Behald Akuttkirurgien i Volda!

Hjelp oss i kampen for å behalde akuttkirurgien ved Volda sjukehus!

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har lagt fram forslag til Nasjonal helse- og sjukehusplan der Volda sjukehus i begge av dei to skisserte modellane vil miste kirurgisk akuttberedskap. Det betyr i så fall at det ikkje vil verte sjukehus med akuttkirurgi mellom Ålesund og Førde.