Behald Akuttkirurgien i Volda!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Behald Akuttkirurgien i Volda!-oppropet.


Gjest

#1

2015-12-08 20:32

Galskap å legge ned akutten i Volda

Gjest

#2

2015-12-08 21:05

Fordi det er viktig å behalde lokal sjukehuset ☺

Gjest

#3

2015-12-08 22:26

Viktig å ha et akuttmottak.

Gjest

#4

2015-12-08 22:46

Fordi eg bur i nærheita, og sjukehuset i Volda er primærsjukehuset mitt. Vi treng å ha eit sjukehus i nærheita med akuttmottak i ein region med så monge menneskje, faktisk!

Gjest

#5

2015-12-08 22:53

Fordi alle har rett på eit likeverdig helsetilbod som gir tryggleik - uansett kvar i Noreg ein bur. Ein kan ikkje jamstille Austlandet eller stadar med strake motorvegen med f eks kyst-Noreg og andre stadar i Noreg som har vegstrekningar som ikkje byr på same tryggleik og forutsigbarhet. Styrk lokalsjukehusa istaden! Ikkje lag eit 'fattigare' samfunn.

Gjest

#6

2015-12-08 23:16

Vi trenger akuttkirurgien for å kunne være trygge på at vi får raskest mulig hjelp i nærheten!

Gjest

#7

2015-12-08 23:24

For å beholde trygghet og sikkerhet for de som bor i distriktene.

Gjest

#8

2015-12-08 23:35

Fordi vi treng akuttkirurgi ved sjukehuset i Volda!

Gjest

#9

2015-12-08 23:36

Det er uakseptabelt om folk må dø og være redde for eller få varige men pga manglende akutt hjelp i tide! Det skaper angst og panikk, tenk om det gjelder barnet ditt og blir varig funksjonsnedsatt pga dette! Tenk deg selv ventetiden på helikopter, ferger og ambulanser i timevis og i storm og dårlig vær!

Gjest

#10

2015-12-08 23:37

Eg signerar fordi eg synes at Volda sjukehus skal få beholde akuttkirurgen. Det er viktig for å redde mange mennesker her i området, som treng akutthjelp raskt! Eg ser ingen meining i å legge ned akutten i Volda. Stå på!

Gjest

#11

2015-12-08 23:44

Vi vil ha sikkerhet på Sunmøre også.

Gjest

#12

2015-12-08 23:45

Fordi alle mennesker i Norge trenger akuttkirurgi uavhengig av geografi.

Gjest

#13

2015-12-08 23:46

Det er ei viktig sak.

Gjest

#14

2015-12-08 23:49

Vi trenge sjukehuset og vi trenge akuttkirugien i Volda.!

Gjest

#15

2015-12-09 00:24

Fordi deter galskap av helseministeren å legge ned akuttkirurgien i Volda!!

Gjest

#16

2015-12-09 00:34

Eg har kjær familie som har trengt dette tilbudet fra mong ein gong. Trygghet for dei som bur på søre Sunnmøre.

Gjest

#17

2015-12-09 00:34

Høie får ikkje ta slike avgjerdlar for liva våre! Viner like mykjw verd som resten av landet!

Gjest

#18

2015-12-09 00:52

Akkuttkirurgi er viktig ved sykehuset i Volda.
Legges den ned, vil det koste menneskeliv.
Vi bor ute i distriktet og veien til Ålesund er for lang.
Det er bare fra skrivebord i Oslo det ser enkelt ut å transportere pasienter med helikopter eller sykebil fra Volda til Ålesund. Klimatoppmøtet i Paris vil konkludere med at vi vil få mer ekstremvær i fremtiden, da er det utopi å tro at det ikke vil påvirke syketransport på Sunnmøre.
Helseministeren bør finne frem kartboka og se hvor Sunnmøre ligger - ut mot havet!

Gjest

#19

2015-12-09 01:09

Fordi eg syns att det er veldig viktig, å beholde akuttkirurgien.Hvorfor må det absolutt legges ned over alt.Bruk pengene på det som er veldig viktig, for oss som bur her i Norges land.Å slutt å kaste penger ut i den vide verden.!!!!!!

Gjest

#20

2015-12-09 01:23

Det er viktig å beholde dette tilbudet for oss som bur i nærheta!

Gjest

#21

2015-12-09 01:24

Vi TRENG akuttkirurgien!!!!

Gjest

#22

2015-12-09 04:10

For å få beholde nærheita til eit godt sjukehus, både når det gjeld dyktige leger og ikkje minst den personlige omtanke og oppfølging vi får, fordi det ikkje er eit stort og "maskin" drive sjukehus.

Gjest

#23

2015-12-09 05:04

Jeg signerer på dette fordi jeg ikke kan tenke meg noen andre sjukehus!, jeg føler meg trygg, ikke lang ventetid, alle er hyggelige, sleppe å måtte vere lenge vekke fra jobb, sleppe å måtte ta ferje og att på til betale parkering.
Samt at om det skulle skje meg noe alvorlig, så kn jeg føle meg trygg på at ej ikke må kjøre langt. Og at dt må klaffe med ferje

Gjest

#24

2015-12-09 06:20

Viktig å behalde akuttkirurgien ved Volda Sjukehus. Ved sjukdom er det godt å ha nær familie og venner som kan kome på besøk,
å gi støtte og oppmuntring.
,

Gjest

#25

2015-12-09 06:41

Behold akuttkirurgien i Volda