dette negativt. Norge må kjenne sitt ansvar både nasjonalt og lokalt for å bevare klodens mangfold. Vi har ikke råd til å miste økologisk mangfold mens debatten går om ansvaret er nasjonalt eller lokalt.

· Byggingen koster milliarder kroner. Disse pengene bør brukes på tilrettelegging av kollektiv transport. For eksempel tog.

Ny E6 er feil politikk. Vi trenger redusert biltrafikk og flere kollektive løsninger.

· Ny E6 bru vil være iøynefallende når man kommer til Lillehammer, og tidligere landemerker som for eksempel Lysgårdsbakken, Sollihøgda og Lillehammers unike åsyn vil komme i skyggen av denne.

· Ny E6 Trasè tilrettelegger for en rask passering forbi Lillehammer.

· Vi i Lillehammer ønsker at folket skal komme TIL Lillehammer, ikke fortest mulig forbi.

· Ny E6 vil uunngåelig medføre en tung bompengebelastning for alle reisende, og øke belastningen på alternative ruter via etablerte lokalveier.


Naturvernforbundet i Lillehammer    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Naturvernforbundet i Lillehammer kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook