JA til Tøyen Arena - en flerbrukshall og kulturarena midt i byen!

 

 

I en bydel hvor det er identifisert et STORT BEHOV for møteplasser, et STORT BEHOV for barne- og ungdomstiltak og man har STORE HELSEUTFORDRINGER mener vi at å bygge en kommunal FLERBRUKSHALL tilgjengelig for ALLE på Tøyen i forbindelse med Områdeløftet og Tøyenparkprosjektene er noe av det VIKTIGSTE man kan gjøre for å skape VARIG endring på Tøyen spesielt og (Gamle) Oslo generelt

 

Hallkapasiteten i byen er allerede sprengt. Politikerne forventer fortsatt befolkningsvekst, også i indre by, så da må vi ta grep nå! Tøyenparken (eller helst sirkustomta og der Munchmuseet ligger nå) er det stedet med plass nok til en slik hall i vårt nærområde.

 

I Oslo sentrum er tilstanden i dag kritisk både når det gjelder treningstid per lag per uke, antall innbyggere per idrettsflate og antallet barn og unge per idrettsflate. Tøyenbarna har i prinsippet ingen flerbrukshaller tilgjengelig, og både skolen og de lokale idrettslag og foreninger har desperat behov for en slik. Nå er planprogrammet for Tøyenparken ute på høring. Men programmet spesifiserer ikke det vi trenger - og har etterspurt gjennom hele Områdeløftprosessen - en flerbrukshall! Vi trenger en arena for klatring, basketball, håndball, fotball, volleyball, innebandy, cricket, rugby, capoeira, tae kwon do etc. - gjerne samlokalisert med det planlagte hovedbadet - og med kort gangvei fra Tøyen Skole slik at barna derfra kan benytte den regelmessig. Den bør ha internasjonale mål slik at den ved behov også kan huse større arrangementer av ulik art. Også kulturarrangementer. Når Munch flytter så kan vi invitere nye, store befolkningsgrupper til Tøyen. Kanskje til EM i kvinnehåndball, NM i klatring, større datatreff og cosplay arrangementer, konserter under Øyafestivalen eller enda mer lokalt - "Tøyen Skoles årlige Julerevy". Positive ting som gjør at barna våre ikler seg en ny identitet - de kommer fra den inkluderende og spreke bydelen. Ikke den med "store helseutfordringer og høy barnefattigdom..."

 

Vi ønsker at Tøyen Arena skal bli et identitetsskapende samlingssted for både barn, ungdom, voksne og eldre, hvor de kan få et bredt aktivitets- og kulturtilbud. Et subsidiert halltilbud vi Tøyenbeboere kan bruke hver dag, hele året. Hvor våre fine barn og unge møter trygge voksne som har ambisjoner på deres vegne og hvor vi kan komme sammen som lokalsamfunn til større arrangementer. Vi har tro på at integrering og samhørighet skapes gjennom sport, idrett og kultur. Vi har store forventninger til fremtidens Tøyengenerasjoner. Men da må vi legge forholdene til rette.

 

Signér for å SI JA til Tøyen Arena - en flerbrukshall og kulturarena - midt i byen!

 

 

Et grasrotinitiativ fra Tøyenbeboere og Tøyenorganisasjoner, med representanter fra blant annet:

 • Tøyenkampanjen
 • Tøyeninitiativet
 • Tøyenkontoret
 • Tøyenravnene
 • Tøyen Skoles FAU
 • Somalisk Mødregruppe
 • 5-årsklubben, Tøyen Skole
 • Tøyen Sportsklubb
 • Tøyen Tornadoes  
 • GØY-NOR Sportsklubb
 • Boretsslaget Sørligate 40-44-46
 • Hyperion - N4F
 • Øyafestivalen

(Dersom du og din organisasjon ønsker å stå bak dette oppropet, ta kontakt, så setter vi dere på)