Behald Akuttkirurgien i Volda!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Behald Akuttkirurgien i Volda!-oppropet.


Gjest

#26

2015-12-09 06:53

Fordi det er viktig å behalde akuttkirurgien i Volda

Gjest

#27

2015-12-09 07:05

Oppmodar alle til å signere!

Gjest

#28

2015-12-09 07:26

Rett og slett fordi vii trenger dette. Denne helgen var en ung jente sendt til Volda med magesmerter. Det visste seg at hun måtte fjerne blindtarmen sin og var sendt til Ålesund med ambulanse. Dette er en unødvendig påkjenning for både pasienten og familien når de er først kommet til en sykehus som ligger i nær området.

Gjest

#29

2015-12-09 07:33

Bodd i Ørsta og vært i praksis som sykepleier ved Volda sykehus! Trenger akuttkirurgien der! Jeg hadde blant annet f.eks. Aldri født ved et sykehus uten akuttkirurgi.

Gjest

#30

2015-12-09 07:47

Jeg signerer dette opprøret, fordi vi treng akurtkirurgien i Volda. Akutt = noe som skjer uventa. Tenk om dere legg ned akuttkirurgien, også er der noen som treng akutt hjelp. Der er liv som står på spill. Alle menneske er like verdifulle! Det er ingen som fortener å dø, når akuttkirugiem i Volda nå leggest ned. Det tek rundt 1 time til Ålesund med bil. Tenk om personen døyr på veien... Det er mye bedre å behalde akuttkirugien i Volda, å prøve å redde liv, istede å flytte den til plasser lengre vekke. Dere kan prøve å redde live, men dere sårer en del personen når de har en forbindelse med personen som desverre måtte dø... Kanskje personen fekk overleve, men det tok forlang tid.

Gjest

#31

2015-12-09 08:08

Vi må behalde akuttkirurgi i Volda!

Gjest

#32

2015-12-09 08:21

Er motstander av at politikarane øydelegg viktige tilbod der folk bur på ideologisk grunnlag. All praksis viser at sentraliseringsfolka tek feil, men når det bevist er det for seint å bygge oppatt. Det går ikkje an å godta når det gjeld liv og helse iallefall.


Gjest

#33

2015-12-09 08:42

Eit sjukehus treng beredskap i kirurgi, medisin og anestesi for å vere fullverdig sjukehus. Vi krev respekt for folk som bur og arbeider i distrikta.
Vi krev tryggleik.

Gjest

#34

2015-12-09 08:52

Vi har rasutsatte veier og fergeforbindelser her i vårt distrikt. Hvis været ikke spiller på lag ved en evt ulykke, slik at helikopter når frem raskt, så vil det være ekstremt viktig med akuttfunksjon på Volda/Ørsta-siden!

Gjest

#35

2015-12-09 09:14

Fordi det er svært viktig for regionen å ha et oppegående sykehus tilgjengelig uten bruk av ferge eller helikopter. Det er rundt 40000 mennesker og en stor mulighet for at det vil berge mange liv fremover.

Gjest

#36

2015-12-09 09:17

Trenge akutten i Volda

Gjest

#37

2015-12-09 09:27

Vi har råd til behalde akuttkirurgi overalt. Redde liv er det viktigaste, Står liv på spel har vi inga tid å miste.
Betre å skjære ned på andre utgifter i det norske samfunnet, helsetoppane sine fallskjermer må iallefall vekk i tillegg på tinget er det nok poster å kutte !!!

Gjest

#38

2015-12-09 09:28

Distriktet vårt har mange rasutsette vegstrekningar, og mykje dårleg ver. Det er derfor ekstra viktig å ha kortast muleg veg til akkuttsjukehus om ulukka er ute. Sjukehuset i Volda har god drift, både fagleg og økonomisk, sentralisering vil gi eit mykje dårlegare tilbod for mange 10-tusen pasientar.

Gjest

#39

2015-12-09 09:40

Vi trenger akuttkirurgi i Volda

Gjest

#40

2015-12-09 09:45

Da har eg Signert

Gjest

#41

2015-12-09 10:03

Henny Jonette Haugen Sætre!

Gjest

#42

2015-12-09 10:47

støtte til volda

Gjest

#43

2015-12-09 10:52

Fordi jeg vil beholde akuttkirurgien i Volda.

Gjest

#44

2015-12-09 10:55

Eg valde å gjere det for eg meinar det er så viktig å støtte opp mot sjukehuset!!!

Gjest

#45

2015-12-09 10:55

Signerte dette oppropet i sjokk og vantru på at ej nettopp måtte signere dette, då ej ser på Akuttkirurgien som ei absolutt nødvendigheit og at det er ei sjølvsagtheit at den er der !
SKAM å i det heile tatt vurdere nåke anna !

Gjest

#46

2015-12-09 10:57

Fordi jeg har hytte i Volda, og vil støtte volda

Gjest

#47

2015-12-09 11:12

Det er avgjerande med engasjement!

Gjest

#48

2015-12-09 11:12

Har opplevd kor viktig det var å få akuttkirurgi (der og då) i samband med komplisert brudd i begge leggbeina... hadde vore uforsvarleg med lang vidaretransport til anna sykehus,- og mykje venting midt på vinteren.

Gjest

#49

2015-12-09 11:16

Uhørt å legge ned det folk trenger

Gjest

#50

2015-12-09 11:22

Det er viktig!