Mest populære underskriftskampanjer i 2014 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar skolebibliotekene i Oppegård

Bevar skolebibliotekene i Oppegård! 16. juni skal kommunestyret i Oppegård ta stilling til rådmannens forslag om å stoppe alt innkjøp av nye bøker til skolebibliotek og fjerne alle skolebibliotekarstillinger i kommunen. Et kutt i skolebibliotekene er en kortsiktig innsparing. En styrking av skolebibliotekene er en langsiktig og lønnsom investering i våre barns utvikling, leseferdigheter og kunnskap. "Skolebibliotekene er et vindu mot verden. Jeg tror at vi kvalifiserer barn til medborgerskap og

Laget: 2014-06-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 816 813
2014 815 812

NEI TIL BYGGING PÅ KOMMUNAL TOMT PÅ ØKSENDALSØRA, MØRE OG ROMSDALS BEST BEVARTE TETTSTED

Sunndal kommune ønsker bygging av 2 ruvende leilighetsbygg på den kommunale tomten nede ved strandsonen. Disse planene tar i praksis beslag på hele den kommunale tomten som idag fungerer som friområde på Øksendalsøra og er tilgjengelig for almennheten. Ved å signere støtter du opp om arbeidet med å få omregulert tomten til friområde istedenfor til boligbygging.

Laget: 2014-06-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 940 914
2014 802 781

Ja til samme rettigheter på SFO som i grunnskolen.

Barn med nedsatt funksjonsevne har pr. i dag ingen rettigheter i opplæringsloven knyttet opp til SFO. SFO er et frivillig tilbud, og skal finansieres gjennom foreldrebetaling. Dette gjør at barn med behov for ekstra assistent blir avhengig av kommunenes gode vilje for å få et tilrettelagt og forsvarlig tilbud. Dette fører til store kommunale forskjeller i kvaliteten på SFO-tilbudet. Kunnskapsdepartementet tenker dette om problemstillingen: BARN MED SÆRSKILTE BEHOV I SFO. Kunnskapsdepartementet v

Laget: 2014-08-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1064 1057
2014 792 786

La SYNG få holde åpent til kl. 03 i helgene

F.o.m. 12. november er SYNG blitt pålagt å innskrenke åpningstiden sin til kl. 01 alle dager, men 18. desember skal bydelspolitikerne stemme over et forslag som vil gi SYNG lov til å holde åpent til kl. 03 på helgekvelder (dvs. fredags- og lørdagskvelder, samt kvelder før offentlige hellig- og høytidsdager). Hvis du støtter dette forslaget, håper vi at du vil være med å påvirke politkerene ved å signere dette oppropet. Vedtaket om innskrenket åpningstid ble fattet 27. mars i år, og er ikke begru

Laget: 2014-11-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 793 785
2014 790 782

REDD HAMAR TEATER!

En underskriftskampanje for alle som mener at Hamar teater bør få bli i gamle rådhuset i Strandgata. Beskrivelse: Dette er et opprop for alle som vil støtte opp om Hamar Teaters ønske om å fortsatt få disponere lokalene de er i i Strandgata 23 i Hamar. Kommunen har planer om å selge bygget, men vi mener at Hamar mister en viktig kulturarena om teateret og alle tilknyttede grupper må flytte ut. Les selv hva Turnekompaniet, som driver Hamar Teater selv skriver i et åpent brev til kommunestyret

Laget: 2014-01-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 775 736
2014 775 736

Dyr i sirkus

Stadig flere land blir bevisst sirkusdyrenes lidelser og innfører forbud og restriksjoner ved bruk av dyr i sirkus og underholdning. Miljøpartiet De Grønne mener sirkus ikke kan leve opp til retningslinjer for fremvisning av dyr i Norge, og fremmer derfor følgende forslag til vedtak: 1. Haugesund kommune leier ikke ut tomter eller bygg til sirkus som benytter eksotiske dyr i sine forestillinger. 2. Haugesund kommune leier ikke ut tomter og bygg til aktører som ikke kan dokumentere god dyrevelfe

Laget: 2014-01-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 760 755
2014 760 755

Kristiansand_E18-E39_YtreRingvei

Ved bygging av den ytre ringvegen må natur- og friluftsområdene på vestkanten av Kristiansand vernes mot veibygging i dagen på linje med det som er planlagt for Bymarka og Jegersberg. Disse områdenes naturverdier er uerstattelige og må være overordnet trafikkmessige og kortsiktige økonomiske hensyn. Som turområder, habitater for et stort mangfold av arter, og bærere av unik historisk og kulturell arv er de av stor verdi, og til glede for beboerne i nærområdene og svært mange andre mennesker i by

Laget: 2014-09-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 790 786
2014 749 745

Me vil behalda ambulansen på Osterøy

Dette oppropet vil verta avslutta i løpet veke 10. Det har kome fram at Helse Bergen vurderer å flytta ambulansestasjonen frå Osterøy. Dette kan me ikkje finna oss i, då me allerede har mista legevakta. Om ambulansen og vert borte, vil me verta dårleg stilt. Me vert sette meir enn 40 år attende i tid om dette skjer. Då legevakta vart flytta til Knarvik, var forutsetninga at me skulle få behalda ambulansestasjonen her. Me ber om at me får behalda ambulansestasjonen på Osterøy. No er det planar om

Laget: 2014-01-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 734 725
2014 734 725

SAMBA MÅ BESTÅ

Samba (sammen om barna) er en institusjon i skien kommune som er for barn med store sammensatte funksjonshemmelser! Personalet her er utdannet sykepleiere og værnepleiere, Samt at det er en fysioterapaut.  Samba ligger på området til sykehuset telemark, bare et steinkast fra TSS. Barna våre er svært syke og trenger ro/skjerming samt medisinsk behandling store deler av døgnet. Det at samba ligger så nært sykehuset er en stor trygghet for barna våres og oss foreldre, da vi kan løpe fort over de ga

Laget: 2014-11-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 721 718
2014 720 717

Nei til nedlegging av skoletilbud i Børselv og Billefjord

Høyre og Frp i Porsanger må snarest begrave de vanvittige forslagene de har kommet med! Meget respektløst å ignorere gyldige kommunestyrevedtak. Enda mer respektløst er det mot egne arbeidstakere,skattebetalere,foreldre,foresatte og elever i distriktene og Lakselv. Alle disse kan risikere at de like før juleferien får beskjed at; " Du har ikke mer skole å gå til, eller at det kommer mange nye du skal forholde deg til, når du er skal tilbake etter jule og nyttårsfeiringen!" Uroen og forstyrrelse

Laget: 2014-11-30

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 715 708
2014 713 706

JA TIL DYREPOLITI! DYREVERN UT AV MATTILSYNET.

  JA TIL DYREPOLITI.     Mange dyrevernere ønsker dyrepoliti. Mattilsynet er usikker på hva de ønsker.Siden Mattilsynet ble opprettet, har det kommet kritikk av etaten gang på gang i forbindelse med dyrevern. Lovverket som er gitt benyttes i liten grad. Mattilsynet sier at de ikke har for liten makt, de har den verktøykassa som de trenger. Hvorfor bruker de den ikke?? Tilsynskampanjer varsles på forhånd, slik at lovbrytere får tid å rydde opp i fred og ro før kontroll. Dette er meningsløst! Vår

Laget: 2013-09-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 3540 3475
2014 687 681
Facebook