Behald Akuttkirurgien i Volda!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Behald Akuttkirurgien i Volda!-oppropet.


Gjest

#101

2015-12-09 23:37

Fordi så utruleg mange må reise så ekstra langt " Med livet i ein tråd" ! Og no er her orkan og storm i vekevis - og fly og ferjer er innstilte stadig vekk! Og kvifor øydelegge eit så supergodt akuttsjukehus? !!! Eg frys ...

Gjest

#102

2015-12-10 00:22

Alle lokalsykehus i hele Norge bør beholdes i den form de har i dag!

Gjest

#103

2015-12-10 02:05

Jeg kjenner til bygda Volda av familiære årsaker.Viktiheten av å opprettholde dagens funksjoner er avgjørende for å opprettholde trygghet og sikkerhet for innbyggerne og turister /sommer gjester noe jeg personlig har erfart.

Gjest

#104

2015-12-10 06:45

Bur på Sørlandet, men er opprinnelig fra Sæbø. Eg veit kor viktig det er at akuttkirurgien forblir på Volda sjukehus!

Gjest

#105

2015-12-10 06:45

Fordi alternativet ikkje eksisterer!!

Gjest

#106

2015-12-10 08:20

Fordi det trengs og det e for lange avstanda mellom Ålesund og Førde. Tenk på pasientene!

Gjest

#107

2015-12-10 08:42

Viktig for rask behandling i nærområdet og nabokommunene då det blir alt for langt å reise til Ålesund. sterk arbeidsplass med mange svært flinke folk.

Gjest

#108

2015-12-10 08:50

Viktig å støtte opp om det lokale sjukehuset, det er vi som er lokale som ser og vet behovet ikkje dei som sitter i Oslo og skal bestemme. Føler nedlegging av akutten i volda er bare et spill for å finansiere det nye sykehuset i Molde

Gjest

#109

2015-12-10 10:03

Er selv utflytta fra distriktet og avstandene der oppe er alt for store til at man kan leke med livet til folk. Det er katastrofe hvis akuttmottaket i Volda blir fjerna.

Gjest

#110

2015-12-10 10:28

Vi har ingen liv å miste!

Gjest

#111

2015-12-10 10:28

Viktig å behalde akuttkirurgien i Volda!!

Gjest

#112

2015-12-10 13:36

Fordi det er ei livsviktig sak for oss i distriktet!

Gjest

#113

2015-12-10 13:49

Ville helikopteret landa på Stadt idag slik som det bles? Kva om det sludda litt i tillegg...? Tvilar.. Ergo nesten 3 timar i bil til Førde for akutthjelp! Gale nok med litt over 2 timar til Volda... Best å halde seg frisk ja... GAPSTELL OG GALSKAP under eitt!

Gjest

#114

2015-12-10 13:52

Jeg har selv vært på Volda sykehus ,med min kjære sønn. Det er snart 50 år siden. Vi kom da fra Vartdal. Skal man da reise enda lengre, enten til Førde eller. Ålesund. Det er rett og slett uhørt.

Gjest

#115

2015-12-10 15:49

Ønsker å ha helsehjelp nærmest mulig,sikkerhet hvis katastrofe inntreffer.


Gjest

#116

2015-12-10 15:56

Viktig og nødvendig med fullverdig sjukehus i så tettbefolka region

Gjest

#117

2015-12-10 16:39

Egentlig unødvendig å kommentere!
Hele sykehuset og dets funksjoner er utrolig viktig, for oss som bor i distriktet og alle andre som blir syke! -akutt eller ikke!

Denne meldingen er fjernet av forfatteren (Show details)

2015-12-10 18:35Gjest

#119

2015-12-10 20:17

Fordi det viktig

Gjest

#120

2015-12-10 20:57

Fordi det er livsvikti og behalde lokalsjukehuset.

Gjest

#121

2015-12-10 20:58

Akuttkirurgien i Volda er veldig viktig for oss alle som bur her.

Gjest

#122

2015-12-10 21:14

Det er viktigt med ett sjukehus mylla førde og Ålebya. Som kan ta i mot akutte tilfelle

Gjest

#123

2015-12-10 22:08

Vil behalde akutt avdelinga I Volda...

Gjest

#124

2015-12-10 23:11

Ei nødvendigheit at vi kan ha ein slik tryggleik i nærheita !!!

Gjest

#125

2015-12-11 08:37

Dette er viktig for befolkningen og pasientene. Sykehuset er befolkningenes trygghetsbase.