Behald Akuttkirurgien i Volda!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Behald Akuttkirurgien i Volda!-oppropet.


Gjest

#51

2015-12-09 11:27

Dette er viktig.
Vi må få behalde denne avdelingen.

Gjest

#52

2015-12-09 11:29

Ørsta er heimbygda mi. Eg bryr meg! Er sjukepleiar og jordmor, veit at i akuttsituasjoner er det minutt som tel (f.eks ved fødsel der det oppstår komplikasjoner). Då er det for langt til Ålesund. Kvart einaste liv er verdifullt!


Gjest

#53

2015-12-09 11:41

Volda sjukehus må vere slik at alle som treng hjelp får det så raskt som mulig.

Gjest

#54

2015-12-09 12:03

Vi blør ikke saktere på bygda. Helsetilbudet skal være likt for alle i landet. Oslo, Alta eller Volda.

Gjest

#55

2015-12-09 12:07

Fordi jeg ønsker raskest mulig behandling for alle. Veit heller ikkje hvem som kan trenge det, før det skjer..

Gjest

#56

2015-12-09 12:40

Akuttavdelinga på Volda sjukehus har redda mange liv. Treng vel ikkje seie meir enn det,

Wivi

#57 Volda sjukehus

2015-12-09 12:44

Vi vil behalde akuttavdelinga ved Volda sjukehus!!!

 


Gjest

#58

2015-12-09 12:51

Det er viktig med lokal akuttkirurgi.

Gjest

#59

2015-12-09 13:12

Det har berga mitt liv, og mange i familien min sitt liv flere ganger! Selvfølgelig Må vi beholde akutt kirurgi.

Gjest

#60

2015-12-09 14:56

Lokalsjukehusa må få vere i fred. Det gjeld alle menneska som bor i distrikta ,som føler seg redde og utrygg på framtida .

Gjest

#61

2015-12-09 15:18

Signert

Gjest

#62

2015-12-09 16:15

For rettferdig og nødvendig helsehjelp der vi bur

Gjest

#63

2015-12-09 16:15

for det er uhyre viktig å behalde dette for det gjelder liv å død

Gjest

#64

2015-12-09 17:08

Barna mine treng dette lokale sjukehuset.


Gjest

#65

2015-12-09 17:16

fordi det er helt idiotisk å legge ned akuttfunksjonen:)

Gjest

#66

2015-12-09 18:01

Jeg gikk ett år på hjelpepleierskolen I Volda på 1980-tallet. Så dengang hvor viktig lokalsykehusfunksjonene var for Søre Sunnmøre. Det har vel ikke blitt mindre viktig I 2015. Man må også tenke på at man må med ferge for å komme til et større sykehus.

Gjest

#67

2015-12-09 18:25

Dette er viktig!!

Gjest

#68

2015-12-09 18:29

Jeg kommer fra Ulsteinvik og syns at vi må få ha ha en sjanse til å få hjelp så fort som mulig når uhellet er ute.å drive å måtte ta ferge tar alt for lang tid

Gjest

#69

2015-12-09 18:30

Jeg signerte fordi jeg vet hvordan forholdene er i hjembygda. Vær og føreforhold gjør at det ofte er umulig å komme til Ålesund, derfor er akuttkirurgi i Volda livsnødvendig for de som bor på søre og ytre sunnmøre. Mange dager i året er ikke det andre sykehuset tilgjengelig for oss.

Gjest

#70

2015-12-09 18:50

Fordi jeg synes det er både viktig og trygt for et lokalbefolkning å ha et slikt tilbud. Alt skal ikke måles i kroner og ører, i allfall ikke når det handler om liv.

Gjest

#71

2015-12-09 18:51

For å unngå at liv går tapt!

Gjest

#72

2015-12-09 19:03

Fordi kirurgen ikkje sit og ventar på akuttoppdrag, men utfører viktige vurderingar og tverrfaglig samarbeid til beste for pasienten når han ikkje opererar akutt. Forsvinn akuttkirurgien forsvinn også kirurgen, fagpersonen og andre fagpersonar dreg etter.. Eit sjukehus treng fagleg bredde!


Gjest

#73

2015-12-09 19:26

fordi det e galskap å legge ned akutten i volda selvfølgelig !

Gjest

#74

2015-12-09 19:41

Behald akuttkirurgien fordi det reddar liv, og gjer ein forskjel! Utan akuttkirurgien i volda hadde kanskje ikkje datra mi hatt ei mor for eksempel.


Gjest

#75

2015-12-09 19:49

Viktig sak for absolutt alle i regionen nordfjord/søre sunnmøre