NEI TIL NEDLEGGELSE AV BUVOLLEN SKOLE OG BARNEHAGE!

NEI TIL NEDLEGGELSE AV BUVOLLEN SKOLE OG BARNEHAGE!

Buvollen skole og barnehage trues av nedleggelse, og foreslås lagt ned med virkning fra 01.08.16

Dette handler om mye mer enn for eller imot nedleggelse av en skole og en barnehage. Dette reiser spørsmålet om nedleggelse av hele grender og forringelse av fellesskap og livskvalitet. Buvollen skole og barnehage skaper trygghet og omsorg til barna. De bygger identitet og er selve hjertet i nærmiljøet. Rudsbygd er en velfungerende og aktiv grend som representerer et trygt miljø for barna, basert på godt lokalt initiativ og et unikt lokalt samhold.

Det er trist at våre barn og et helt lokalsamfunn skal ofres i en økonomisk kabal på veien mot sentralisering og effektivisering! Vi som undertegner denne protesten mener at en nedleggelse er mangel på langsiktig omsorg for barnas fremtid og en trussel mot det gode i vårt unike og levende lokalsamfunn. 

 

Protester! Skriv under!