Behald Akuttkirurgien i Volda!


Gjest

/ #5

2015-12-08 21:53

Fordi alle har rett på eit likeverdig helsetilbod som gir tryggleik - uansett kvar i Noreg ein bur. Ein kan ikkje jamstille Austlandet eller stadar med strake motorvegen med f eks kyst-Noreg og andre stadar i Noreg som har vegstrekningar som ikkje byr på same tryggleik og forutsigbarhet. Styrk lokalsjukehusa istaden! Ikkje lag eit 'fattigare' samfunn.