Mest populære underskriftskampanjer i 2016 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ja til etteradopsjonsarbeid og kompetansesenter for adopsjon!

Visste du at det finnes rundt 20 000 utenlandsadopterte fra 35 ulike land i Norge? Mange adopterte og adoptivfamilier opplever særegne og komplekse utfordringer i ulike faser av livet. Det gjelder både fysisk og psykisk helse som blant annet språk, sosial tilknytning og identitetsspørsmål. Adopterte og adoptivfamilier har ofte behov for hjelp når utfordringene blir for store. Bistand fra et hjelpeapparat med spesifikk kunnskap om adopsjon. Men 9 av 10 norske kommuner oppgir at de ikke har nok ko

Laget: 2016-07-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 537 531
2016 296 292

For et vennligere Oppdal sentrum.

Dette er en underskriftskampanje med hovedfokus på å vise politikerne at vi som ønsker et grønnere sentrum fortsatt finnes. Sentrumsplanen blir bare gråere og gråere og fjerner seg mer og mer fra det vi en gang drømte om og ble forespeilet. Onsdag 25 Mai skal endringer på ønske fra rådmannen opp igjenn i et komunestyre hvor saken allerede er diskutert og vedtatt. La oss vise politikerne at vi er mange som står på deres side i vedtaket de allerede har gjort. Vi håper at rådmannen og de som står b

Laget: 2016-05-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 294 290
2016 294 290

Nei til Magne Frøyland (H) for sit ja til asylmottak på Hommersåk!!

Da har Magne Frøyland H og co i styret for Riska bofellesskap gått i dialog med Ydstebø( han som driver asylmottaket på Forus) om å plassere 40 mindreårige asylanter mellom 14-18 år på det gamle bofellesskapet ved kirkegården.  Skriv under her om du stemmer NEI til dette!  Del Del Del Del !!!

Laget: 2016-05-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 282 272
2016 282 272

Økt kompetanse om vold og omsorgssvikt inn i utdanning

Barn oss i mellom er en tverrfaglig studentgruppe ved Høgskolen i Oslo og Akershus, vi ønsker å øke fokuset på vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn i utdanningene sykepleier, barnehagelærer, lærer, og vernepleier. Samtidig ønsker vi å øke kompetansen om tverrfaglig samarbeid for de samme utdanningene, samt barnevern og sosialt arbeid. Per i dag er det alt for lite undervisning om temaene vold, overgrep og omsorgssvikt. Det fører til at høgskolene utdanner mennesker som skal jobbe med barn, ut

Laget: 2016-04-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 276 272
2016 276 272

NY KODAL SKOLE NÅ! - Skriv under her!

KODAL SKOLE ER IKKE MED I FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017! Forslag til budsjett for nye Sandefjord kommune er lagt frem. I verste fall skjer det ikke noe med renovering og nybygg for Kodal skole før etter 2020. I mellomtiden bygges det boliger for barnefamilier i stor stil i Kodal. Flere boligområder er på vei. Den 50 år gamle skolen, som er anbefalt revet, kan ikke ta i mot flere elever. Det er påvist i rapport på rapport at skolens fysiske rammer, både inne og ute, ikke er synonymt med en god sk

Laget: 2016-11-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 272 271
2016 272 271

Gi Byneset tilbake 01-bussen i helgene!

AtB sitt rutetilbud til og fra Byneset har gått fra dårlig til katastrofalt! Siste ruteendring medførte at nattbuss fra byen til Byneset – natt til lørdag og søndag – med avgang kl 01 ble fjernet. Nå må pensjonister, voksne og ikke minst ungdom tråle gatelangs i påvente av 03-bussen. Mens resten av byens befolkning har mulighet til å benytte seg av avgang hver halvtime fra kl 01, må vi på Byneset enten ta siste ordinære avgang kl 2305 eller vente på neste buss cirka 4 timer senere. Det er både e

Laget: 2016-02-09

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 272 272
2016 272 272

Nei til gigantskoler i Ås

Opprop Til kommunestyret i Ås Fra foreldreaksjonen Nei til gigantskoler i Ås Ad sak 7/16 Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune Vi viser til rådmannens innstilling om veiledende minstenorm på ute- og oppholdsareal (elevenes bruksareal) på 15 m2 per elev for skolene i Ås. Helsedirektoratets anbefalinger er 50 m2. Vi ønsker å presisere at fastsetting av normtall for skolen vil berøre samtlige barn som vokser opp i Ås og alle ansatte ved skolene. Denne foreldreaksjonen består derfo

Laget: 2016-03-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 271 270
2016 271 270

styrk retten til avlastning og krav til kvalitet på tjenesten

Opprop om behov for styrking av rett til avlastning og kvalitetsnormer for avlastningstjenester Vi som står bak dette oppropet er foreldre, som av ulike årsaker, er avhengig av et avlastningstilbud for våre funksjonshemmede barn. Vi har og med oss fagfolk som ser behovet for et mangfold av virkemidler til avlastning for familier med utviklingshemmede barn. Med innføringen av rettighetsfestet BPA og høy grad av gjennomslag for ordningens interessebærende organisasjoner, opplever vi at avlastning

Laget: 2016-10-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 272 269
2016 270 267

Sei NEI til fusjon!

9. juni skal høgskulestyret ved HiSF samlast for å ta den endelege avgjerda om HiSF skal gå inn i fusjon med HiB og HSH eller ikkje. Tidlegare har 87% av studentane stemt nei til fusjonsforhandlingar, men høgskulestyret trassa studentane og gjekk likevel vidare. Vi ber høgskulestyret om å lytte til studentane. HiSF er studentane sin skule, det er vi som driv høgskulen, lever her og tar utdanning her. Vil du at HiSF skal utvikla seg til fordel for deg, og ikkje bruke dine pengar på ein kostbar fu

Laget: 2016-05-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 269 266
2016 269 266

Åpent brev til Dr. Karsten Kronholm ang Fri Energi og Karsten Midtbø

Hei Karsten Kronholm og dere som vurderer Karsten Midtbø’s situasjon fortløpende: karsten.kronholm@helse-bergen.no Det ser ut til at det kan bli en travel tid framover for deg og dere på Sandviken Psykiatriske avdeling med innleggelser om dere ikke begynner å oppdatere deres tidligere virkelighetsoppfatning/overbevisning. Store ting er i ferd med å skje i disse tider, deriblant tilgjengeligheten av fri energi-teknologi, viten om sjelen, dens praktiske betydning og kjærlighet med fred på jorden.

Laget: 2016-09-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 270 249
2016 266 245Facebook