All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2016 All tid Opprop navnLaget
514 514 Få fjernet Hareide og Grande fra storttinget
Ettersom Knut Hareide og Grande hele tiden gjør alt de kan for å ødelegge mest mulig for regjeringen og ikke samarbeide med den, selv om de er et samarbeids parti for dem.  De svikter regjeringen hele tiden, så det beste er å få de fjernet fra stortinget...
2016-02-11
487 487 Barnehagefabrikk-nei takk
NÅ ER DET NOK!!! Vi vil ha gode barnehager, ikke barnehagefabrikker. Økonomiske og menneskelige kutt i barnehagene forringer barns barndom. Vi oppfordrer kommunens politikere til å ta barns rett til en god barndom på alvor, og ikke kutte i allerede stramme barnehagebudsjetter.  Skap, ikke raser, det gode liv. ...
2016-11-14
485 485 Vi vil beholde Driftsavdelingen!
BFK ønsker å fjerne 12 vaktmester stillinger i hele fylket. Dette vil forutsette at vaktmestertjenesten blir ambulerende. Dette vil tære ned på elevenes fysiske miljø! Med vaktmestere som er fast ved vår skole oppnår vi: Synlighet – hindrer hærverk ved at vaktmestrene er tilstede i bygningene og har oversikt over det som skjer. De som tar vare på bygningen er en integrert del av skolemiljøet og no...
2016-11-25
476 476 På tide med scooter i løype i TROMS. Målselv/Lenvik/Sørreisa/Bardu m.m
No er det på tide at politikkerne i Målselv & Lenvik får ut fingern,Og faktisk lager til scooter løype i kommunen. Håper så mange som mulig skriver under.JA TIL SCOOTER LØYPE. Nytter ikke og rope å skrike hjemme ved stuborde om at vi vil ha scooter løype. Vi må må tenke større å mere utbredt. Så en underskrift kampanje er en bynnelse. Og med mange underskrifter så er det mulig og tenke enda st...
2016-03-07
474 474 Nei til miljøskadelig fosfatgruve i Kodal!
Dagbruddet vil påvirke naturen, miljøet og lokalbefolkningen svært negativt. Det engelske gruveselskapet Kodal Minerals Plc søker tillatelse fra kommunene Andebu/Sandefjord og Larvik for å få utvinne fosfat på turområdet Andersbonn i Kodal, Vestfold. Det raserer også store områder flott natur, der også mange rødlistearter befinner seg.  Sprengning, knusing, opprydningsprosesser og transport vil på...
2016-02-26
470 476 Høringsuttalelse om områderegulering av Moss Havn
Høringsuttalelse om områderegulering av Moss Havn fra aksjonsgruppen «stopp planene om utvidelse av Moss Havn» . Aksjonsgruppen «stopp planene om utvidelse av Moss havn» er et resultat av den store motstanden i byen vår mot planene om utfylling i Værla for å skape 80 mål nytt land og flytte containerhavna sørover fra der den ligger i dag. Til forslaget om å vedta en områderegulering for Moss Havn...
2016-06-07
461 474 Hjelp Are Christian Taraldsen med å komme hjem igjen!!
Are Christian Taraldsen Har diagnosen ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose) en muskelnedbrytende sykdom som forsåker lammelser i kroppen. Han har bodd 3 år på sykehjem og 5 år med personlig assistanse. Rællingen Kommune kommer dags dato kl 8.15 og forteller ham at de ikke kan ta vare på ham mere. Are får beskjed om at ambulansen kommer kl 9.00 og at han skal til AHUS. Dette skjer uten noen dagers for...
2016-11-30
459 4 791 Norsk Dampselskap krever å bli tatt på alvor!
Åpent brev til helseminister Bent Høie. Norsk Dampselskap er en organisasjon for brukere av damp, også kalt e-sigaretter. Damp har blitt vår vei til et tobakksfritt liv. Vi ønsker å oppfordre helseministeren til å se på damp med et fordomsfritt blikk. Vi har en felles interesse av at helsepolitikken baseres på kunnskap, ikke på fordommer eller moralisme. Mye av skepsisen mot damp skyldes at damp...
2015-02-19
441 453 Vegansk Veggie Patty på Subway til Norge!
I U.S.A. har de fått veganske alternativer for veggie patty på Subway. Nå vill vi ha det her i Norge også. Det har blitt sendt mail til Subway med forespørsel om dette tidligere å vi har fått i svar at det er ikke marked for dette. Subway vil vinne på å ha en vegansk veggie patty fordi vegetarianere kan spise vegansk men veganere kan ikke spise vegetarisk. Da er det flere som kan spise en vegan...
2016-01-15
431 1 555 JA TIL STÅENDE MR I NORGE!!
JA TIL STÅENDE MR I NORGE Norge har enda ikke tatt i bruk stående MR som kan hjelpe tusenvis av mennesker med sine skader, plager og symptomer til et bedre liv. En stående MR kan gi bedre og mer nøyaktige diagnoser enn i liggende posisjon, og det er på tide nordmenn får tilgang til denne type undersøkelse. KOSTER MEST , RAMMER FLEST Målt i utbredelse og kostnad er muskel- og skjelettplager Norges...
2016-09-13
427 433 Krav om mer planleggingstid i kunst og håndverk!
Et opprop for færre undervisningstimer(lavere leseplikt) i K&H. Når jeg skal beskrive jobben min er glede det første ordet som dukker opp. Å jobbe som kunst og håndverkslærer i grunnskolen er utfordrende, men det som driver meg gjennom hverdagen er glede over å få gå på jobb å treffe elevene mine, se kreative mennesker i utfoldelse og å erfare at praktisk arbeid er med på å visualisere og utvi...
2016-09-29
424 425 Gi Jugend Bar tilbake skjenkebevillingen
Etter ny bevilgnings runde i ålesund kommune, fikk ikke Jugend Bar fornyet sin skjenkebevilgning. Hele grunnlaget om hvorfor vi ikke fikk ny bevilgning har ikke kommet fram enda, men det høyre politiker Knut Anders Oskarson sier i Sunnmørsposten, er at hovedgrunnlaget er klager på støy og at lokalet ikke er egnet til livemusikk. Det har vært livemusikk i disse lokalene i snart 15 år, kommunen godt...
2016-10-02
421 427 Ja til at eldre kan ha med seg kjæledyret sitt på sykehjem.
Eldreomsorgen i Norge er under all kritikk.Den blir nedprioritert akkurat som dyrevern.Mange eldre som blir sendt på alder/sykehjem blir fratatt det kjæreste de har,nemlig katten eller hunden sin.Det er en skam at vi har det sånn i Norge,og jeg mener dette må vi gjøre noe med.De som er alergiske skulle det blitt åpnet en liten egen avdeling for,og jeg trur at dette ville medført mye bedre trivsel...
2016-10-11
416 425 Bevar Dyrborgskogen!
Trøndelag folkemuseum må respektere at Dyrborgskogen skal være til allmenn bruk, og museet kan ikke gjerde inn arealer som det har overtatt av kommunen i 2007 og 2015. Disse 80 dekarene er overdratt med den klare forutsetning at eiendommen ikke skulle gjerdes inn, fordi den skulle være til allmenn bruk. Trøndelag folkemuseum må respektere demokratiske vedtak, og finne alternativ plassering for ny...
2016-01-31
410 410 Fortsatt valgt rektor ved UiB!
Universitetsdemokratiet sikrer akademisk frihet! Universitetsdemokratiet fremmer et demokratisk samfunn!   Spørsmålet om ansatt rektor ved UiB skal opp til behandling i Universitetsstyret 2. juni. Stopp styrets forsøk på hastevedtak uten debatt. Universitetet i Bergen har lenge vært en forsvarer av universitetsdemokratiet.   Si nei til tilpassing til "hovedmodellen" til den nåværende regjeringen o...
2016-05-19
407 407 Nei til Hornes forslag om omsorgssenterloven
Regjeringen har lagt frem et forslag om ny lov for omsorgssentrene. De ønsker her å ta ansvaret for de enslig mindreårige asyøsøkerne (EMA) ut av barnevernet og inn i en egen lov som skal gjelde for omsorgssentrene. Dette nye lovforslaget kan føre med seg at omsorgen for denne gruppen dårligere. Flere barn på færre og mindre kompetente ansatte, mulighet for å ligge flere på samme rom, ingen krav t...
2016-09-09
392 394 NEI TIL TROSAMFUNN OG MOSKE I NEUMANNSGATE.
Vi vil ikke ha trosamfunn og moske i Naumannsgate i Drammen, vi vil at Grønland Trelast skal bli. KLIKK PÅ LINKEN Å SKRIV DITT NAVN HER INNE...
2016-07-01
385 854 rovdyr (Lukket)
Til stortingsrepresentant Stortinget Oslo                                                                                                  Bergen/Oslo 09.11.2015   OPPROP OM ROVDYRSITUASJONEN Undertegnede norske fagbiologer vil gjerne gi uttrykk for sterk bekymring når det gjelder fremtiden for de store norske rovdyrene. En målsetting for norsk naturvernpolitikk bør være å sikre arealer med intakt...
2015-11-06
375 476 Flyktningsstatus til Yezidier og andre minoriteter fra Irak.
EU og FN har anerkjent at Yezidier ( et kristent og fredelig urgammel folk i Irak) blir utsatt for et pågående folkemord. Det er første gang i historien at et folkemord blir anerkjent mens det fortsatt pågår.  Andre kjente folkemord har foregått i Bosnia, Rwanda, Armenia og mot Jødene. Selv med et pågående folkemord i Irak, finnes det fortsatt Yezidier som befinner seg i Norge som ikke blir gitt o...
2016-11-11
372 423 Thorbjørn Egners plass: Torg og møteplass
Thorbjørn Egners plass foran Kampen kirke er i dag et femarmet, uoversiktlig kryss. Innbyggerne på Kampen vil ha Thorbjørn Egners plass som torg og møteplass. En aksjonsgruppe med representanter fra Kampen Vel, historielaget, lokalt næringsliv, engasjerte naboer og Kampen menighet arbeider for å å fremme denne saken overfor myndighetene. Bydelsutvalget støtter saken og Bymiljøetaten startet våren...
2016-09-04
361 370 Vi ønsker streng merking av halalkjøtt umidelbart.
Vi er svært mange i Norge som ønsker å vite hva vi spiser og derfor har følt oss trygge om vi har handlet Norske kjøttprodukter. Nå viser det seg at Nortura sender mye mat ut på markedet uten å opplyse forbruker at dette inneholder Halalkjøtt. Som forbrukere forlanger vi at mattilsynet blir pålagt å sørge for at all mat som inneholder Halalkjøtt som sendes ut på markedet er tydelig merket at det e...
2016-01-20
361 361 Stopp sentralisering av barneavdelinger i Norsk helsesektor!
Dette oppropet er spesielt dedisert for Barneavdelingen i Kristiansund     Landet rundt hører en om sentralisering av helsetilbudene, det skal spares penger, byråkratisering, ting skal sentraliseres - Og dette går utover folkets helse, setter liv i fare, og er rett og slett ikke forsvarlig i verdens rikeste land. Og verst av alt - dette rammer de svakeste i samfunnet, vår fremtid - våre barn. Sam...
2016-06-16
358 358 NMBU - det er ingen skam å snu
NMBU – DET ER INGEN SKAM Å SNU  (english text below) I en omorganisering er det viktig at man ikke ødelegger det som fungerer. Den pågående omorganiseringsprosessen på NMBU står i fare for å ødelegge flere gode fagmiljøer på campus Ås.   Dersom det skal vedtas en ny organisasjonsmodell på Universitetsstyrets møte i juni krever vi at de ansatte blir hørt.   Det store flertallet av høringsuttalelser...
2016-05-09
349 351 Nei til storskole i hakadal, bygg nytt på kirkeby
Vi ønsker med dette oppropet å samle folket i hakadal bak forslag 0B i skolebehovsplanen som går ut på å beholde dagens skolestruktur med adskilt barne-/ungdomsskole, bevare Hagen skole, Hakadal ungdomsskole, og bygge ny skole på Kirkeby. Dagens barneskoletomter har flott beliggenhet og trygg skolevei. Vi vil ikke ha en storskole i bygda vår. Rådmannens innstilling i saken er å legge ned Hagen og...
2016-06-19
348 348 Nei til avvikling av Mo i Rana by
Formannskapet i Rana har innstilt på å flytte alle ungdomskoleelevene ut av byen og til tettstedet Gruben. De har tidligere vedtatt å flytte videregåendeelevene fra sentrum til tettstedet Mjølan utenfor Mo sentrum. AP står i spissen og det er ikke ett levende sentrum som står i sentrum for denne beslutningen, ei heller økonomi. Her snakker vi om rått politisk spill hvor de som er hjemmehørende ute...
2016-06-05
348 386 mot nedleggelse av direkte fly fra værnes tel antalya
jeg starter herved et protest brev mot nedleggelse av direkte ruten me norwegian fra Værnes tel Antalya ....signer under dere som ønsker og støtte dette :) på forhånd takk :) ...
2016-11-01
343 343 Nei til Lakseoppdrett utenfor Grytøya
NEI TIL LAKSEOPPDRETT UTRNFOR GRYTØYA...
2016-05-26
336 338 JA TIL OPPRETTHOLDELSE AV DAGENS SKOLESTRUKTUR I YTRE ARNA
Haugland skule og ungdomstrinnet ved Ytre Arna står i fare for å bli nedlagt. Vi vil beholde dagens skolestruktur og hindre politikerne som vil legge ned Haugland og ungdomstrinnet ved Ytre Arna barne-og ungdomsskole. Ved å samle inn mer enn 300 underskrifter tvinges politikerne til å se på saken på nytt. Dette må skje innen 15.juni 2016 da bystyret tar sin avgjørelse! Hjelp oss å stoppe politiker...
2016-06-03
325 325 NY BEHANDLING AV PRIVATISERING AV ROSVEIEN I VÅLER (Lukket)
Kommunstyret i Våler har vedtatt at den 6 km lange Rosveien skal privatiseres!  Vedtaket medfører at oppsitterne nå får ansvar for vedlikehold og brøyting, samt at allmenheten ikke lenger, langs vei, får tilgang til vei til østre Vansjø.     Kommunestyretvedtaket er gjort på gale forutsetninger, idet det ikke var kjent at vedtaket ville medføre utestengelse for friluftslivet.     DNT Vansjø kreve...
2016-01-07
323 323 La Alsvågmarka være misjonsfri!
Kristent Fellesskap har i anledning Bibelselskapets 200-årsjubileum dekorert lysløypa i Alsvåg med bibelsitater og en oppfordring til å ta Bibelen i bruk. Denne misjoneringen oppfattes støtende av mange og flere kjenner seg ekskludert fra et populært naturområde som er flittig brukt for å nyte skogens ro.  Alsvåg er en sammensatt bygd og slett ikke alle deler Kristent Felleskaps syn. Området rundt...
2016-07-13
317 317 Vi som vil ha Gunnar Nerdrum ut av sin stilling for å forbedre vårt rettssystem
Vi som ikke ønsker mennesker som Gunnar Nerdrum i rettssystemet. Hans holdninger er uakseptable når det kommer til hva vi forventer av vår rettsstat og dens syn på medmenneskeliget og rettferdighet. Målet med denne underskriftskampanjen er at folk skal kunne vise protest mot mennesker i rettssystemet med uakseptable holdninger på en lovlig og ordentlig måte. At kampanjen får gjennomslag er kanskje...
2016-08-12
315 315 Nei til hundefritt sentrum
NB! Dette var dyreelskere.no sin aprilsnarr - saken ble publisert 1. april. I Juni vil et forslag bli tatt opp til høring på stortinget, i regi av regjeringen i samarbeid med Oslo bystyre. Forslaget går ut på å forby alle hunder i Oslo sentrum, innenfor Ring 1. Begrunnelsen for forslaget er at hudene skaper unødvendig mye støy for beboerne innenfor Ring 1, samt at de skitner til byen med avføring...
2016-04-01
311 351 Norsk Kulturråd må støtte magasinet Bunad til videre drift (Lukket)
Norsk drakttradisjon er en viktig del av vårt lands rike historie. Vi nordmenn har en helt unik respekt for våre forfedres plagg, og bunad- og folkedrakttradisjonen i Norge står svært høyt i kurs. Bunad er et magasin av høy kvalitet, både med tanke på fremstilling og innhold. Det er også Norges og Nordens eneste spesialmagasin om bunader og folkedrakter. Målet med magasinet er å belyse arbeidet me...
2016-11-25
303 304 Vi vil ha studiepoeng for praksis i lærerutdanninga!
Kunnskapsdepartementet har bestemt at lærer- og lektorstudenter ikke skal få studiepoeng for praksisen sin. Medisin-, journalist-, psykologi-, og tannlegestudentene får det. For mange av oss lærerstudenter ender det med at vi ikke kan fokusere ordentlig på praksisen, fordi vi må jobbe med de andre fagene i stedet for å forberede undervisning. Hvorfor skal det være forskjell på oss og de andre prof...
2016-11-21
296 535 Ja til etteradopsjonsarbeid og kompetansesenter for adopsjon!
Visste du at det finnes rundt 20 000 utenlandsadopterte fra 35 ulike land i Norge? Mange adopterte og adoptivfamilier opplever særegne og komplekse utfordringer i ulike faser av livet. Det gjelder både fysisk og psykisk helse som blant annet språk, sosial tilknytning og identitetsspørsmål. Adopterte og adoptivfamilier har ofte behov for hjelp når utfordringene blir for store. Bistand fra et hjelpe...
2016-07-03
294 294 For et vennligere Oppdal sentrum.
Dette er en underskriftskampanje med hovedfokus på å vise politikerne at vi som ønsker et grønnere sentrum fortsatt finnes. Sentrumsplanen blir bare gråere og gråere og fjerner seg mer og mer fra det vi en gang drømte om og ble forespeilet. Onsdag 25 Mai skal endringer på ønske fra rådmannen opp igjenn i et komunestyre hvor saken allerede er diskutert og vedtatt. La oss vise politikerne at vi er m...
2016-05-23
282 282 Nei til Magne Frøyland (H) for sit ja til asylmottak på Hommersåk!!
Da har Magne Frøyland H og co i styret for Riska bofellesskap gått i dialog med Ydstebø( han som driver asylmottaket på Forus) om å plassere 40 mindreårige asylanter mellom 14-18 år på det gamle bofellesskapet ved kirkegården.  Skriv under her om du stemmer NEI til dette!  Del Del Del Del !!!...
2016-05-24
276 276 Økt kompetanse om vold og omsorgssvikt inn i utdanning
Barn oss i mellom er en tverrfaglig studentgruppe ved Høgskolen i Oslo og Akershus, vi ønsker å øke fokuset på vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn i utdanningene sykepleier, barnehagelærer, lærer, og vernepleier. Samtidig ønsker vi å øke kompetansen om tverrfaglig samarbeid for de samme utdanningene, samt barnevern og sosialt arbeid. Per i dag er det alt for lite undervisning om temaene vold,...
2016-04-18
272 272 Gi Byneset tilbake 01-bussen i helgene!
AtB sitt rutetilbud til og fra Byneset har gått fra dårlig til katastrofalt! Siste ruteendring medførte at nattbuss fra byen til Byneset – natt til lørdag og søndag – med avgang kl 01 ble fjernet. Nå må pensjonister, voksne og ikke minst ungdom tråle gatelangs i påvente av 03-bussen. Mens resten av byens befolkning har mulighet til å benytte seg av avgang hver halvtime fra kl 01, må vi på Byneset...
2016-02-09
272 272 NY KODAL SKOLE NÅ! - Skriv under her!
KODAL SKOLE ER IKKE MED I FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017! Forslag til budsjett for nye Sandefjord kommune er lagt frem. I verste fall skjer det ikke noe med renovering og nybygg for Kodal skole før etter 2020. I mellomtiden bygges det boliger for barnefamilier i stor stil i Kodal. Flere boligområder er på vei. Den 50 år gamle skolen, som er anbefalt revet, kan ikke ta i mot flere elever. Det er påv...
2016-11-10
271 271 Nei til gigantskoler i Ås (Lukket)
Opprop Til kommunestyret i Ås Fra foreldreaksjonen Nei til gigantskoler i Ås Ad sak 7/16 Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune Vi viser til rådmannens innstilling om veiledende minstenorm på ute- og oppholdsareal (elevenes bruksareal) på 15 m2 per elev for skolene i Ås. Helsedirektoratets anbefalinger er 50 m2. Vi ønsker å presisere at fastsetting av normtall for skolen vil berør...
2016-03-13
270 271 styrk retten til avlastning og krav til kvalitet på tjenesten
Opprop om behov for styrking av rett til avlastning og kvalitetsnormer for avlastningstjenester Vi som står bak dette oppropet er foreldre, som av ulike årsaker, er avhengig av et avlastningstilbud for våre funksjonshemmede barn. Vi har og med oss fagfolk som ser behovet for et mangfold av virkemidler til avlastning for familier med utviklingshemmede barn. Med innføringen av rettighetsfestet BPA o...
2016-10-20
269 269 Sei NEI til fusjon!
9. juni skal høgskulestyret ved HiSF samlast for å ta den endelege avgjerda om HiSF skal gå inn i fusjon med HiB og HSH eller ikkje. Tidlegare har 87% av studentane stemt nei til fusjonsforhandlingar, men høgskulestyret trassa studentane og gjekk likevel vidare. Vi ber høgskulestyret om å lytte til studentane. HiSF er studentane sin skule, det er vi som driv høgskulen, lever her og tar utdanning...
2016-05-22
266 267 Åpent brev til Dr. Karsten Kronholm ang Fri Energi og Karsten Midtbø
Hei Karsten Kronholm og dere som vurderer Karsten Midtbø’s situasjon fortløpende: karsten.kronholm@helse-bergen.no Det ser ut til at det kan bli en travel tid framover for deg og dere på Sandviken Psykiatriske avdeling med innleggelser om dere ikke begynner å oppdatere deres tidligere virkelighetsoppfatning/overbevisning. Store ting er i ferd med å skje i disse tider, deriblant tilgjengeligheten a...
2016-09-07
265 265 Nei til kommunesammenslåing Osterøy-Bergen
Er du en av de som er imot at Osterøy kommune skal slå seg sammen med Bergen kommune? Skriv under her! ...
2016-05-02
264 675 Nei til nedlegging av Kalvatræet skole
Kalvatræet skole er foreslått nedlagt i Skolebruksplan for Bergen 2016-2020, og skolebyråden ønsker å flytte våre elever til Eidsvåg Skole. Vi ønsker å beholde Kalvatræet Skole slik den er i dag, slik at barna våre i fremtiden kan gå til den trygge lille nærskolen vår. Skolen fungerer optimalt slik den er idag, og vi ønsker at de kommende generasjoner skal få ta del i den unike skolehverdagen og l...
2015-12-20
258 263 – Nei til jakt på 48 gauper! - Ja, til Rovdyr i Norsk Natur!
– "Nå må myndighetene lytte til kunnskap. Jaktkvotene på gaupe har vært alt for høye i flere år. Gaupebestanden trenger å få bygget seg opp igjen. Denne jakten må stanses!" (Generalsekretær i WWF-Norge Nina Jensen)   Så sender vi dem, de korrupte og natur fjerne, langt oppå finnmarksvidda eller ut til den Sibirske Tundra for å finne seg sjøl igen. Ingen mat, ingen kommunikasjon, bare en kviv, et...
2016-11-15
258 258 La Tveiterås skole forbli på Tveiterås!
Bergen kommune har foreslått å flytte Tveiterås skole permanent til Ulriken skole.  Tveiterås skole ligger i dag i landlige omgivelser i enden av en blindvei på Nesttun. Barna kan leke ute i rolige omgivelser eller gå en tur til Nesttun sentrum for å øve på dagliglivsferdigheter.  Terapihester kommer ukentlig til skolen der barna får tilbud om terapiriding.  Dette blir umulig om skolen flyttes til...
2016-05-19
250 1 121 Krigsfareopprop
Stans ferden mot krig i Europa. Vi er bekymret over at Norge er med på å øke faren for storkrig i Europa, utløst av konflikten rundt Ukraina. Russlands og USAs innblanding, både i maktskiftet i Kiev sist vinter og den påfølgende borgerkrigen, har gjenskapt kald krigs-scenarioet. Norge har dessverre også bidratt til dette. Russland, har siden sammenbruddet av Sovjetunionen sett at Vesten stadig ha...
2015-07-13
246 249 Redd våre hjem
For nå 4 år siden fikk min søster, Isabel Christin Ellewild, etter 10 år på oslos gater et tak over hodet.. en trygghet, et sted å få varme og søvn uten problemer for å være der, et hjem! Det har så godt som reddet hennes liv, å ha fått et hjem hos flexbo i deres små, koselig sjarmerende hytter på kjelsås i Oslo. Dette har ikke bare vært en reddning for henne og hennes høyt elskede katt (som hun n...
2016-05-02
Facebook