Behald Akuttkirurgien i Volda!


Gjest

/ #22

2015-12-09 03:10

For å få beholde nærheita til eit godt sjukehus, både når det gjeld dyktige leger og ikkje minst den personlige omtanke og oppfølging vi får, fordi det ikkje er eit stort og "maskin" drive sjukehus.