All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2016 All tid Opprop navnLaget
9 9 Fjern Christer Skogland fra Facebook
Christer Skogland er tydelig ute etter publisitet og vil melke en død ku for det den er verd.  Han vil gjerne gre 30000 menn under samme kammen.  Mannegruppa Ottar fjerner ytringer som ikke passer retningslinjene til gruppa. De som bryter retningslinjene fjernes også. ...
2016-10-05
9 443 Nei til nedlegging av Buss 57 Carl Berner-Økern (Lukket)
Buss 57 fra Carl Berner til Økern betyr mye for mange som både bor og jobber oppe på Sinsen, Løren og Fjellhaug. Her bygges det flere og flere boliger, samt at Fjellhaug Internasjonale Høgskole med ca. 220 studenter og et studenthjem med ca. 100 studenter, samt NLMs hovedkontor benytter dette stoppet "Fjellhaug". Vi er bevisste på at det kommer en t-bane linje på Løren i 2016, men denne vil ikke d...
2015-11-19
9 8 509 Si JA til #styrkjordvernet
Oppropet "Si JA til #styrkjordvernet" støtter oppropet "Stopp nedbygging av matjorda - nå" I november 2015 sier vi dette; "Styrk jordvernet i Norge!" Bakgrunn: Næringskomitéen skal avgi sin innstilling om ny nasjonal jordvernstrategi torsdag 19.november.  De regionale jordvernforeningene i Vestfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Telemark og Rogaland har tatt initiativ til oppropet Stopp nedbygging...
2013-11-27
9 232 Elevopprop mot lekser
11. desember klokka 10.00 skal politikerne i Oslo bestemme om de skal forsøke å ha leksefri skole i Oslo. Da skal de stemme over et forslag som Rødt har levert inn. Dersom dette forslaget blir vedtatt betyr det at 10 barne- og ungdomsskoler og 5 videregående skoler i Oslo vil bli leksefri i minst tre år. Signer dette oppropet dersom du vil at skolen din skal være leksefri. I tillegg til dette o...
2013-11-25
9 10 Få avsatt og fjernet Trine Skei Grande
På grunn av at det er startet et opprop for å få fjernet norges viktigste politiker, nemlig Sylvi Listhaug, mener jeg det er mye viktigere å få fjernet regjeringens største bremsekloss, nemlig Trine Skei Grande, som vil åpne Norges grenser vidåpne... ...
2016-02-11
9 1 063 Ja til samme rettigheter på SFO som i grunnskolen.
Barn med nedsatt funksjonsevne har pr. i dag ingen rettigheter i opplæringsloven knyttet opp til SFO. SFO er et frivillig tilbud, og skal finansieres gjennom foreldrebetaling. Dette gjør at barn med behov for ekstra assistent blir avhengig av kommunenes gode vilje for å få et tilrettelagt og forsvarlig tilbud. Dette fører til store kommunale forskjeller i kvaliteten på SFO-tilbudet. Kunnskapsdepar...
2014-08-13
9 10 Nei til "Nordic Refugee Rights Activists" sitt anti demokratiske opprop
Ser de angriper Sylvia Listhaug. Det er ikke den første de angriper og ikke blir det den siste. Deres helt opplagte mål er å overstrømme norge med så mange fremmede at ikke lenger Norge slik vi kjenner det er mulig å hverken redde eller kjenne igjen. De mener: "Norges første innvandrings- og integreringsminister, Sylvi Listhaug, står for en innvandringspolitikk som ikke står i stil med tidenes fly...
2016-10-28
9 9 Støtte til Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug
Listhaug og Regjeringen la frem 40 forslag til innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken i romjulen i fjor. Dette var en oppfølging av det brede asylforliket som ble vedtatt på Stortinget. Vi bør være kjempestolt over at Sylvi tar tak i problemene og prøver å løse dem. Hun er tøff tvers igjennom. Et mer solid grunnfjell skal du lete lenge etter....
2016-02-13
8 5 587 Studielån i juni!
http://workbase.no/topic/647-studenter-har-ikke-vært-fattigere-pa-37-ar/ Denne artikkelen forteller oss at studenter ikke har vært fattigere på 37 år, anno august 2012. Som student selv, merkes dette spesielt godt i mai/juni måned, ettersom vi ikke får utbetaling i juni. De fleste studenter er ikke ferdige med skoleåret før godt uti juni, og ettersom det ofte er travle eksamensperioder fra mai og...
2013-05-28
8 2 422 Gilde ribbe i COOP-butikker
COOP, som er største matvarekjede, velger bort Gilde kjøttvarer. Som forbrukere vil vi ha tilgang til norske kjøttvarer i våre nærbutikker. Gilde ribbe og Gilde lammekjøtt har vært mangelvare, det er erstattet med importert kjøtt. Vi vil ha Gilde ribbe NÅ!!!  ...
2014-11-24
8 8 Overlat kirken til folket!
Man åpner for å fjerne kors på kirker og hvilesteder, og man åpner for lesing av koranen i kirken. Denne åpneheten er IKKE en liberal politikk som er opp til prester og biskoper å bestemme! Kirken ville ikke eksistert uten FOLKET, derfor bør folket ta over kirken og bevare den for det den er står for. Vår grunnlov, våre verdier, levesett, kultur og tradisjoner er tuftet på kristendommen. Uansett o...
2016-02-14
8 93 Nekt Donald Trump adgang til Norge
Hei Donald Frihet og likhet er sentrale deler av det Norske fellesskapet og vi anser deg for å være en motstander av disse prinsippene. Vi finner det hatet og spliden du fostrer motbydelig, og deg som en direkte trussel mot menneskeheten og verdensfreden. Ideene dine er ikke noe vi vil ha del i. Ettersom du selv er en forkjemper for ekstremt streng grensekontroll, regner vi med at du har forståels...
2015-12-11
8 3 864 Rettferdig pris til bonden
Jordbrukets krav hadde en ramme på 1,5 milliarder kroner, men regjeringen tilbyr 150 millioner kroner. Bøndene tilbys dermed en inntektsvekst som bare er litt over halvparten av det andre grupper får, noe som vil øke inntektsavstanden mellom bønder og andre yrkesgrupper. For å kunne fortsette arbeidet med å tette inntektsgapet mellom andre grupper og bøndene, la næringen opp til en gjennomsnittl...
2014-05-07
7 8 Permanent forbud mot hijaktprøver og hijakt.
1:Lov om dyrevelferd § 3.Generelt om behandling av dyr Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. 2: Rådet for dyreetikk er kristisk til jaktformen, og uttaler følgende: ”Hijakt med hund innebærer en relativt lang fase med stress for reven/grevlingen på grunn av hundens nærvær,...
2016-11-15
7 7 Mot nedleggelse av direkterute med SAS fra Sola til Gazipasa....
  Dette er et opprop jeg starter mot nedleggelse av direkte ruten med SAS fra Sola til Gazipasa samt fra Oslo til Gazipasa. Signer under dere som ønsker å bruke dette flytilbudet og støtte dette. På forhånd takk!...
2016-11-01
7 1 224 Uføretrygdede til aksjon - Blir du med ?
UFØRETRYGDEDE TIL AKSJON-STREIK ? Når vil LO gå til politisk streik for å bekjempe de store forskjellene i samfunnet ? Når vil LO gå til politisk streik for oss på uføretrygd og for alle utenfor arbeidslivet ? Alle inkl. LO  vet at alle uføretrygdede i vårt samfunn mangler streikevåpen, fordi de ikke er i jobb. Dette vet regjeringen så utmerket godt og derfor er det så lett å innføre kutt og ord...
2014-12-15
7 181 Få John Kristoffer Larsgard ut av fengselet
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/usa/fengselsdoemt-nordmann-i-soeknad-ber-om-aa-bli-henrettet/a/23461936/...
2015-05-31
7 26 Stopp rovdyrjakt
Nå er det på tide å gjøre noe med denne mishandlingen av rovdyr som foregår i Norge. Alle som er i mot jakt av rovdyr må stå sammen å få regjeringen til å forstå at rovdyrjakt er bortkasta og skader norsk natur. Vi trenger heller ulv, gaupe, jerv, bjørn og kongeørn i norsk natur enn 1000 vis av sauer.   Så nå er det på tide å gjøre noe stor snart så det forhåpentligvis blir slutt på rovdyr mord i...
2014-01-30
7 10 Besteforeldre og fosterbarna
Gi fosterbarna lov til å besøke besteforeldre i deres hjem, mens de vokser opp i fosterhjem. Give fosterchildren legal rights to visit their grandparents in their homes, while they live in fosterhomes.  ...
2016-08-15
7 7 Gjør Førekortet Om Til Et Valgfag I Skolen!
Dette her ble skrevet i Oktober 2012 av FpU/FrP, det er ord som nå burde komme frem igjen å bli gjort om til handling!   FrP vil ta i bruk nye metoder, metoder som har vist seg å fungere i land som tidligere har hatt svake skoleresultater. Vi vil gi mer valgfrihet til eleven, slik at hver enkelt får mulighet til å velge fag som er relevante for fremtidig utdanning eller jobb. Hva med for eksempel...
2016-08-30
6 2 721 Nei til foreslåtte endringer i barnehageloven!
     Kunnskapsdepartementet har foreslått endringer i barnehageloven. Hvordan ser det i praksis ut for barn, foreldre og barnehageansatte hvis endringene blir vedtatt?   1. Det åpnes opp for massekartlegging og omfattende innhenting og lagring av persondata om enkeltbarn, både skriftlig og digitalt.   2. Det kreves ikke lenger samtykke fra foreldre for å ta i bruk systemer, verktøy og metoder s...
2014-11-29
6 5 582 Fastleger skal ikke nekte abort
KrF, Høyre og FrP har gått sammen om å innføre fastlegers rett til å nekte å henvise pasienter som trenger abort, assistert befruktning eller hormonprevensjon. Å henvise pasienter er en del av en fastleges jobb, og ikke noe man bør kunne reservere seg mot. Pasienter i en vanskelig situasjon skal ikke måtte føle seg dømt av legen sin. Hvis du som fastlege ikke klarer å henvise en pasient som treng...
2013-10-03
6 6 Sylvi Listhaug gjør en god jobb
Norges første innvandrings- og integreringsminister, Sylvi Listhaug, står for en innvandringspolitikk som håndterer tidenes migrering og flyktningkrise på en god måte for Norge. Hun utviser både evne og vilje til å finne gode løsninger for å bremse innvandring og migrasjoner til et nivå Norge er i stand til å håndtere. Hun står frem som en av historiens beste og tydeligste politikere. Hennes polit...
2016-02-11
6 677 UAVHENGIG GRANSKNING AV NORGES MILITÆRE BIDRAG I LIBYA
Nå er det over fem år siden bombingen av Libya og situasjonen i landet er verre enn noen gang. Norges Fredsråd stiller krav til myndighetene og oppfordrer til en uavhengig, offentlig granskning av Norges krigsdeltakelse i Libya i 2011. Hva slags rolle spilte egentlig Norge og hva var det godt for?  Vi søker til­slut­nin­ger fra orga­ni­sa­sjo­ner og enkeltmennesker som er opptatt av Norges interna...
2013-03-20
6 6 Teksting på TV burde være en selvfølge!
"Flere programmer og nyhetssendinger på NRK vil fra onsdag sendes uten tekst. Dette gjelder blant annet Dagsnytt 18 og programmet Julebakst, i tillegg til vintersport i helgene. Det betyr at over 700.000 hørselshemmede, som er avhengige teksting, rammes. – For det første er det veldig rart at NRK som et flaggskip for teksting gjør dette. Jeg oppfordrer dem til å tenke seg om på denne beslutningen....
2016-12-07
6 6 End my suffering (Lukket)
Bare, liksom... Skriv under her og ta en slutt på lidelsene mine! Har ikke lyst å ha munnlig prøve i KRLE....
2016-11-10
6 133 Vi som vil at Pitbull skal bli lovlig i Norge igjen
  Vi som synes rasen amerikansk pitbull terrier ikke skal bli dømt og utestenges fra landet, og som ønsker at det skal bli lovlig å ha de i landet igjen....
2013-05-06
6 340 Rv23: stopp tunnel Dagslett-Linnes-4-felts E18/Lian.Vi krever vedtaket/reguleringsplanen tunnel Dagslett-Linnes, 4felts til Amtm.svingen omgjøres. NEI til 4felt motorveg gjennom bebyggelse i ytre Lier
Vi sier JA til miljøtunnel Dagslett - E18/Viker. Nå må politikerne våkne opp før ytre Lier legges under asfalt og bomiljø raseres! Før det er for sent: Stopp byggingen av tunnel Dagslett - Linnes  og 4-felts til -E18/Lian- tvers gjennom Lier og gigantkryss på Lian!   Det er lagt opp til en tunnel fra Dagslett til Linnes, og derfra en motorvei som krysser Lier på tvers over boligmiljø, landbruksj...
2016-11-09
6 37 Det politiske partiet Nord trenger signaturer
            Vi ønsker å ta initiativ til å etablere et fremtidsrettet, samt nytenkende politisk parti. Partiet er bl.a. for de som er fremtidsorientert og har sett seg lei av mye politisk snakk i en hyppig endrende situasjon, uten tilsvarende tegn til gjennomføringskraft. Nasjonalt og globalt står vi midt i en situasjon som er utfordrende på flere områder. Nå er det viktig å gjøre det riktig for...
2015-11-18
6 12 148 Redd kursene våre - stopp studieforbundskuttet til frivilligheten
I forslaget til statsbudsjett kuttes tilskuddet til opplæring i studieforbund og frivillige organisasjoner med 40 millioner. Det tilsvarer 20 prosent, og det rammer frivilligheten hardt!  Vi sier NEI til et kutt som vil ramme lokal opplæring og lokalt kulturliv – vi sier JA til å beholde opplæring i sangkor, musikkorps, livredning, blindeskrift, teater, ledelse, IT for seniorer, husflid, håndverk,...
2014-11-03
6 31 Redd Grand hotel i Sauda
Dette er en oppfordring til Sauda kommune om å gjøre et forsøk på å redde Grand hotel, da bygget er av kulturhistorisk verdi. Hotellet har stått tomt siden 2012, den lengste perioden siden åpningen i 1916. Bygningen er en viktig del av Saudas historie, og må ikke gå tapt slik blant annet det gamle bygget som huset Hotel Saude gjorde for noen år siden. Kommunen bør sette ned et utvalg som kan se på...
2014-09-14
6 1 814 Reis en statue av Cthulhu i Grimstad
For bare noen korte glimt siden var Grimstad en ledende havn i norsk skipsfart og verftsindustri. Byen sendte gods og mennesker til de fjerneste verdenshjørner og eksotiske havner. Inn kom gull, røkelse og rikdom. Grimstad var sannelig et godt sted å bo. Men byens innbyggere ble hovmodige og vendte ryggen til havets sanne herre, og fremmede guders templer ble reist. Cthulhus straff senket seg ove...
2014-01-17
6 6 Forklima&miljø
Skriv under her om du vil se et grønnere Norge. Med mindre dieselutslipp, mindre storfeproduksjon, mindre uttak av olje og mindre forsøpling...
2016-09-16
6 6 Fresh fruit 4 kids - Norge
I USA er det flere butikker som har startet med 1 gratis frukt til barn under 12 år, mens dem er med foreldre i butikken. Dette som ett tiltak for redusering av junkfood blant ungdommer! Jeg mener at dette er noe butikkene burde begynne med her i Norge også, hva tenker du? Signer om du ser deg enig i tanken om at butikkene i Norge burde åpne opp for lignende tiltak!...
2016-04-18
6 5 778 VM uten Christian Nilssen!
NRK sin fotballkommentator Christian Nilssen sine overtramp bør få følger. En kommentator med så liten innsikt i sin egen sports historie, med så liten respekt for en av fotballens største tragedier, og en så komplett uhyrlig måte å uttrykke seg i det offentlige rom bør aldri få reise til VM betalt av våre lisenspenger.   I denne tweeten refererer Manchester United-fan Nilssen til Heysel- og Hill...
2014-03-24
6 74 Ja til folkeavstemning om kommune-sammenslåing i Songdalen kommune
I forbindelse med behandling av den videre prosess for utredning av hvilke kommuner Songdalen kommune eventuelt skal slå seg sammen med, ble det den 23-september vedtatt av det forrige kommunestyret i Songdalen at man ikke ville ha en folkeavstemning (med 14 mot 11 stemmer). I følge kommuneloven kan 2% av kommunens innbyggere kreve at kommunestyret skal behandle en sak. For Songdalen vil det derfo...
2015-11-18
5 1 735 Vi som ønsker AKER sykehus tilbake!
Her kan dere signere for å støtte aksjonen Vi som ønsker Aker sykehus tilbake. Signeringene skal overleveres Bent Høie den 23.april....
2015-04-14
5 5 675 Stopp tiggeforbudet!
Nå blir det kriminelt å be om hjelp – stopp tiggeforbudet! Her får du tre grunner til at tiggeforbudet bør stoppes. Du kan signere oppropet nederst. 1. Fattigdom må bekjempes – ikke straffes Et medmenneske som tyr til tigging roper om hjelp i en desperat livssituasjon. Ingen ønsker at tigging skal være nødvendig, aller minst tiggeren selv. Likevel kan det ikke være kriminelt å be om hjelp. Vår op...
2014-06-12
5 5 Fjern Kvinnegruppa Ottar
Kvinnegruppa Ottar på Facebook bør fjernes. Fordi de mangler humor og er generelt kontrollerende og manipulative. De burde istedenfor samles bak Ishallen ...
2016-10-03
5 316 Behold legevakten i Kragerø døgnet rundt!!
Vi vil ha legevakten døgnet rund! Er viktig at vi kan nå lege også på kveld/natt i vårt nærmiljø!...
2013-04-25
5 83 LA HANA BLI I NORGE
LA HANA OG FAMILIEN HENNES BO I NORGE Hana og familien hennes har søkt om å få bo i Norge. Familien er fra Kurdistan, Iran og har bodd her i fem år. De har søkt flere ganger om å få tillatelse, om å bo i Norge. Hana går på norsk skole og snakker godt norsk. Både faren og moren til Hana jobber frivillig i frelsesarmeen.  ...
2014-02-01
5 5 Gi din støtte til asylmottak for unge i Hommersåk
Nå må også vi bli med for å hjelpe til! Riska bofellesskap blir stående tomt når det nye bygget til Riska BOAS tas i bruk. Det kunne vært ditt barn på flukt!...
2016-05-24
5 23 Vi krever 4K/Ultra-HD kvalitet på Premier League sendinger på Tv2
Vil du se Zlatan, Aguero eller muligens Pogba i 4k kommende sesong? TV-stasjonene i England kommer til å vise kommende sesongs fotballsendinger i Premier League i den fineste 4K/Ultra-HD kvalitet! Men dette har ikke Tv2 noe tro på at det norske folk har bruk for.  Bruk din underskriftsrett til å vise Tv2 at betalende kunder forventer siste skrik når det kommer til sendingskvalitet....
2016-07-20
5 95 Gjemnes = Nordmøre
Storting og Regjering krever større og færre kommuner. Vi må sikre at Gjemnes forblir en del av Nordmøre i denne prosessen.  Vi har sterke bånd og våre tradisjoner, folkelynne, dialekt og verdier hører til på Nordmøre. Dette oppropet skal benyttes til å vise hvor Gjemnes hører til i en ny stor-kommune. For å få dette oppropet representativt, ber vi om at bare innbyggere over 18 år i Gjemnes Kommun...
2015-02-25
5 5 Trekk dere ut, DNB!
Trekk dere ut, DNB! Hvordan kan sparepengene til nordmenn havne i en oljerørledning som er katastrofal for miljøet og urfolks rett til land? Jeg er kunde hos dere DNB, og jeg oppfordrer at dere å trekke ut av olje-prosjektet i Nord Dakota. Landet tilhører urbefolkningen - ikke ødelegg det!!!...
2016-11-02
5 790 Kristiansand_E18-E39_YtreRingvei
Ved bygging av den ytre ringvegen må natur- og friluftsområdene på vestkanten av Kristiansand vernes mot veibygging i dagen på linje med det som er planlagt for Bymarka og Jegersberg. Disse områdenes naturverdier er uerstattelige og må være overordnet trafikkmessige og kortsiktige økonomiske hensyn. Som turområder, habitater for et stort mangfold av arter, og bærere av unik historisk og kulturell...
2014-09-07
5 479 Vern Kristiansand og Songdalens grønne lunger fra motorveibygging
Vern Kristiansand og Songdalens grønne lunger fra motorveibygging! Vegvesenet anbefaler i sin konsekvensutredning (mai 2015) en kombinasjon (K3) av flere utredede veikorridorer for Ytre ringvei. K3 innebærer bro over Postveien (Gamle Mandalsvei) like ved Kjerrane og Gråmannen, og lang dagsone fra Breimyr over Øygardsvannene inn i Vågsbygdmarka, samt bro over Rossevannsbekken. Vi mener at ved en e...
2015-05-22
5 353 Askøy kommune må gi dyrevernsorganisasjonen Mau mau økonomisk støtte!
MAU MAU trenger din hjelp i  håp om å få støtte fra Askøy kommune til vårt arbeid med hjemløse katter. Pr i dag har vi ingen støtte og dyrlegeregningene er skyhøye. Skal vi fortsette på nyåret er vi helt avhengig av midler til å drifte videre. Mangen hjemløse katter på Askøy venter på vår hjelp, men uten midler er det svært vanskelig å hjelpe. HJELP OSS Å HJELPE MED DIN SIGNERING I DAG!!    ...
2015-10-28
5 347 Nattbåt til Riska bydel
Det er over 6000 innbyggere på Hommersåk. Vi ønsker oss nattbåt! Idag er tilbudet for dårlig, og vi ønsker å vise Kolumbus at vi vil ha er bedre tilbud til bygda.   Signer oppropet dersom du ønsker nattbåt tilbake til bygda!...
2015-07-20
5 511 Bevar Lyngør for etterslekten - si nei til "hytteby" i Lyngør!
Vi vil at utbyggingen av hus og hytter som Najaden Holding as planlegger i vernesonen i Lyngør, ikke skal finne sted! Tvedestrand kommune har lagt ut arealer for bygging av hus i Lyngør i sin eksisterende kommuneplan datert mai 2012. Vi forventer at Tvedestrand kommune er seg sitt ansvar bevisst idet Lyngør er underlagt et spesielt vern, og lar Lyngør utvikle seg i pakt med sitt særpreg og karakte...
2015-06-20
Facebook