Behald Akuttkirurgien i Volda!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Behald Akuttkirurgien i Volda!-oppropet.


Gjest

#76

2015-12-09 19:51

Akuttkirurgi er noko av det viktigaste vi har. Høie bør heller gå av, når han ikkje ser viktigheten i det.

Gjest

#77

2015-12-09 19:52

Fordi vi treng akuttkirurgi i Volda !
Så enkelt er det.

Gjest

#78

2015-12-09 20:00

Det er veldig viktig !!!!!!

Gjest

#79

2015-12-09 20:14

Dette er viktig!

Gjest

#80

2015-12-09 20:17

Eg er frå Vanylven, det tek allereie 1,5 time medrekna ferge å komme seg til Volda... Blir akuttkirurgien i Volda lagt ned tek det dobbelt så lang tid å komme seg til næraste sjukehus (3 tima til Ålesund med rekna to ferge). Her på Vestlandet er det ofte uvær så det er ikkje berre å ta helikopteret heller... Kor myke er eit liv verdt?!

Gjest

#81

2015-12-09 20:34

Akuttkirurgi i Volda et heilt avgjerande for at sjukehuset skal bestå!!!

Gjest

#82

2015-12-09 20:39

fordi en nedleggelse av mitt lokalsykehus vil potensielt ha store konsekvenser for meg, min familie og mine venner!

Gjest

#83

2015-12-09 20:47

Klinikken er viktig på Sunnmøre, ja, det kan stå om liv viss vi mister den.

Gjest

#84

2015-12-09 20:48

Vi bur i eit område der geografien og vêrtilhøva ikkje tilseier at det vil vere forsvarleg å avvikle akuttkirurgien ved sjukehuset i Volda.

Gjest

#85

2015-12-09 21:09

Fordi jeg jobber på et såkalt lite sykehus selv der vi også trues med nedleggelse av diverse tilbud og det er ikke bra for pasientene eller personalet. Viktig at tilbud opprettholdes. 


Gjest

#86

2015-12-09 21:20

Nærheit gir tryggheit. Dette må ikkje skje!

Gjest

#87

2015-12-09 21:22

Vi treng akutten i nærområdet .... Ha kortast mulig veg til sjukehus når behovet er der . !!! Vi har like rett til beh vi som bor i grisgrendte strøk , som dei som bor tettare . Vi er like mange ...

Gjest

#88

2015-12-09 21:52

For å behalde akuttkirurgien i Volda! Då det er svært viktig å behalde denne!

Gjest

#89

2015-12-09 21:56

Er viktig med lokale sykehus og akuttmottak.livsviktig med rask behandling og førstehjelp

Gjest

#90

2015-12-09 21:59

Skriv under! Oppretthold et tilstrekkelig tilbud også for befolkningen i distriktene!

Gjest

#91

2015-12-09 22:03

Akuttkirurgien er livsviktig!!

Gjest

#92

2015-12-09 22:31

Det er meiningslaust å fjerne akuttkirurgi frå eit lokalsjukehus

Gjest

#93

2015-12-09 22:32

Viktig å beholde akuttmottaket i volda! Ekje alle plassa dei bør spare penga, liv og helse først!!

Gjest

#94

2015-12-09 22:49

Eg vil fortsatt ha akkuttkirurgi i Volda! vil du? Signer du også, om det er viktig for deg også!

Gjest

#95

2015-12-09 22:52

Fordi det er ei viktig sak, handlar om liv og helse til lokalfolket.!!

Gjest

#96

2015-12-09 22:58

Fordi akuttkirurgien i Volda kan bety forskjellen mellom liv og død.

Gjest

#97

2015-12-09 22:59

Viktig å kunne behalde akuttkirurgien i Volda !!!!!

Gjest

#98

2015-12-09 23:00

Vi trenger sjukehuset vårt

Gjest

#99

2015-12-09 23:18

Helse er en tjeneste som utføres av helsepersonell, ikke av økonomer og papirflyttere. Reduser byråkrater og byråkrati for å frigi midler, ikke kødd med lokale sykehus!

Gjest

#100

2015-12-09 23:30

Vi treng akuttavdeling nær der folk bur. Mange av oss som har fra 1 til 30min å kjøre til sjukehuset i Volda, har 2 til 4 timer kjøre til Ålesund og enda lenger til Førde. Det heiter "Akutt" for ein grunn. Sjølv om akuttavdelinga ikkje er full heile tida, så betyr det ikkje at det ikkje trengs. Som tanta mi sa til min bestefar då ho skulle forklare han kvifor han måtte bruke sikkerheitsbelte i bilen sin "Du brukar jo ikkje sikkerheitsbelte 《fordi du kjem til å havne i ein ulykke》. Du brukar det 《i tilfelle du havnar i ei ulykke》, for då er du mykje tryggare enn om du ikkje hadde sikkerheitsbelte". Så då seier eg: Vi har ikkje akuttavdeling fordi vi kjem til å havne i ein ulykke. Vi har det i tilfelle vi havnar i ein ulykke, for då er vi mykje tryggare enn om vi ikkje hadde akuttavdeling.